19.06.2018

Захисти кандидатських дисертацій у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.04

19 липня 2018 року о 1100 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.04 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Оскоми Олени Володимирівни на тему: “Планування діяльності будівельного підприємства на основі контролінгу”, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник –  д.е.н., проф. Іванов С.В. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).

Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Офіційні опоненти:

д.е.н., доц. Могилова А.Ю. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);

– к.е.н., доц. Бєлєнкова О.Ю. (Київський національний університет будівництва і архітектури).

З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті

?>
вверх