Наукові спрямування

Мистецтвознавство, декоративне і прикладне мистецтво України

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доцент

Половна-Васильєва
Олена
Анатоліївна

Дисципліни

Академічний рисунок

Академічний живопис

Композиція

Історія і теорія мистецтва (сучасність)

Композиція; матеріали і техніки виконання художніх робіт

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 5001

Телефон:

міськ. (056) 756-33-61

E-mail

polovna.olena@365.pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З 2022 року на викладацькій роботі на посаді доцента кафедри «Основ Архітектури» архітектурного факультету Придніпровської академії будівництва та архітектури Проводить практичні заняття на 1 та 2 курсах із студентами архітектурного факультету з дисциплін «Академічний рисунок», «Академічний живопис», «Композиція», «Історія і теорія мистецтва (сучасність)», «Композиція; матеріали і техніки виконання художніх робіт», «Кольорознавство; поліхромія творів мистецтва», «Архітектурна композіція» Продовжує науково-дослідну та методичну роботу. Гарант освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2002 закінчила Дніпропетровський національний університет, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». З 2002 року по 2022 рік включно працювала на кафедрі образотворчого мистецтва та дизайну Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара на посадах викладача, старшого викладача, доцента. Протягом зазначених років проводила заняття з курсів «Технологія матеріалів», «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Робота в матеріалі», «Історія мистецтв», «Історія сучасного українського мистецтва», «Сучасне актуальне мистецтво», спецкурс «Робота в матеріалі в техніці батик», з 2015 по 2022 рік була керівником студентського науково-творчого гуртка «Традиційна витинанка». З 2017 року являється членом Національної спілки художників України. Проведено чотири персональні виставки 2017, 2018, 2020, 2021 роках. З 2002 по 2022 рік являється щорічним учасником міжнародних, всеукраїнських та регіональних художніх виставок.

Публікації

1. Особливості оздоблення тканин у народному вбранні Придніпров’я ХІХ – початку ХХ століття. IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Образотворче мистецтво, дизайн, художня педагогіка: проблеми та їх рішення» Дніпропетровськ, Україна 5 листопада 2012 року. Інтернет ресурс http://www.confcontact.com/20121105/42_polovna.htm

2. Конструктивні особливості жіночого вбрання Придніпров’я ХІХ – початку ХХ ст. «Мистецтвознавчий автограф» Збірник наукових праць кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Львів: 2013. С. 189 – 197.

3. Образотворче мистецтво як джерело дослідження народного вбрання Придніпров’я. VІ МіжнароднаІнтернет-конференція «Людина – Культура – Мистецтво – Творча особистість» Луганськ 5 – 6 лютого 2014 р. Інтернет ресурс http://www.lgiki.com.ua/o-polovna-vasilieva-obrazotvorche-mistectvo-yak-dzherelo-doslidzhennya-narodnogo-vbrannya

4. Жіночі прикраси Придніпров’я ХІХ – початку ХХ ст. як основа етнодизайну. Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст. Кн. 2: зб. наук. праць / редкол. : гол. ред. М.І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є.А. Антонович, В.П. Титаренко та ін. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. – С. 367 – 372.

5. Композиційний аналіз картини як необхідна складова навчального процесу. Міжнародна науково-практична конференція «Художня освіта на межі тисячоліть: здобутки, проблеми, перспективи» до 210-річчя Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та 50-річчя факультету культури та мистецтв 24 – 25 квітня 2015 року. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред.  проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – № 1. – С. 41 – 45.

6. Художній аналіз декоративно-орнаментального малярства Петриківки ХХ століття (за приватними збірками петриківського розпису Володимира Падуна та Андрія Пікуша). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира  Гнатюка. Серія: «Мистецтвознавство» / [за ред.  О. С. Смоляка]. –  Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – № 1 (вип. 33). – С. 162 – 167.

7. Виразна мова традиційного рушника Придніпров’я. Вісник Прикарпатського університету. Серія «Мистецтвознавство» / за заг. ред. проф. М.Є. Станкевича. – Івано-Франківськ : 2015. Вип. 30-31. Ч.1. – С. 88 – 91.

8. Художньо-стильові особливості оздоблення натільного вбрання Придніпров’я початку ХХ століття. Вісник ХДАДМ : зб. наук. пр. / за ред. В.Я. Даниленка – Харків: ХДАДМ, 2015. – (Мистецтвознавство: № 6) – С. 81 – 91.

9. Творчий шлях Володимира Падуна. Мистецтвознавчий аналіз. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. пр. / за ред. проф. В.Я. Даниленка – Харків: ХДАДМ, 2015. – (Мистецтвознавство: № 4) – С. 84 – 87.

10. Осередки нонконформізму Дніпропетровщини другої половини ХХ століття. Вісник Львівського університету. Серія «Мистецтвознавство» / гол. ред. проф. О.Козаренко. – Львів: 2015. – № 16. – С. 247 – 255.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх