?>

Наукові спрямування

Дослідження в галузі магнітних вимірювань, інклінометрії, розробки датчиків орієнтації, інформаційно-вимірювальних і обчислювальних систем.

Володіння мовами

Українська, Російська мовивільно

Англійська моварівень B2

Французська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, проректор по науково-педагогічній роботі та розвитку

Рижков
Ігор
Вікторович

Дисципліни

Інформатика та комп'ютерна техніка для студентів англо-українського й франко-українського проектівпереглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 2001 (другий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (0562) 47-04-88, вн. 2-33

E-mail

riv@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Закінчив з відзнакою в 1989 році Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за фахом «Автоматизація та комплексна механізація будівництва». В 2005 р. захистив в Одеському національному політехнічному університеті дисертацію кандидата технічних наук за фахом 05.13.05. «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування». Проводить наукові дослідження в галузі магнітних вимірювань, інклінометрії, розробки датчиків орієнтації, інформаційно-вимірювальних і обчислювальних систем.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

Народився 6 листопада 1964 року в м. Дніпропетровськ. В 1982 р. вступив до Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (сьогодні Придніпровська державна академія будівництва та архітектури). З 1983 р. по 1985 р. – служба в лавах Радянської армії. В 1989 р. закінчив з відзнакою ДІБІ за фахом «Автоматизація та комплексна механізація будівництва». З 1989 р. по 1992 р. – інженер дослідник кафедри прикладної механіки ДІБІ. З 1992 р. по 2006 р. працює на посаді інженера та зав. редакційно-видавничим сектором, начальником відділу технічних засобів навчання. В 2005 р. захистив в Одеському національному політехнічному університеті дисертацію кандидата технічних наук за фахом 05.13.05. «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування». З 2006 р. по 2008 р. – проректор з науково-педагогічної роботи та інформаційним технологіям. З 2008 р. – проректор з науково-педагогічної і соціально-економічної роботи. З 2014 р. по теперішній час ¬ проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку. З 1992 р. по 2005 р. працює асистентом, з 2005 р. – доцентом кафедри прикладної механіки, з 2012 р. – доцентом кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем ПДАБА. З 2000 р. – координатор англо-українських міжнародних проектів ПДАБА. Опублікував понад 50 науково-методичних праць.

Публікації

1. Пономарева Е.А. Инклинометр ориентированного керноотборника: математическая модель, конструкция, принцип действия / Е.А. Пономарева, И.В. Рыжков // Theoretical foundations of civil engineering: международная научная конференция, сентябрь 2012.: доклад. – Warsaw, 2012. – C. 367 –372.

2. Пономарева Е.А. Определение углов пространственной ориентации керноотборника и слоев породы керна в наклонных скважинах / Е.А. Пономарева, И.В. Рыжков // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Стародубовские чтения 2012. – 2012. – №64. – С. 395 – 402.

3. Пономарева Е.А. Определение элементов корректирующей матрицы для трехосного блока акселерометров инклинометрического преобразователя / Е.А. Пономарева, И.В. Рыжков // Новини науки Придніпров’я. – 2012. – №2. – С. 69 – 73.

4. Пономарева Е.А. Построение информационно-измерительной системы мониторинга крена здания реакторного отделения АЭС / Е.А. Пономарева, И.В. Рыжков, Е.А. Бауск // Новини науки Придніпров’я. – 2012. – №1. – С. 43 – 48.

5. Рыжков И.В. Метод снижения дополнительной погрешности инклинометрического преобразователя с карданными рамками / И.В. Рыжков, Е.А. Пономарева // International Scientific Journal. – 2014. – №11. – С.36-41

6. Рыжков И.В. Основы повышения эффективности информационно-измерительной системы контроля пространственной ориентации объектов / И.В. Рыжков, Е.А. Пономарева // Современные информационные и электронные технологии: междунар. науч. – практ. конф., 21 – 25 июня 2014 г.: тезисы докл. – Одесса, 2014. – С. 300.

7. Рыжков И.В. Учет девиации от постоянной магнитной помехи обсаженных скважин при измерении угла положення отклонителя / И.В. Рыжков, Е.А. Пономарева // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Компъютерные системы и информационные технологи в образовании, науке и управлении. – 2014. – №78. – С.196-201.

8. Рыжков И.В. Метод снижения дополнительной погрешности инклинометрического преобразователя с карданными рамками / И.В. Рыжков, Е.А. Пономарева // International Scientific Journal. – 2014. – №11. – С.36-41.

9. Прокопчук Ю.А. Некоторые задачи обеспечения функциональной устойчивости измерительных и информационно-управляющих систем / Ю.А. Прокопчук, И.В. Рыжков, Е.А. Пономарева // Сборник докладов XIV–й Международной научно-практической конференции «Математическое и программное обеспечение интеллектуальных систем» (Днепр, 16-18 ноября 2016 г.). – Днепр : Из-во ДНУ, 2016. – С. 166 – 167. – посилання

10. Патент на корисну модель, МПК Е04В 1/74. Вібронезалежна опора / Рижков І.В., Пономарьова О.А., Пономарьов С.М., Духновська М.В. (Україна) ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Придніпровська академія будівництва та архітектури». – № u 2016 07517 ; заявл. 11.07.2016 ; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4. – 2 с.

Патент на корисну модель , МПК Е04В 43/004. Спосіб тестування поворотного стола для вимірювання малих кутів відхилення / Рижков І.В., Пономарьова О.А., Пономарьов С.М., Крат А.В. (Україна) ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Придніпровська академія будівництва та архітектури». – № u 2016 07516 ; заявл. 11.07.2016 ; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4. – 2 с.

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх