Шифр ради: ДФ 08.085.002

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 08.085.002

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації

Мещерякова Ірина Вікторівна

на здобуття ступеня доктора філософії

з галузі знань 26 Цивільна безпека

за спеціальністю 263 – Цивільна безпека

 

Голова ради: д.т.н., професор Налисько Микола Миколайович

E-mail:nalisko.nikolay@pgasa.dp.ua

Номер телефону: (056)756-34-57

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Дисертацію прийнято до захисту: 29.09.2021

Спеціальність: 263 Цивільна безпека

Назва дисертаційної роботи: Підвищення безпеки праці операторів з урахуванням параметрів світлового середовища виробничих приміщень

Автор дисертації: Мещерякова Ірина Вікторівна

Науковий керівник: д.т.н., проф., Бєліков Анатолій Серафімович

Дата захисту: 18.11.2021 року, 11:00

Адреса: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24А, ауд. 203)

 

Відеозапис захисту дисертації.

Аудіозапис захисту дисертації.

Мещерякова Ірина Вікторівна

Мещерякова Ірина Вікторівна

здобуття ступеня доктора філософії

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії


Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Гливи В.А.


Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Березуцького В.В.


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації


Анотація


Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


?>
вверх