Шифр ради: ДФ 08.051.020

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 08.051.020

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації

Гезенцвея Юхима Ісааковича

на здобуття ступеня доктора філософії

з галузі знань 13 Механічна інженерія

за спеціальністю 132 Матеріалознавство

Голова ради: д.т.н., доцент, завідувач кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів Волчук Володимир Миколайович

E-mail: volchuk.volodymur@pgasa.dp.ua

Номер телефону: (056) 756-34-66

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Дисертацію прийнято до захисту: 13.12.2021

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Назва дисертаційної роботи: Технологічність застосування дрібнозернистих термозміцнених сталей в конструкціях кожухів доменних печей

Автор дисертації: Гезенцвей Юхим Ісаакович

Науковий керівник: д.т.н., професор Большаков Володимир Іванович

Дата захисту: 25.01.2022 року, 12:00

Адреса: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24А, ауд. 203)

 

Відеозапис захисту дисертації.

Аудіозапис захисту дисертації.

Гезенцвей Юхим Ісаакович

Гезенцвей Юхим Ісаакович

здобуття ступеня доктора філософії

Відгук офіційного опонента к.т.н., доц. Ротт Н.О.


Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Костіна В.А.


Висновок про наукову новизну, теоритичне та практичне значення результатів дисертації


Дисертация на здобуття наукового ступення доктора філософії


Summary


Анотація


Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду


?>
вверх