Наукові спрямування

Управління інвестиційно-будівельними проектами.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мова рівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Павлов
Федір
Іванович

Дисципліни

Організація, планування і управління виробництвом

Організація та управління виробництвом

Управління проектами організаційних перетворень

Організаційне проектування

Обґрунтування прийняття ефективних рішень в будівництві та цивільній інженерії

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. в-808
(восьмий поверх висотного корпуса)

Телефон:

вн. 3-66, міськ. 756-33-66

E-mail

pov@pgasa.dp.ua
pavlov.fedir@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Оцінка і аналіз ефективності реалізації складних проектів в умовах невизначеності і ризику».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1997 році закінчив Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» і приступив до роботи над дисертацією в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Управління проектами та програмами». В 2006 році захистив кандидатську дисертацію.

Публікації

1. Арутюнян І. А., Павлов Ф.І. Розгляд підходів з оптимізації організаційно-технічного розвитку будівельного виробництва. – Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – № 6-7.

2. Терех М.Д., Павлов Ф.И., Арутюнян И.А. Оптимизация выбора энергосберегающих мероприятий в условиях финансовых ограничений. – Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – № 4-5.

3. Павлов І. Д., Арутюнян І. А., Павлов Ф.І. Системотехнічне управління логістичними потоками будівельного виробництва. – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – № 4 (146) – Частина 1.

4. Методичні вказівки до виконання  самостійної роботи з дисципліни «Основи управління проектами» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / Укладач: Павлов Ф. І. – Дніпро: ПДАБА, 2017 р. –  10 с.

5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Планування і управління в дорожньо-будівельній галузі» для студентів спеціальності 8.06010105 «Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Дадіверіна Л. М., Маркєлова Т. В., Дьяченко Л. Ю., Мартиш О. О., Павлов Ф. І. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – 47 c.

6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація і планування дорожнього виробництва» для студентів спеціальності 7.06010105 «Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Дадіверіна Л. М., Павлов Ф. І., Дьяченко Л. Ю., Маркєлова Т. В. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. –  46 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх