Наукові спрямування

Формування енергозбереження при комплексній реконструкції житлової забудови.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Французька мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Нечепуренко
Дар'я
Сергіївна

Дисципліни

Проектування, монтаж і реконструкція будівель та споруд в особливих умовах

Організація будівництва

Планування діяльності будівельних організацій

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, кімната в-808 (висотний корпус, восьмий поверх)

Телефон:

внутр: 3-66, міськ: 056 756-33-66
моб. +380953802774

E-mail

pov@pgasa.dp.ua
nechepurenko.daria@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

В 2011 р. закінчила аспірантуру по кафедрі планування і організації виробництва ПДАБА. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.08 - технологія та організація промислового та цивільного будівництва на тему "Формування та обґрунтування організаційно-технологічних рішень енергоефективної комплексної реконструкції житлової забудови".

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 2008 р. закінчила економічний факультет ПДАБА, здобувши кваліфікацію магістра економіки підприємства.

Публікації

1. Нечепуренко Д.С. Систематизація організаційно-технологічних факторів, які впливають на тривалість та вартість реалізації енергозберігаючих проектів комплексної реконструкції житлової забудови / Д.С. Нечепуренко // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2014. – Вып. 74. – С. 120-126.

2. Нечепуренко Д.С. Дослідження способів підвищення енергоефективності інженерних систем житлових мікрорайонів при комплексній реконструкції та вторинній забудові / Д.С. Нечепуренко // Будівельні конструкції. – К.: ДП НДІБК, 2013. – Вип. 77. – С. 334-337.

3. Нечепуренко Д.С. Моделювання процесу формування раціональних енергозберігаючих рішень щодо житлових та громадських будівель при комплексній реконструкції житлової забудови / Д.С. Нечепуренко // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2013. – Вып. 68. – С. 244-248.

4. Методические указания к курсовой работе по спецкурсу «Выбор организационно-технологических решений монтажа-демонтажа реконструируемых промышленных зданий» для студентов специальности 7.06010101 «Промышленное и гражданское строительство» всех форм обучения. / Конторчик А.Я., Крыхта Т.М., Нечепуренко Д.С. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2013. – 16 с.

5. Методичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів «Вибір кранів при організації будівництва» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Дяченко Ю.Т., Нечепуренко Д.С. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – 15 с.

6. Методичні вказівки щодо підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студентів спеціальності 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Кірнос В.М., Кравчуновская Т.С., Дадіверіна Л.М., Чашин Д.Ю., Крихта Т.М., Мартиш О.О., Нечепуренко Д.С. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014. – 36 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх