01.02.2020

Захист дипломних проектів (робіт) зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

На кафедрі «Автомобільні дороги, геодезія та землеустрій» факультету Цивільна інженерія та екологія 13, 16-18 грудня 2019 року відбувся захист дипломних проектів (робіт) зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Було захищено 44 роботи на кваліфікацію  інженера – землевпорядника в галузі «Архітектура та будівництво» за освітньо –професійною програмою «Геодезія та землеустрій» під керівництвом завідувача кафедри «Автомобільні дороги, геодезія та землеустрій», д.т.н., професора Кірічека Ю.О., д.т.н. професорів Могильного С.Г. і д. держ. упр., професор Боклаг В.А., та к.т.н., доцентів Кульбаки О.М., Фененко В.І., Бєгічева С.В., Ландо Є.О., Ішутіної Г.С.,  Кульбаки В.М.

В дипломних проектах використовані сучасні комп’ютерні програми: «Земпро», «ГІС-6», «МГ сети», «Autocad» та інші.

Особливий інтерес викликали роботи –Кравчути Дмитра Валерійовича «Меліоративна організація земель, на прикладі Мишуринрізької  сільської ради Верхньодніпровського району» керівник д.т.н., проф. Кірічек Ю. О., Прокуди Ярослави Андріївни «Еколого-екомічне обгрунтування раціонального використтання земель на основі методів комп’ютерного моделювання», керівник к.т.н, доц. Фененко В. І., Соломоненко Катерини Дмитрівни «Удосконалення правового регулювання використання, відтворення та охорони ґрунтів», керівник к.е.н, доц. Кульбака В. М., Шепелєвої Інеси Віталіївни «Пропозиції щодо уніфікації програмного забезпечення при розробці проектної документації в землеустрої» к.т.н, доц. Ішутіна Г. С., Герман Яни Вадимівни «Інституаційне забезпечення формування землекористування в новоутворених територіальних громадах» керівник к.е.н, доц., Кульбака О.М.

За результатами захисту дипломних проектів (робіт) Екзаменаційна комісія рекомендуює до навчання в аспірантурі на спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» Прокуду Я. А., Кравчуту Д. В., Соломоненко К. Д., Шепелєву І. В.

За результатами захисту дипломних проектів (робіт) були отримані наступні результати: 480/0 відмінно, 340/0 добре та 180/0 задовільно.

 

?>
вверх