Наукові спрямування

Реконструкція з впровадженням енергозберігаючих технологій; удосконалення організаційної структури підприємств будівельного комплексу; визначальні етапи життєвого циклу цивільних будівель

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Папірник
Руслан
Богданович

Дисципліни

Технологія будівельного виробництва

Реконструкція будівель та споруд

Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в будівництві та цивільній інженерії

Зведення, монтаж і реконструкція будівель та споруд в особливих умовах

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 406
(четвертий поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. (0562) 47-22-67; внутр. 2-59

E-mail

prb@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 2001 році захистив кандидатську дисертацію за фахом 05.23.08 - «Технологія промислового та цивільного будівництва» на тему «Вибір та обґрунтування технологічних схем зведення надбудов при реконструкції житлових будівель». Приймає участь в наукових та науково-практичних конференціях. Виконавець наукової роботи кафедри на тему: «Розробка теоретичних основ комплексної оцінки при удосконаленні організаційної структури підприємств будівельного комплексу» (2016-2020 рр.).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження:


Країна: Польща, Варшава

Назва події:

Дистанційне наукове стажування «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі»


foto_qualification

Дата проходження: 02/11/2018


Країна: ДПТНЗ "Кам'янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту"

Назва події:

"Улаштування прямолінійної перегородки з Аквапаненлі" та Улаштування сухої основи підлоги (СОП)


Трудова діяльність

У 1997 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури з відзнакою за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» В академії працює з 1997 року: аспірант (1997 - 1999), асистент, доцент кафедри технології будівельного виробництва (з 2001 року до цього часу), заступник декана з дистанційної освіти Інституту заочної і дистанційної освіти (2002 - 2003), декан фінансово-економічного факультету (2003 - 2013), заступник директора Інституту заочної і дистанційної освіти (2013-2017), з 2017 року по теперішній час директор Навчально-наукового центру заочної та дистанційної освіти ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури».

Публікації

1. Папірник Р.Б. Дослідження практичного застосування і ефективності використання відновлюваних джерел енергії у житловому будівництві/ А.М. Березюк, К.Б. Дікарев, Р.Б. Папірник, А.О. Скокова, О.М. Кузьменко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – № 8. – С. 28 – 32.

2. Папирнык Р.Б. Аудит проекта по методике контроля альтернативного признака / Трифонов И.В., Мазуркевич А.И., Папирнык Р.Б. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научных трудов. Вып.98 / ГВУЗ «Приднепровской гос. академия строительства и архитектуры»; под общей редакцией В.И. Большакова – Днепр, 2017. – С.174-178.

3. Папірник Р.Б. Оцінка тепловитрат будинку, які мають дефекти та моральний знос огороджуючих конструкцій / Петренко В.О., Пертенко А.О., Папирнык Р.Б. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып.90 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В.И. Большакова – Днепропетровск, 2016. – С.133-138.

4. Папирнык Р.Б. Разработка технологии устройства непрерывной изоляции выступающих строительных конструкций / Вербицкий Ю.С., Дикарев К.Б., Кузьменко А.Н., Папирнык Р.Б. // Научно-технический и производственный журнал «Транспортное строительство».- 2016.- №7.- С.20-22.

5. Папірник Р.Б. Дослідження параметрів мікроклімату в приміщеннях будівлі з дефектами і пошкодженнями огороджуючих конструкцій / Петренко В.О., Пертенко А.О., Папирнык Р.Б. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып.84 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В.И. Большакова – Днепропетровск: ЧМП «Экономика», 2015. – С.156-161.

6. Папірник Р.Б. Врахування різновиду фірм-виробників розбірно-переставних опалубок для підвищення ефективності влаштування перекриття та колон на основі поліпшених норм часу / Шаленний В.Т., Капшук О.А., Кислиця Л.В., Гризодуб В.В., Папірник Р.Б. // Зб. наукових праць: Теоретичні основи будівництва. Вип.21. – Варшава: Офіційне видавництво Варшавської Політехніки, 2013. – С.537-542.

7. Папирнык Р.Б. Развитие методики расчета энергетических затрат при выполнении строительных процессов / Несевря П.І., Дікарев К.Б., Кислиця Л.В., Біцоєва О.А., Папирнык Р.Б. // Зб. наукових праць: Теоретичні основи будівництва. Вип.19. – Варшава: Офіційне видавництво Варшавскої Політехніки, 2011. – С.411-416.

8. Папирнык Р.Б. Совершенствование организационно-технологических решений строительства и реконструкции с учетом ресурсосбережения / Шаленный В.Т., Березюк А.Н., Папирнык Р.Б. // Вісник ПДАБА. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2011. – № 3. – С.22-28.

9. Папирнык Р.Б. Восстановление теплоизоляционных свойств наружных стен, как путь продления жизненного цикла гражданских зданий / Шаленний В.Т., Скокова А.О., Папирнык Р.Б. // Науковий вісник будівництва. Вип. 58. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. – 2010. – С.203-207.

10. Папирнык Р.Б. Повышение технологичности проектных решений монолитных и сборно-монолитных зданий и сооружений / Шаленний В.Т., Папирнык Р.Б. // Промышленное и гражданское строительство. – 2010, №2. – С.19-21.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх