Наукові спрямування

Дослідження первинних перетворювачів інформаційно-вимірювальних систем просторової орієнтації об’єктів, які спрямовані на розробку інформаційно-вимірювальних систем на основі акселерометричних первинних перетворювачів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Французська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Асистент

Пономарьов
Сергій
Михайлович

Дисципліни

Прикладна механіка

Технічна механіка

Вимірювальні перетворювачі

Проектування систем і засобів вимірювання

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 393 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-08, вн. 4-08

E-mail

psm1972@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 1989 році вступив до Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. У 1997 році захистив дослідницький диплом на тему «Створення САПР у машинобудуванні з використанням AutoCAD і С++». У 2013 році поступив у здобувачі до професора Ковшова Г. М. для розробки наукового напрямку «Проектування прецизійних датчиків для потреб сучасного будівництва».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1989 році вступив до Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. У 1997 році захистив дослідницький диплом на тему «Створення САПР у машинобудуванні з використанням AutoCAD і С++». У 2013 році поступив у здобувачі до професора Ковшова Г. М. для розробки наукового напрямку «Проектування прецизійних датчиків для потреб сучасного будівництва». Опублікував понад 10 науково-методичних праць.

Публікації

1. Пономарев С.М. Установка для метрологических испытаний прецизионных инклинометрических систем контроля / С.М. Пономарев, Г.Н.  Ковшов,  Е.А. Пономарева  // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Компъютерные системы и информационные технологи в образовании, науке и управлении. – 2014. – №78. – С.196-201.

2. Пономарева Е.А. Использование возможностей пакета прикладных программ LabVIEW в учебном процессе / Е.А. Пономарева, С.М. Пономарев, А.В. Анисимов, А.Е. Заспенко // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Компъютерные системы и информационные технологи в образовании, науке и управлении. – 2015. – №78. – С.88-94.

3. Пономарьова О.А. Побудова математичної моделі орієнтованого керновідбірника / О.А. Пономарьова, І.В. Рижков, С.М. Пономарьов // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Компъютерные системы и информационные технологи в образовании, науке и управлении. – 2016. – №94. – С.125-131.

4. Патент на корисну модель 113941 України, МПК E04B 1/74. Вібронезалежна опора / Ковшов Г. М., Рижков І. В., Пономарьов С. М., Духновська М. В., заявник та патентовласник ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”. – № u 201607517; заявл. 11.07.16; опубл. 27.02.2017 , Бюл. № 4.

5. Патент на корисну модель 113940 України, МПК G01B 11/26. Спосіб тестування поворотного стола для вимірювання малих кутів відхилення / Рижков І. В., Пономарьова О. А., Пономарьов С. М., Крат А. В., заявник та патентовласник ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”. – № u 201607516; заявл. 11.07.16; опубл. 27.02.2017 , Бюл. № 4.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх