20.08.2021

Акредитація освітньо-наукової програми “Матеріалознавство” (науковий ступінь Доктор філософії).

Згідно з рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) підготовку аспірантів – здобувачів наукового ступеня Доктор філософії – на кафедрі Матеріалознавства та обробки матеріалів ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» акредитовано.

Процес акредитації проходив із травня 2021 року. Викладачі й аспіранти, а також представники служб та відділів академії пройшли перевірку експертної групи (ЕГ) та витримали екзамен перед галузевою експертною радою (ГЕР). Усебічно вивчивши підготовку докторів філософії за десятьма показниками, у підсумку на засіданні галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27.07.2021 р. (Протокол №13) Освітньо-наукова програма «Матеріалознавство» (гарант ОНП – д.т.н., проф. Волчук М.В.) акредитована.

Запрошуємо на навчання за освітньо-науковою програмою “Матеріалознавство” підготовки докторів філософії в ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”.

?>
вверх