Наукові спрямування

Дослідження та розробка перетворювачів орієнтації різної фізичної природи; методи інформаційних перетворень; дослідження каналів передачі інформації.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Пономарьова
Олена
Анатоліївна

Дисципліни

Метрологія та вимірювання

Метрологія у нанотехнологіях

Теорія електричних сигналів та кіл

Аналіз та обробка даних

Системи моніторингу та прогнозування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 2001 (другий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-67, моб. +38(066)889-10-51

E-mail

pricmech@ukr.net

Наукова діяльність

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти у Одеському національному політехнічному університеті на тему «Методи та засоби підвищення ефективності інклінометричних перетворювачів спеціалізованої комп’ютерної системи орієнтації бурового інструмента». У 2013 р. отримала звання доцента кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем. Є виконавцем розділів науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України: «Підвищення ефективності, надійності та довговічності будівельних машин, механізмів, обладнання, елементів та пристроїв обчислювальної техніки» (№ 0105U002262)», «Розробка наукових основ і впровадження пристроїв, удосконалення технічних характеристик перетворювачів методами математичної обробки вимірювань» (№0106U005340), «Розробка інклінометричних пристроїв для систем контролю просторової орієнтації свердловин та керування буровим знаряддям» (№ 0109U001403), «Дослідження та розробка комп’ютерних систем просторової орієнтації рухливих об’єктів і підвищення ефективності їх компонентів» (№ 0111U006480).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1996 р. закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури та отримала диплом спеціаліста за напрямом «Автоматизація та управління технологічними процесами та виробництвами» з відзнакою. Після закінчення інституту працювала інженером обчислювального центру ДВНЗ «ПДАБА». У 2003 р. вступила до очної аспірантури, яку закінчила у 2006 р. З 2006 по 2012 р.р. працювала асистентом кафедри прикладної механіки. З 2013 р. і по теперішній час – доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем. Є заступником декана механічного факультету.

Публікації

1. Пономарева Е.А. Метод снижения дополнительной погрешности инклинометрического преобразователя с карданными рамками / Е.А. Пономарева // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2013. – №3. – С.20-24

2. Пономарева Е.А. Устройство геотехнического мониторинга строительных сооружений / Е.А. Пономарева // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Инновационные технологи жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. – 2014. – №77. – С.158-162.

3. Пономарева Е.А. Перспективы развития информационно-измерительной системы контроля пространственной ориентации объектов / Е.А. Пономарева, И.В. Рыжков // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Стародубовские чтения 2014. – 2014. – №73. – С.196-201.

4. Рыжков И.В. Метод снижения дополнительной погрешности инклинометрического преобразователя с карданными рамками / И.В. Рыжков, Е.А. Пономарева // International Scientific Journal. – 2014. – №11. – С.36-41

5. Ponomaryova Elena. Matematical model of components of the dedicaded computer system of orientation of boring instrument on the basis of ferroprobes / Elena Ponomaryova // Renewable Electrical Pover Sources: міжнародна наукова конференція, 17-18 жовтня :  доповідь. – Beograd, 2016. – C. 387 –395. https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee.

6. Martinovic. Electrochemical Behavior of Supercapacitor Electrodes Based on Activated Carbon and Flay Ash / S. Martinovic, M. Vlachovic, E. Ponomaryova, I.V. Ryzhkov, M. Jovanovic, T. Volkov-Husovic, Z. Stevic// International Journal of Electrochem Sci. – 2017.– № 12. – P.7287 – 7299. http://www.electrochemsci.org

7. Ponomaryova Elena. Method and device for transforming signals from parametric type sensors / Elena Ponomaryova // Renewable Electrical Pover Sources: international conference, 12-13 October  2017.:  доповідь. – Beograd, 2017. – C. 239 –243. https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх