26.05.2020

ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДВНЗ ПДАБА ЗА 2019 РІК

У 2019 році наукова діяльність здійснювалась за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, що стосувались проведення теоретико-експериментальних досліджень та вирішення наукових проблем матеріалознавства, розробки сучасних будівельних матеріалів та обладнання, технологій будівництва, дизайну та архітектури, інноваційних архітектурних, конструктивних та технологічних систем будівництва методом 3D друку, екологічного енергоефективного будівництва доступного житла, а також інноваційно-інвестиційної діяльності та економічного розвитку.

Наукову діяльність у 2019 році здійснювали 61 штатних співробітника 19 структурних підрозділів науково-дослідної частини (інститути, відділи, галузеві та кафедральні науково-дослідні лабораторії та групи) та 42 особи, які працювали у науково-дослідної частині за сумісництвом. 73 працівники працювали за договорами цивільно-правового характеру.

Невід’ємною складовою науково-технічної діяльності академії є стовідсоткова участь науково-педагогічних працівників у виконанні кафедральних науково-дослідних робіт. Науково-педагогічний штат академії включає 454 працівники, у тому числі 253 кандидата та 44 доктора наук; молодих вчених 91 особа.

Фінансові показники наукової діяльності у 2019 році: обсяги виконання госпдоговірних робіт 13,8 млн. грн.; обсяги бюджетного фінансування 2,3 млн. грн.

Протягом 2019 року видано 13 монографій; опубліковано 787 наукових статей (733 у вітчизняних фахових виданнях та 54 у виданнях, що індексуються у Scopus та Web of Science). Подано 35 заявок і отримано 23 патенти на корисні моделі.

Впродовж 2019 року на базі академії проведено 22 науково-інформаційних заходи, у тому числі 20 всеукраїнських і 2 міжнародних.”
Інші матеріали
?>
вверх