Наукові спрямування

Особистість в системі соціальних зв’язків та відносин. Роль вищої освіти у вихованні особистості сучасного студента. Проблеми сучасного національного виховання, як складової соціалізації сучасної української молоді.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат соціологічних наук, доцент

Савош
Галина
Петрівна

Дисципліни

Соціологія

Конфліктологія

Етика та естетика

Соціальне проектування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В708 (сьомий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-69, вн. 4-69

E-mail

savosh.halyna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Дисертацію захистила 08.12.2006р. , на тему: «Особливості виховної роботи в системі вищої технічної освіти України: соціологічний аналіз» зі спеціальності 22.00.04 – Спеціальні та галузеві соціології. Кандидат соціологічних наук з 15.02.2007 року / з 14.04.2010 р. доцент кафедри філософії та політології.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

1990 р. закінчила Дніпродзержинський індустріальний інститут, спеціальність «Машинобудування», спеціалізація «Інженер-викладач». Трудову діяльність розпочала в Дніпродзержинському технічному університеті у 1995 році. У 2001 році Дніпродзержинський державний технічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію – “Магістра менеджменту організацій». З 2009 році працюю на кафедрі «Філософії та політології” в ПДАБА.

Публікації

1. Педагог – творець освіти ХХІ століття друк Міжнародна науково-практична конференція “Преподаватель как субъект и объект образовательного процесса. Век ХХІ”. – 2012, Харков, НУА

2. Потенціал науки у вихованні студентської молоді: досвід зарубіжної вищої школи друк Міжнародна науково-практична конференція ” Интеграция науки и образования – парадигма ХХІ века. – 2013, Харков, НУА (февраль)

3. Правова культура у контексті виховання в умовах трансформації сучасного українського суспільства друк Вісник Інституту розвитку дитини. – 2014, Київ, вип. 33. – С. 43-46.

4. Виховання як соціалізаційна складова вищої освіти України в процесі інтеграції до європейського простору друк Зб. наук. праць міжнародної науково-практичної конференції “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – Київ. – Міжнародна експертна агенція “Консалтинг і Тренінг” та Східно-Європейський інститут Психології. – 2014

5. Виховання як соціалізаційна складова вищої освіти України в процесі інтеграції до європейського простору. Зб. наук. праць міжнародної науково-практичної конференції “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – Київ. – Міжнародна експертна агенція “Консалтинг і Тренінг” та Східно-Європейський інститут Психології. – 2014

6. Роль вищої освіти в Україні: як фактора соціальної мобільності та засобу подолання маргінального стану молоді друк Зб. наук. праць міжнародної науково-практичної конференції “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – Київ. – Міжнародна експертна агенція “Консалтинг і Тренінг” та Східно-Європейський інститут Психології. – 2015

7. Філософські основи розвитку освіти у контексті розвитку її внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів друк Матеріали ХV міжнародної научно практичної конференції, Харків, Народна українська академія, 2017р.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх