Наукові спрямування

Дослідження в галузі інформаційних технологій, обчислювальної техніки, інклінометрії, магнітних вимірювань, розробки датчиків орієнтації, інформаційно-вимірювальних систем.

Володіння мовами

Українська, Російська мовивільно

Англійська моварівень B2

Французська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, проректор по науково-педагогічній роботі та розвитку

Рижков
Ігор
Вікторович

Дисципліни

Інформатика та комп'ютерна техніка для студентів англо-українського й франко-українського проектів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 2001 (другий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (0562) 47-04-88, вн. 2-33

E-mail

riv@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Закінчив з відзнакою в 1989 році Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за фахом «Автоматизація та комплексна механізація будівництва». В 2005 р. захистив в Одеському національному політехнічному університеті дисертацію кандидата технічних наук за фахом 05.13.05. «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування». Проводить наукові дослідження галузі інформаційних технологій, обчислювальної техніки, інклінометрії, магнітних вимірювань, розробки датчиків орієнтації, інформаційно-вимірювальних систем. Автор понад 70 наукових статей серед яких 2 монографії, стандарт СОУ НАЭК, 22 патенти та авторських свідоцтв на винаходи. Підготував до захисту дисертацію на здобуття ученого ступеня доктор технічних наук зі спеціальності «Комп’ютерні системи та компоненти» на тему «Моделі і методи вторинного перетворення інформації при оцінці просторової орієнтації об'єктів в складних умовах».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Народився в м. Дніпропетровськ. Закінчив СШ№ 34 м.Дніпропетровська. В 1982 р. вступив до Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (сьогодні Придніпровська державна академія будівництва та архітектури). З 1983 р. по 1985 р. – служба в лавах Радянської армії. В 1989 р. закінчив з відзнакою ДІБІ за фахом «Автоматизація та комплексна механізація будівництва». З 1989 р. по 1992 р. – інженер дослідник кафедри прикладної механіки ДІБІ. З 1992 р. по 2006 р. працює на посаді інженера та зав. редакційно-видавничим сектором, начальником відділу технічних засобів навчання. В 2005 р. захистив в Одеському національному політехнічному університеті дисертацію кандидата технічних наук за фахом 05.13.05. «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування». З 2006 р. по 2008 р. – проректор з науково-педагогічної роботи та інформаційним технологіям. З 2008 р. – проректор з науково-педагогічної і соціально-економічної роботи. З 2014 р. по теперішній час – проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку. З 1992 р. по 2005 р. працює асистентом, з 2005 р. – доцентом кафедри прикладної механіки, з 2012 р. – доцентом кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем ПДАБА. Пройшов понад 15 зарубіжних наукових стажувань у Канаді, Франції, Швеції, Великобританії та ін. Був співорганізатором понад 10 міжнародних наукових конференції (Канада, Франція, Швейцарія, Шрі Ланка, Чорногорія та ін.). З 2000 р. по теперішній час – координатор англо-українських міжнародних проектів ПДАБА. На цей час через навчання в цих проектах пройшло понад 3000 студентів академії. Веде активну діяльність за напрямком міжнародного співробітництва ПДАБА, в тому числі щодо організації стажувань студентів і викладачів у європейських університетах, а також – навчання іноземних студентів у ПДАБА. Приймає активну участь в міжнародних проектах ПДАБА (TEMPUS, ERASMUS, AUF та ін.)

Публікації

Монографії

1. Рыжков И. В. Феррозондовые датчики ориентации повышенной точности / И. В. Рыжков. — Днепропетровск : Издательство ПГАСА, 2009. – 146 с.

2. Рыжков И.В. Инклинометрические приборы. Конструкции и способы повышения точности / И.В. Рыжков // Saarbrucken, Deutschland: LAPLAMBERT Academic Publishing, 2016. – 274 с.

Нормативні документи

3. Бауск Е.А. Эксплуатация технологического комплекса «Мониторинг строительных конструкций АЭС». Общие положения / Е.А.Бауск, И.Н.Матюшенко, И.В.Рыжков // Стандарт государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом». СОУ НАЭК 109:2016. – Киев, 2016.– 48 с.

Статті у наукових фахових виданнях України

4. Рыжков И.В. Влияние алгоритма использования феррозондовых датчиков на точность измерения ориентации / И.В. Рыжков // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. – 2007. – №39. – С. 172 – 177.

5. Ковшов Г.Н. Математическая модель феррозондового инклинометрического преобразователя с учетом погрешности от колонны буровых труб / Г.Н. Ковшов, И.В. Рыжков, Е.А. Пономарева, А.В. Садовникова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2008. – №1 – 2. – С. 35 – 39. [Видання включено до МНБ – eLIBRERY, Ринц].

6. Ковшов Г.Н. Определение улов пространственной ориентации при отказе первичных преобразователей / Г.Н. Ковшов, И.В. Рыжков, Е.А. Пономарева, А.В. Садовникова // Строительство, материаловедение, машиностроение. Интенсификация робочих процес сов строительных и дорожных машин. Серия: подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. – 2008. – №46. – С. 170 – 176.

7. Рыжков И.В. Методы повышения термостойкости инклинометрических преобразователей / И.В. Рыжков, Е.А. Пономарева / Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2009. – №10. – С. 4 – 9. [Видання включено до МНБ – eLIBRERY, Ринц].

8. Рыжков И.В. Математическая модель инклинометра с карданными рамками на основе магниточувствительных преобразователей / И.В. Рыжков, Е.А. Пономарева // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2010. – №10. – С. 6 – 11. [Видання включено до МНБ – eLIBRERY, Ринц].

9. Г.Н. Ковшов. Способ определения азимута наклонно-направленной скважины с учетом влияния магнитной помехи / Г.Н. Ковшов, Е.А. Пономарева, И.В. Рыжков, А.В. Садовникова // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Стародубовские чтения 2010. – 2010. – №54. – С. 150 – 157. [Видання включено до МНБ – Directori of Research Journals Indexing, Google Sckolar та ReserchBib].

10. И.В. Рыжков. Определение погрешности чувствительности первичных датчиков инклинометров / И.В. Рыжков, Е.А. Пономарева, // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Стародубовские чтения 2011. – 2011. – №58. – С. 719 – 728. [Видання включено до МНБ – Directori of Research Journals Indexing, Google Sckolar та ReserchBib].

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх