14.12.2018

Захист кандидатської дисертації Котко Ольги Костянтинівни

16 січня 2019 року об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.04 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Котко Ольги Костянтинівни на тему: “Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку національної економіки”, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
Науковий керівник – д.т.н., професор Чириченко Юрій Вікторович (Університет митної справи та фінансів).

Робота виконана в Університеті митної справи та фінансів.

Офіційні опоненти:
– д.е.н., проф. Шапошников Костянтин Сергійович (Приватна установа «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»);
– к.т.н. Варламова Марія Леонідівна (Донецький національний університет імені Василя Стуса).

З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/

?>
вверх