Наукові спрямування

Відновлення та реконструкція промислових будівель

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Несевря
Павло
Іванович

Дисципліни

Технологія будівельного виробництва

Технологія будівництва автошляхів

Новітні технології в проектуванні будівельного виробництва

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 2006
(другий поверх, головний корпус)

Телефон:

внутр. 3-51

E-mail

nesevrya.pavlo@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

1993-1994 - Навчання в аспірантурі ПДАБтаА, кандидат технічних наук. 1979-1984 - Навчання в ПДАБтаА, інженер будівельник (диплом з відзнакою)

Додаткова інформація

Трудова діяльність

3 2016 року по теперішній час заступник декана факультету ПЦБ з учбової роботі. З 1994 року по теперішній час доцент кафедри технології будівельного виробництва. Викладання лекційних та практичних занять з технології будівельного виробництва. 1987-1994 роки асистент кафедри технології будівельного виробництва Викладання практичних занять з технології будівельного виробництва. 1984-1987 роки - інженер-дослідник лабораторії ТНІЛОЄС Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту

Публікації

1. Несевря П.І., Вихідні дані та методика дослідження ресурсів на відновлення фасадної теплоізоляції будинків із опорядженням легкою штукатуркою . Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наукових праць. – Рівне. – 2011. – Вип 21. – С. 625 – 633 Шаленний В.Т., Скокова А.О.

2. Несевря П.І., Прогнозирование организационно-технологических параметров процесса получения кирпичного щебня из фрагментов кирпичных стен сносимых гражданских зданий Дмитренко І. С., Дікарев К.Б. Сб. научн. трудов: Строительство, материаловедение, машиностроение. – Вып.68.– Днепропетровск: ПГАСА, 2013. С. 130 – 136 /

3. Несевря П.І. Повышение эффективности ремонта совмещенных кровель 5, 9 – этажных жилых зданий ., Дмитренко І.С., Дікарев К.Б., *Похил К.Б.,*Похил І.О  // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : Зб. наукових праць: Теоретичні основи будівництва. Вип. 22. – Дніпропетровськ: ПБАБА, 2014., . – С. 49–52.

4. Несевря  П.И. Влияние дисперсности наполнителя на характеристики компонентов связующих полимербетонов Березюк А.Н., Ганник Н.И., Огданский И.Ф., Мартыш А.П., Дмитренко И.С., Ценацевич Т.А., *Луценко Д.С. Влияние дисперсности наполнителя на характеристики компонентов связующих полимербетонов Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. тр. ПГАСА. – Днепропетровск, 2014. – Вып. 75. – С. 13–91

5. Несевря П. И.. Организация ускоренного возведения сборно-моно-литного каркаса торгово-выставочного центра в крайне стесненных условиях Шаленный В. Т., Акимов С. Ф., Актуальные вопросы совре-менной науки. Материалы конференции. – Казань: Брик, 2015 С. 84-95

6. Несевря  П.И. Реконструкция фасадов гражданских зданий с использованием старинного кирпича. ДмитренкоИ.С., М.А.Долотий сб. научн. тр Theoretical foundations of civil engineering –Warsaw  :. 2017. – Вып. 24. – С. 71–76

7. Несевря П.И. Пат. №102182, Україна, МПК Е04D 13/04. № u2015 02151; заявл. 11.03.2015; опубл. 26.10.2015. Бюл. №20 «Повітряний аєратор», автори Несевря П. І., Дмитренко .,Похіл І.І., Похіл К.Б., Замесова К.О .

8. Пат. №88636, Україна, МПК Е04В 1/76. № u2013 12030; заявл. 14.10.2013; опубл. 25.03.2014. Бюл. №6 «Спосіб улаштування рідкої теплоізоляції», автори Березюк А. М., Шаленний В. Т., Несевря П. І., Дікарев К. Б., Скокова А. О., Кузьменко О. М заявл. 14.10.2013; опубл. 25.03.2014. Бюл. №6

9. Пат. №95485, Україна, МПК Е04В 1/74. № u2014 07591; заявл. 07.07.2014; Спосіб улаштування енергозберігаючого конструктивного вузла «балконна плита-зовнішня стіна-плита перекриття» Березюк А. М., Шаленний В. Т., Несевря П. І., Дікарев К. Б., Скокова А. О., Кузьменко О. М опубл. 25.12.2014. Бюл. № 24

10. Пат. №113718, Україна, МПК Е04В 14/21. № u2016 08475; заявл. 01.08.2016; «Каток із змінною довжиною вальця.» Шатов С.В., Несеря П.І., Лисиця В.В., Соцковий Р.А., опубл. 10.02.2017. Бюл. №1

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх