Наукові спрямування

Якість архітектурних рішень - філософська категорія, що виражає істотну визначеність об'єкта, завдяки якій він є саме цим, а не іншим. Якість як об'єктивна і загальна характеристика об'єктів, що виявляється в сукупності їх властивостей.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Доцент

Никицький
Віталій
Вікторович

Дисципліни

Архітектурна композиція

Архітектурне проектування

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, каб. 5001 (п'ятий поверх корпусу) каб. 12 (пр. Гагаріна,33)

Телефон:

вн. 3-61, міс.765-33-61

E-mail

nikitskiy1959@gmail.com

Наукова діяльність

З 1988 року на викладацькій роботі на посаді асистента кафедри «Істріїта теорії архітектури» архітектурного факультету ДІБІ, потім Придніпровської академії будівництва та архітектури каф. «Основ архітектури». Проводжу практичні заняття на 2 та 3 курсах із студентами архітектурного факультету з дисциплін «Архітектурне проектування», «Об'ємно-просторова композиція», «Архітектурна графіка», «Теорія архітектурного формоутворення», «Архітектурна композіція. З 2016 року на посаді доцента кафедри «Основ архітектури»

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1978 році закінчив Криворізький політехнічний технікум за спеціальністю «Агломерація та огрудкування руд» і отримав диплом з відзнакою техніка-металурга. Отримав призначення на Криворізький ГОК. Воєнна служба у лавах Радянської армії механіком-водієм середнього танку. У1982 році поступив, а у1987 році закінчив Дніпропетровський Інженерно-будівельний інститут і отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Архітектор» Працював у декількох проектних установах міста Дніпропетровська, зокрема у майстерні архітектора І.М.Задої по проектуванню ТРК «Мост Сити центр», а також у Інженерно-будівельному інституті (потім ПДАБА).

Публікації

1. Стаття до наукового звіту кафедри Основ архітектури 1916р, Никицький В.В «Дослідження  і розробка проектних рішень архітектурного середовища. Методологічні основи оцінки відповідності діючим нормам   будівництва та реконструкції будівель в різних районах м. Дніпропетровська»

2.  Методичні вказівки до виконання завдання «Багатоповерховий житловий будинок секційного типу з обслуговуванням» для студентів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. Укладачі: Никицький В. В, Славінська Г. М. – Дніпро, ДВНЗ ПДАБА, 2017 – 15с.

3. Навчально — методичний комплекс навчальної дисципліни «Ознайомча практика» для спеціальності 191 «Архітектура і містобудування». Розробники: доц. Никицький В.В., ас. Славінська Г.М. , ас. Корольов В.М. – Дніпро, ДВНЗ ПДАБА, 2017.

4. Прийняв участь у виставці учбових та творчих робіт студентів архітектурного факультету Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» до участі в міському творчому проекті «Натюрморт – від класики до модерну» листопад 2014р. На виставці представлені роботи студентів з живопису, рисунку професійного спрямування: сграфіто, мозаїка, вітраж і т.і.

5. Методична робота з підбору демонстраційного матеріалу для курсових робіт навчальної дисципліни Архітектурна композиція для студентів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання.2016р.

  1.  

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх