Наукові спрямування

Теорія та історія архітектури - дослідження, збереження, охорона, реставрація та реконструкція архітектурно-містобудівної спадщини (пам’ятки архітектури та містобудування, історичне архітектурне середовище)

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат мистецтвознавства, професор, дійсний член ICOMOS, член НСАУ

Ревський
Сергій
Борисович

Дисципліни

Історія мистецтв

Історія вітчизняної архітектури до початку ХХ ст.

Історія містобудування

Регіональна архітектура

Основи реконструкції історичного архітектурного середовища

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 5004 (п'ятий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-61; міс. (056) 756-33-61

E-mail

revskyi.serhii@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Основна тематика наукових досліджень та проектних розробок – теорія та історія архітектури, охорона і реставрація пам’яток архітектури та містобудування, реконструкція історичного архітектурного середовища, в тому числі з розміщенням в ньому нових споруд (теоретичні та історико-архітектурні дослідження, наукові концепції історико-містобудівних обґрунтувань, проекти відтворення історичної забудови, реставрації пам’яток архітектури, нових об’єктів в історичному архітектурному середовищі, зон охорони пам’яток архітектури). За цією тематикою є автором більш ніж 200 наукових праць з історії та теорії архітектури і близько 90 архітектурних проектів. Кандидатську дисертацію підготував у Секторі Зводу пам’яток народів СРСР Всесоюзного НДІ мистецтвознавства Міністерства культури та Академії наук СРСР. У 1983 р. першим з випускників-архітекторів ДІБІ захистив дисертацію по архітектурній тематиці – присуджено вчений ступінь кандидата мистецтвознавства за науковою спеціальністю: 18.00.01 – Теорія, історія архітектури (за сучасною рубрикацією: 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури). Є одним із ведучих в Україні спеціалістів з теорії та історії архітектури, охорони архітектурно-містобудівної спадщини і реконструкції історичного архітектурного середовища. Засновник наукової діяльності з виявлення, дослідження та збереження історично цінного архітектурного середовища і пам’яток архітектури та містобудування у Придніпровському регіоні. Дослідженнями С.Б. Ревського виявлено та охарактеризовано переважну більшість пам’яток архітектури і містобудування м. Дніпропетровська та закладено основу історико-архітектурного опорного плану міста. Він є основним складачем Словника Зводу пам’яток архітектури і містобудування України (по м. Дніпропетровську). Багаторазово входив до складів науково-методичної ради з питань охорони, реставрації і реконструкції архітектурно-містобудівної спадщини Держбуду України, Дніпропетровських обласної та міської містобудівних рад, Дніпропетровської обласної художньої ради, Дніпропетровських обласної та міської консультативних рад з охорони пам’яток культури, редакційних колегій низки наукових видань за фахом. Член Науково-методичної ради Обласного центру з охорони культурної спадщини Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської облдержадміністрації. Постійно проводить консультації і здійснює іншу науково-професійну допомогу в органах державної влади, місцевого самоврядування, наукових, проектних та інших організаціях і установах, у вищих навчальних закладах. Як член Спілки архітекторів СРСР (з 1981 р.) і потім Національної Спілки архітекторів України (НСАУ) неодноразово входив до складу правління Дніпропетровської обласної організації Спілки архітекторів та обирався делегатом з’їздів архітекторів України. Перший у Придніпров’ї дійсний член Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ICOMOS) при Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (UNESCO). Почесний член Українського національного комітету (УНК) ICOMOS. Один з фундаторів та перший голова Придніпровського регіонального підрозділу УНК ICOMOS.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 1971 р., після закінчення ДІБІ у числі першого випуску архітекторів, був залишений в інституті асистентом кафедри Історії та теорії архітектури. З 1971 р. до теперішнього часу основним місцем роботи Ревського С.Б. є ДІБІ–ПДАБА, за виключенням часу проходження обов’язкової термінової служби в армії та перебування у цільовій очній аспірантурі. У теперішній час Ревський С.Б. – найстарший за часом роботи у ПДАБА викладач-архітектор. З 1971 р. пройшов посадовий шлях від асистента до завідувача і професора кафедри. Під час завідування кафедрою Історії та теорії архітектури у 1985-2000 рр., котру відтворив як архітектурну кафедру у 1985 р., перетворив її у ведучий науковий центр з вивчення архітектурно-містобудівної спадщини, виявлення пам’яток архітектури та містобудування, дослідження теоретичних питань охорони і реставрації пам’яток та реконструкції історичного архітектурного середовища. Після 2000 р., продовжуючи викладати у ПДАБА, будучи професором кафедри Основ архітектури, був також замісником директора по науці Дніпропетровської філії НДІ «Укрпроектреконструкція», замісником директора по науці НВП «ПІК-А» и завідувачем кафедри дизайну Дніпропетровського національного університету. Ревський С. Б. багаторазово був заохочений почесними грамотами та подяками ректора ПДАБА, голови Жовтневої районної ради м. Дніпропетровська, Дніпропетровського ГоловАПУ, Дніпропетровського міського управління охорони пам’яток історії і культури, Дніпропетровського міського голови, Обласного управління архітектури Дніпропетровської облдержадміністрації, Правління Дніпропетровської обласної організації Національної спілки архітекторів України, голови Дніпропетровської облдержадміністрації, Держбуду України, президента Українського національного комітету ICOMOS, президента Національної спілки архітекторів України. Включений до складу відомих випускників ДІБІ–ПДАБА у зв’язку із 80-річчям ВНЗ, увійшов до рубрики «Видатні особистості – гордість області» у ювілейному виданні до 80-ї річниці Дніпропетровської області.

