Наукові спрямування

Реконструкція з впровадженням енергозберігаючих технологій; удосконалення організаційної структури підприємств будівельного комплексу; визначальні етапи життєвого циклу цивільних будівель

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Папірник
Руслан
Богданович

Дисципліни

Технологія будівельного виробництва

Реконструкція будівель та споруд

Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в будівництві та цивільній інженерії

Зведення, монтаж і реконструкція будівель та споруд в особливих умовах

Контакти

Місцезнаходження

ННІІОТ ДВНЗ ПДАБА, каб. 205
(другий поверх)

Телефон:

внутр. 4-76

E-mail

ruslan.b.papirnyk@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

В 2001 році захистив кандидатську дисертацію за фахом 05.23.08 - «Технологія промислового та цивільного будівництва» на тему «Вибір та обґрунтування технологічних схем зведення надбудов при реконструкції житлових будівель». Приймає участь в наукових та науково-практичних конференціях. Виконавець наукової роботи кафедри ТБВ (2020-2025 рр.).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 19/11/2020


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності в XXI столітті»


foto_qualification

Дата проходження: 18/11/2020


Країна: Україна, Харків

Назва події:

Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність на транспорті»


foto_qualification

Дата проходження: 16/10/2020


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Короткотермінове підвищення кваліфікації викладачів ПДАБА тематичний семінар: «Умови ефективного впровадження принципів академічної доброчесності у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури».


foto_qualification

Дата проходження: 08/10/2020


Країна: Польща, Варшава

Назва події:

Вебінар «Методика профілактики плагіату»


foto_qualification

Дата проходження: 16/09/2020


Країна: Україна, Львів

Назва події:

II Міжнародна наукова конференція «Екокомфорт та актуальні питання цивільної інженерії»


foto_qualification

Дата проходження: 15/09/2020


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Курси за програмою: «Використання додатків хмарного сервісу MS Office 365 у дистанційному навчанні»


foto_qualification

Дата проходження: 23/06/2020


Країна: Польща, Варшава

Назва події:

Дистанційне наукове стажування «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі»


foto_qualification

Дата проходження: 22/04/2020


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

II Міжнародна конференція «Нариси гірничої науки і практики».


foto_qualification

Дата проходження: 04/04/2019


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Семінар «Інноваційні підходи до підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів сучасних закладів вищої освіти»


foto_qualification

Дата проходження: 02/11/2018


Країна: ДПТНЗ "Кам'янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту"

Назва події:

"Улаштування прямолінійної перегородки з Аквапанелі" та Улаштування сухої основи підлоги (СОП)


Трудова діяльність

У 1997 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури з відзнакою за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» В академії працює з 1997 року: аспірант (1997 - 1999), асистент, доцент кафедри технології будівельного виробництва (з 2001 року до цього часу), заступник декана з дистанційної освіти Інституту заочної і дистанційної освіти (2002 - 2003), декан фінансово-економічного факультету (2003 - 2013), заступник директора Інституту заочної і дистанційної освіти (2013-2017), з 2017 по 2019 рік директор Навчально-наукового центру заочної та дистанційної освіти, з 2019 по 2021 рік проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, з 2021 року по теперішній час заступник директора з навчально-методичної роботи ННІІОТ ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури».

Публікації

1. Papirnyk Ruslan. Construction technology for affordable housing with the use of space-braced concrete-filled steel tubular framing / Savytskyi Mykola, Nikiforova Tetiana, Nosenko Oleh, Kotov Mykola, Papirnyk Ruslan // E3S Web of Conferences; Les Ulis, Том 280, (2021). Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128003003.

2. Papirnyk R.B. Management of the technical condition of hydraulic structures / Makovetsky B.І., Sankov P.M., Papirnyk R.B., Tkach N.O., Trifonov I.V. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Том 1021, Выпуск 119 January 2021. International Scientific Conference on Energy Efficiency in Transport, EET 2020, Kharkiv18 – 20 November, 2020. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1021/1/012022

3. Papirnyk R. The Calculation of Indoor Air Forecast Temperature of a Space with the Replaceable Thermotechnical Characteristics of the Enclosure Structures While in Operation / Petrenko V., Dikarev K., Petrenko A., Papirnyk R. // In: Blikharskyy Z. (eds) Proceedings of EcoComfort 2020. EcoComfort 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 100. Springer,Cham. (https://doi.org/10.1007/978-3-030-57340-9_39).

4. ПапірникР.Б. Безпекаексплуатаціїальтернативнихджереленергії: навч. посіб./ Г.С. Калда, В.В. Шевеля, А.С. Беліков, [та ін.]. – Хмельницький: ХНУ, 2020. – 197 с.

5. Papirnyk. Identification of zones of influence of exogenous fire damaging factors / T. Bunko, I. Kokoulin, I. Yashchenko, R.Papirnyk. A. Belikov, V. Myroshnychenko, O. Otchenashev // Essays of Mining Science and Practice: II International Conference, Dnipro, Ukraine, April 22-24, 2020 //E3S WEB of Conferences, vol. 168 (2020).

6. ПапірникР.Б. Пожежно-технічнаекспертиза: підручник / Підзаг. ред. засл. діячанаукиітехнікиУкраїни, д.т.н., професораА.С. Бєлікова. – Дніпро: Журфонд, 2020. – 260 с.

7. ПапірникР.Б. Інженернірішеннязохоронипраціприрозробцідипломнихпроектівінженерно-будівельнихспеціальностей / Підзагальноюредакцієюзасл. діячанаукиітехнікиУкраїни, д.т.н., професораА.С. Бєлікова. – Дніпро: Журфонд, 2020. – 366 с.

8. Papirnyk. Improvement of the method of calculating a group of sound-insulatihg panels / A.Bielikov, O.Mamontov, R.Papirnyk, T.Stytsenko, K.Ostapov, V.Shalomov, S.Ragimov, A.Melnichenko // Eastern-european journal of enterprise technologies – 2019. – №6/10 (102) – p.55-60.

9. Папірник Р.Б. Архітектурно-конструктивно-технологічна система 3д-друку будівельних об’єктів : колективна монографія / М. Савицький, Ш. Айріх, І. З. Хафал [та ін.]; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. М. Савицького, – Дніпро, ФОП Удовиченко О.М., 2019. – 233 с.

10. Папірник Р.Б. Пожежна безпека. Під заг. ред. д.т.н., професора А.С. Бєлікова: Навчальний посібник. – Дніпро: Журфонд, 2019. – 508 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх