Шифр ради: ДФ 08.085.001

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 08.085.001

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації

Бордун Марини В’ячеславівни

на здобуття ступеня доктора філософії

з галузі знань 19 Архітектура та будівництво

за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія

 

Голова ради: д.т.н., професор Нікіфорова Тетяна Дмитрівна

E-mail: nikiforova.tetiana@pgasa.dp.ua

Номер телефону: (056) 756-34-66

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Дисертацію прийнято до захисту: 27.01.2021

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Назва дисертаційної роботи: Конструкції енергоефективних споруд закритого грунту

Автор дисертації: Бордун Марина В’ячеславівна

Науковий керівник: д.т.н., проф., Савицький Микола Васильович

Дата захисту: 16.03.2021 – 12:00

Адреса: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24А, ауд. 203)

Бордун Марина В’ячеславівна

Бордун Марина В’ячеславівна

здобуття ступеня доктора філософії

Анотація


Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії


Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Фаренюка Г. Г.


Відгук офіційного опонента к.т.н., доц. Філоненко О.І.


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.


Аудиозапис захисту дисертації


?>
вверх