Наукові спрямування

Поліпшення методів розрахунку фундаментів з динамічним навантаженням з врахуванням реальних деформаційних, фільтраційних особливостей ґрунтової основи. Удосконалення способів практичного визначення динамічних характеристик природних та штучних основ. Технологічні та екологічні аспекти фундаментобудування.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу

Нажа
Павло
Миколайович

Дисципліни

Основи механіки грунтів більше

Основи та фундаменти більше

Інженерні вишукування в будівництві

Проектування, монтаж і реконструкція будівель та споруд в особливих умовах більше

Основи та фундаменти в складних інженерно-геологічних умовах

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В901 (дев'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

моб. (056)746-00-42, вн. 3-43

E-mail

nazha.pavlo@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розрахунок фундаментів машин з врахуванням анізотропії деформаційних властивостей основи». Автор 1 монографії, більше 70 опублікованих наукових праць, 7 винаходів. Приймав участь та доповідав на чисельних міжнародних та національних конференціях, нарадах, семінарах з динаміки основ, фундаментів, підземних споруд. Результати проведених теоретичних та експериментальних досліджень впроваджені в практику проектування фундаментів з динамічними навантаженнями, в тому числі під турбоагрегати ТЕС та АЕС.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 1985 році закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та був розподілений до науково-дослідного комплексу інституту. В якості наукового співробітника, керівника договору та завідуючого лабораторією приймав активну участь в наукових дослідженнях роботи фундаментів турбоагрегатів та обстеженні будівельних конструкцій будинків та споруд Чорнобильської, Запорізької, Рівненської, Південноукраїнської, Хмельницької, Курської АЕС, кількох ТЕС та інших промислових підприємств. З 1991 року працює спочатку асистентом, а далі доцентом кафедри «Основи та фундаменти». З його участю підготовлено понад 20 навчально-методичних розробок з метою надання допомоги студентам у самостійній роботі, активізації навчального процесу, запровадження інтерактивних форм навчання. Постійну увагу приділяє науково-дослідній роботі зі студентами: підготовка виступів на науково-теоретичних студентських конференціях, конкурсах наукових робіт студентів, спільні наукові праці. Дипломні проекти, виконані під його керівництвом, неодноразово займали призові місця в міжнародному конкурсі. З 1991 по 2016 рік працював заступником декана найбільшого в академії факультету «Промислове та цивільне будівництво», контингент якого складав в різні роки від 1000 до 1500 студентів Приймав участь в робочих нарадах Міністерства освіти та науки України по розробці нових освітньо-професійних програм, освітньо- кваліфікаційних характеристик, навчальних планів зі спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». Як експерт та голова комісії за наказами МОН України неодноразово приймав участь в перевірках якості освіти, проведенні акредитаційних та ліцензійних експертиз підготовки фахівців за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» в вищих навчальних закладах Харкова, Сімферополя, Луцька, Одеси, Луганська, Могильов-Подільського, Запоріжжя, Кривого Рогу, Дніпра. Член науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (Науково-методична комісія 10 з будівництва та технологій /підкомісія 192 Будівництво та цивільна інженерія). Член методичної ради академії. Керівник постійно діючого студентського наукового гуртка «Розрахунок» (спільно з архітектурно-конструкторським проектним бюро ДАКК, http://dakk.biz)
Нагороджений:
- нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України”
- нагрудним знаком МОН України «Петро Могила»
- медаллю академії «За заслуги»

Публікації

1. Охрана труда в строительстве: учебник/Беликов А.С., Сафонов В.В., Нажа П.Н. и др. – К.: Основа, 2014. – 592 с.

2. Инженерно-техническая экспертиза по охране труда и безопасности жизнедеятнльности: учебник/Беликов А.С., Сафонов В.В., Нажа П.Н. и др. – Изд. «Середняк Т.К.» Днепропетровск, 2015. – 436 с.

3. Information on the general condition of urban noise pollution/ [Електронний ресурс]/International Journal Of Applied And Fundamental Research. – 2017. – № 4 – режим доступу: URL: www.science-sd.com/472-25324 (18.10.2017)

4. Комплексні інженерно-будівельні вишукування. Курс лекцій. –Дніпропетровськ: Видавництво ПДАБА, 2003. – 99 с. (у співавторстві);

5. Особенности взаимодействия весомого основания с расположенными на нем зданиями и сооружениями.-Дніпропетровськ: Пороги, 2010.-251 с..(у співавторстві);

6. Снаряд для утворення свердловини в грунті/ Патент України на корисну модель № 116032. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 03.10.2016. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 10.05.2017, Бюл. № 9

https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2019/10/Osnovy-mehaniky-gruntiv.pdfбільше

https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2019/10/Osnovy-mehaniky-gruntiv.pdfПублікації для ознайомлення

?>
вверх