Наукові спрямування

Утилізація та рекуперація промислових відходів в технології будівельних матеріалів. Розробка нових силікатних покриттів на сталі.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Савін
Юрій
Львович

Дисципліни

Процеси та апарати в технології будівельних матеріалів

Довговічність та корозійна стійкість будівельних матеріалів

Будівельні матеріали спеціального призначення

Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів

Екологічні аспекти виробництва будівельних матеріалів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 257 (другий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ: (056) 46-93-45

E-mail

savin.yurii@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

9 грудня 1999 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації: «Термостійкий теплоізоляційний матеріал на шлаковмішуючому в’яжучому» (науковий керівник – професор Шпирько Микола Васильович.). У 2001 році отримав вчене звання доцент. Наукові розробки опубліковані в 73 роботах.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Народився у 1967 р. в м. Дніпропетровську, Дніпропетровської області. З 1984 по 1991 р. студент Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту, факультет технології силікатів. З 1991 р. по грудень 1993 р. науковий співробітник науково-дослідного інституту трубної промисловості. З грудня 1993 аспірант кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій ПДАБА. З 10 липня 1997 року до наступного часу доцент кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. Приймає участь у громадському житті академії та є куратором академічної групи.

Публікації

1. Савин Ю.Л. Стеновая керамика на основе комплексно активированных сырьевых смесей /Сторчай Н.С., Савин Ю.Л., Сторчай Е.В. //Моделювання та оптимізація будівельних композитів : мат-ли міжнар. сем. – Одеса: ОДАБА, 2019. – С. 170-174

2. Grachova D. (Savin Yu.L., Druzhinina L.V.) Brick and tile //Наука і техніка: перспективи ХХІ століття: Міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених (Дніпро, ДВНЗ «ПДАБА», 18 квітня 2019 р.): матеріали / упорядники А.О. Плахтій, К.В. Соколова, О.О. Щетинникова – Д.: ДВНЗ «ПДАБА», 2019. – С. 31-33

3. Ivanovskaia Yuliia (Savin Yu.L., Druzhinina L.V.)Physical and chemical properties of ash concrete // Матеріали І науково-практичної конференції студентів ДВНЗ ПДАБА (28 травня 2019 р.) : збірник тез / упорядники В.В. Данішевський, О.А. Тимошенко, Н.А. Ротт: – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2019. – С.135

4. Савін Ю.Л. Науково-технічне обґрунтування використання мінеральних дисперсних систем техногенного походження /Н.С. Сторчай, Ю.Л. Савін, І.П. Волнянська // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. пр. НУВГП. – Рівне, 2020. – Вип. 38. – С. 277-282.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх