Наукові спрямування

Технологія і організація будівельного виробництва; технологія і організація процесів утеплення промислових і цивільних будівель.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська мова рівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Ніжніковський
Георгій
Сергійович

Дисципліни

Технологія будівельного виробництва

Зведення і монтаж будівель та споруд

Організація будівництва

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, Інститут післядипломної освіти, вул. Паторжинського, 11а, каб. 209

Телефон:

міс. (0562) 47-08-44

E-mail

відсутня

Наукова діяльність

Пов‘язана дослідженням технології і організації виконання робіт по монтажу будівельних конструкцій, в тому числі в умовах нового будівництва та реконструкції діючих підприємств. Організував та був завідувачем, а далі науковим керівником галузевої лабораторії монтажних робіт Мінмонтажспецбуду УРСР. Підготував 3х кандидатів технічних наук. Опублікував понад 130 наукових праць. З 2000 року науковим напрямком стала технологія і організація процесів утеплення житлових і промислових будівель і споруд.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 1954-60 рр. навчався в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті (нині ПДАБА) на факультеті Промислове і цивільне будівництво. По його закінченні був направлений на роботу в трест Казметалургбуд, м. Темір-Тау Карагандинської області. Працював там майстром до 1962 року. В тому ж році поступив в аспірантуру по кафедрі технології будівельного виробництва Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. По закінченні навчання в аспірантурі у 1965 році працював в науково-дослідному секторі того ж інституту: до 1967 року старшим інженером, до 1968 року – старшим науковим співробітником, до 1970 року завідувачем лабораторії монтажних робіт. З 1970 року працював на посаді доцента кафедр: економіки, організації і планування в будівництві, технології будівельного виробництва. З 1984 по 1986 рр. був завідувачем кафедри наукової організації сільського будівництва в Полтавському інженерно-будівельному інституті, а з 1987 по 2006 роки працював доцентом кафедри технології будівельного виробництва Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. В 2006 році був прийнятий на посаду професора кафедри будівництва та архітектури Інституту безперервної фахової освіти ПДАБА (нині кафедра реконструкції і управління в будівництві), де працює до нинішнього часу. Нагороджений бронзовою медаллю Виставки досягнень народного господарства СРСР (1974), ювілейною медаллю ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 80 років, ювілейною медаллю ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 85 років.

Публікації

1. Нижниковский Г., Таранов Ю., Карташова Д. Монтаж сборных железобетонных элементов каркасов промышленных зданий: анализ процессов монтажа по данным хронометражных наблюдений. – Днепропетровск: Промінь, 1965. – 32 с.

2. Нижниковский Г. С., Покрасс Л. И., Таранов Ю. А. Рекомендации по выбору технологичных типов стыков сборных железобетонных конструкций промышленных каркасных зданий/ НИИ строительного производства/ – Киев: Госстрой УССР, 1968.

3. Нижниковский Г. С., Садовников В. К., Гут А. М. Методические рекомендации по анализу производительности труда в специализированных управлениях по монтажу строительных конструкций НИИСП Госстроя УССР/ ДИСИ. Отраслевая лаборатория монтажных и специальных строительных работ Минспецстроя УССР. – Киев, 1972.

4. Кушнарёв Н. И., Нижниковский Г. С., Таранов Ю. А. Монтаж сборных железобетонных конструкций промышленных зданий: справочное пособие. – Киев: Будівельник, 1975. – 232 с.

5. Крупноблочный монтаж промышленных зданий и сооружений/ Г. С. Нижниковский, Э. И. Гуревич, С. Л. Ланда, А. Я. Конторчик. – Киев: Будівельник, 1979. – 254 с. – (Библиотека передового опыта: Серия «Технология производства»).

6. Организация, планирование и управление проектированием и строительством: учебник для вузов/ В. А. Варежкин, Г. С. Нижниковский, Г. С. Нанасов, Н. П. Стрункин, М. Г. Толстой, В. В. Шатров; под. ред. В. А. Варежкина. – Москва: Стройиздат, 1980. – 214 с.

7. Нижниковский Г. С., Резниченко П. Т. Технология монтажа металлических конструкций: учебник для вузов. – Киев: Выща школа, 1981. – 236 с.

8. Монтажные работы при реконструкции промышленных предприятий /Г. С. Нижниковский, В. А. Давыдов, Л. М. Диденко, Л. А. Колесник. – Киев: Будівельник, 1982. – 172 с. – (Библиотека строителя: Серия «Технический прогресс в строительстве»).

9. Руководство по организации строительного производства в условиях реконструкции промышленных предприятий, зданий и сооружений/ ЦНИИОМТП Госстроя СССР; под общ. ред. В. П. Столярова и Л. М. Ремезова. – Москва: Стройиздат, 1982. – 223 с.

10. Краткий словарь технологических терминов по монтажу строительных конструкций /Сост.: Г. С. Нижниковский, В. В. Межаричев, Б. Я. Мойжес, Е. П. Полуянов, И. М. Эльви. – Днепропетровск, 1987. – 67 с. – (ротапринт/ УкрПТКИмонтажспецстрой; зак. 1778).

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх