Кафедра «Реконструкції і управління в будівництві» будівельного факультету Придніпровської державної академії будівництва та архітектури заснована в 2011 році базі кафедри «Будівництва і архітектури» (зав. к.т.н., проф. Діденко Л.М.), однієї з перших кафедр Інституту безперервної фахової освіти ПДАБА, створеного в 1998 році проф. Шабановим П.П., та кафедри «Будівельних матеріалів і конструкцій», зав. к.т.н., доц. Бабич В.В.).

Кафедра веде підготовку фахівців за заочною формою навчання зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», які мають диплом молодшого спеціаліста з наступних напрямів: «Будівництво гідротехнічних споруд», «Виготовлення металевих конструкцій», «Будівництво мостів та інших штучних споруд», «Будівництво тунелів та метрополітенів», «Будівництво теплових і атомних електростанцій», «Опорядження будівель і споруд та інший дизайн» та ін.

Кафедра є випускаючою. З 2006 році на кафедрі відкрито магістратуру зі спеціальності «Промислове та цивільне будівництво», а з 2011 року здійснюється підготовка магістрів за спеціальністю «Управління проектами» (заочна форма навчання). Сьогодні кафедру очолює канд. техн. наук, доц. Бабич В.В., на кафедрі працюють 4 штатних викладача, серед них два професори, кандидати технічних наук, доцент, та старший викладач. Окрім того, навчальний процес забезпечують викладачі-сумісники з академії у складі: 4 доктора технічних наук і професорів, 5 кандидатів технічних наук і доцентів, старший викладач і асистент.

На кафедрі читаються наступні дисципліни: «Будівельна механіка», «Дерев‘яні конструкції», «Металеві конструкції», «Технологія виготовлення металевих конструкцій», «Опір матеріалів», «Зведення і монтаж будівель і споруд», «Охорона праці», «Реконструкція будівель та споруд», «Технічна експлуатація будівель та споруд», «Технологія будівельного виробництва», «Організація будівництва», «Архітектура будівель і споруд», «Будівельна теплофізика», «Комп’ютерні технології в будівництві», «Моделі та методи планування проектних дій», «Інформаційні системи і технології в управлінні проектами», «Методи математичного та комп’ютерного моделювання для управління проектами», «Математичні моделі прийняття рішень», «Організація науково-технічної діяльності», «Методологія наукових досліджень та ліцензування та патентування наукової продукції», «Системи управління якістю», «Теорія і практика системного аналізу та прийняття управлінських рішень», «Будівельне матеріалознавство», «Виробнича база будівництва», «Основи наукових досліджень», «Будівельна техніка».

З часу заснування кафедри (з 2011 року) її колектив підготував:

– спеціалістів інженерів-будівельників – 290;

– бакалаврів – 241;

– магістрів – 89 чоловік.

Колектив кафедри підготував і видав понад 38 методичних посібників з лабораторних і практичних занять, курсових і дипломних проектів; опублікував понад 55 статей, 1 підручник, 3 навчальних посібники; створив і захистив  авторських свідоцтв на винаходи.

Кафедра постійно забезпечує впровадження в навчальний процес новітніх наукових розробок своїх викладачів, передового досвіду, опублікованого в спеціалізованих періодичних виданнях, в матеріалах міжнародних та всеукраїнських конференцій та семінарів. З метою вдосконалення підготовки студентів будівельних спеціальностей кафедра, орієнтуючись на вимоги будівельної галузі, внесла в навчальні плани такі дисципліни як «Реконструкція і капітальний ремонт будівель і споруд», «Технічна експлуатація будівель і споруд». Все методичне забезпечення кафедри розміщено в електронному вигляді в мережевій методичній електронній базі інституту. Особлива увага приділяється розробці та перегляду методичних вказівок щодо виконання дипломних проектів.

Аудиторний фонд кафедри включає спеціалізовану робочу аудиторію 213, в якій зосереджені технічні засоби навчання (телевізор, відеомагнітофон, полілюкс), а також натурні експонати по конструкціях і зразки матеріалів, що використовуються в сучасних технологіях (фасадні і гіпсокартонні системи, сучасні покрівельні і обробні матеріали), якими користуються викладачі кафедри при викладанні курсів для студентів спеціальності ПЦБ. Для проведення лабораторних занять по дисциплінам «Залізобетонні конструкції», «Основи і фундаменти», де потрібна спеціальна база (лабораторні установки, преси, стенди і т.ін.), кафедра використовує лабораторії інших кафедр ПДАБтаА.

Студенти всіх спеціальностей проходять фундаментальну підготовку з освоєння комп’ютерних технологій. В комп’ютерних класах Інституту післядипломної освіти (де територіально знаходиться кафедра) при вивченні курсів інформатики, інженерної графіки, економіки, автоматизованих систем, інформаційного забезпечення та інструментів управління проектами студенти освоюють прикладні програми, такі як «AutoCAD», «ArchiCAD», «3D MAX», «АВК-3».

Кафедра реконструкції і управління в будівництві , 2014 р. Верхній ряд зліва направо: Чесанов В.Л., Біленька М.В., Білоконь А.І.,  Ніжніковський Г.С., Хохлова Ю.С., Байрак А.П., Діденко Л.М.; нижній ряд: Марченко О.І., Єлисєєва М.О., Бабич В.В., Рибалка К.А.
?>
вверх