Публікації

1. Аналіз стану охорони архітектурно-містобудівної спадщини в м. Дніпропетровську / Для Українського національного комітету ICOMOS. –  Дніпропетровськ, ПДАБА, 2007.

2. Зоны охраны памятника архитектуры местного значения «Общежитие» (охранный № 58, общежитие № 1 ПГАСА) по пр. Гагарина, № 33 в г. Днепропетровске /  Ревский С. Б., Ревский И. С. – Днепропетровск, НПФ «Укрстройпроект», 2008.

3. Зоны охраны вновьвыявленного памятника архитектуры «Здание дворца культуры машиностроителей”»(г. Днепропетровск, ул. Рабочая, № 166–А” / Ревский С. Б., Попов Л. Г., Ревский И. С. – Днепропетровск, НПП «ПИК-А», 2008.

4. Стислий аналіз та основні висновки по історико-архітектурній частині Генерального плану м. Дніпропетровська: Історичні ареали, історико-архітектурний опорний план, зони охорони об’єктів культурної спадщини / Для Обласного управління архітектури і містобудування Головного управління будівництва і архітектури Дніпропетровської облдержадміністрації. – Дніпропетровськ, ПДАБА, 2008.

5. Историко-архитектурный анализ и заключение по трём вновьвыявленным памятникам архитектуры на квартале, ограниченном улицами Коцюбинского, Ломаной, Баумана и площадью Демьяна Бедного в г. Днепропетровске (комплексная работа – 4 исследования) / Ревский С. Б., Ревский И. С. // Дог. № 16. – Днепропетровск, ПГАСА, 2008.

6. Историко-архитектурный анализ и заключение по пяти памятникам архитектуры на квартале, ограниченном проспектом Карла Маркса, улицами Гоголя, Шевченко и Екатеринославским бульваром в г. Днепропетровске (комплексная работа – 6 исследований) / Ревский С. Б., Ревский И. С. // Дог. № 138 – регистрация 2008 г.). –  Днепропетровск, ПГАСА, 2009.

7. Проект реконструкции памятника архитектуры местного значения «Доходный дом» (охранный № 19) по ул. Комсомольской, № 16 в г. Днепропетровске с устройством мансарды и дворовой пристройки /  Ревский С. Б., Ревский И. С. – Днепропетровск, НПП «ПИК–А», ПГАСА, 2011.

8. О возможности реконструкции архитектурной среды вдоль южной границы парка им. Глобы на отрезке между улицами Серова и Новой в г. Днепропетровске / Историко-градостроительный анализ // Ревский С. Б., Ревский И. С. // Дог. № 859. – Днепропетровск, ПГАСА, 2015.

9. Історико-архітектурний аналіз та висновок по пам’ятці архітектури національного значення «Будинок Катеринославської шовково-сукняної фабрики» в контексті реставрації його фасадів / Ревський С.Б., Ревський І. С. // Дог. № 131. – Дніпропетровськ, ПДАБА, 2017.

10. Проект реставрації фасадів пам’ятки архітектури національного значення «Будинок Катеринославської шовково-сукняної фабрики» / Ревський С.Б., Житников В. В., Ревський І. С., Бердик О. М. – Дніпропетровськ, ФОП «Житников В. В.», 2017.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх