Шифр ради: Когтєва О.П. 263 «Цивільна безпека»

Разова СВР

з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації

Когтєвої Ольги Павлівни

на здобуття ступеня доктора філософії

з галузі знань 26 «Цивільна безпека»

за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»

 

Інформація про склад разової ради:

Голова ради – професор кафедри безпеки життєдіяльності Придніпровської державної академії будівництва та архітектури д.т.н., доцент Налисько Микола Миколайович;

 

Рецензент – доцент кафедри безпеки життєдіяльності Придніпровської державної академії будівництва та архітектури к.т.н., доцент Берлов Олександр Вікторович;

 

Офіційний опонент – професор кафедри промислової безпеки Національний авіаційний університет д.т.н., професор Третьяков Олег Вальтерович;
Офіційний опонент – професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» д.т.н., професор Чеберячко Юрій Іванович;
Офіційний опонент – професор Інституту геотехнічної механіки ім. М.С Полякова НАН України д.т.н.,  с.н.с. Слащов Ігор Миколайович.

Когтєва Ольга Павлівна

Когтєва Ольга Павлівна

здобуття ступеня доктора філософії

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії


Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію


Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису


Відгук Офіційного опонента Чеберячко Ю.І.


Кваліфікований підпис Офіційного опонента Чеберячко Ю.І.


Відгук_Офіційного_опонента_Слащова І.М.


Кваліфікований підпис_Офіційного_опонента_Слащова І.М


Відгук Офіційного опонента Третьяков О.В.


Кваліфікований підпис Офіційного опонента Третьяков О.В.


Рецензія Офіційного рецензента Берлов О.В.


Кваліфікований підпис Офіційного рецензента Берлов О.В.


Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Когтєвій О.П.


Кваліфікований підпис голови разової спеціалізованої вченої ради Налисько М.М.


?>
вверх