Наукові спрямування

Основним напрямком наукових досліджень є розробка технології і використання наносистем у виробництві будівельних матеріалів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Мосьпан
Володимир
Іванович

Дисципліни

Будівельне матеріалознавство

Технологія заповнювачів бетону

Метрологія та стандартизація

Прогресивні технології виробництва будівельних матеріалів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 255 (другий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ: (056) 756-33-76, вн. 2-70

E-mail

mospan.volodumur@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Мосьпан Володимир Іванович у 2011 році захистив дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема дисертації: «Пінобетон, армований дискретними поліпропіленовими волокнами» (науковий керівник – професор Дерев’янко В.М. У співавторстві та самостійно опублікував 25 наукових праць.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Народився в 1971р. у м. Дніпропетровськ. З 1988р. по 1993р. студент Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. З 08.1993р. по 11. 1993р. молодший науковий співробітник науково-дослідного комплексу кафедри будівельних матеріалів Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. З 12.1993р. по 11.1997р. аспірант Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. З 09.1995р. по 01.2004р. асистент кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З 01.2004р. старший викладач кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». З 06.1997р. заступник декана факультету цивільної інженерії та екології ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». У 2011 році захистив дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема дисертації: «Пінобетон, армований дискретними поліпропіленовими волокнами».

Публікації

1. Мосьпан В.И. Физико-химические аспекты взаимодействия техногенного сырья в производстве строительных материалов. /Л.Г. Чесанов, Ю.Л. Савин, В.И. Мосьпан // Безпека життєдіяльності в XXI сторіччі. Сб. наукових праць – Дніпропетровськ :2002. – №2. – С. 26-27.

2. Мосьпан В.И. Перспективы использования отходов черной металлургии в промышленности строительных материалов. / Л.Г. Чесанов, Ю.Л. Савин, В.И. Мосьпан // Безпека життєдіяльності в XXI сторіччі. Сб. наукових праць –Хургада (Египет):2003. – №3. – С. 54-55.

3. Мосьпан В.И. К вопросу о дисперсном армировании пенобетона / В.М. Дерев’янко, Мосьпан В.І. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.– Дніпропетровськ: ПДАБА 2008. – Випуск 4-5. – С. 26 -30.

4. Мосьпан В.И.  Стеклоэмаль. Утилизация техногенних отходов. Охрана окружающей                       среды. / В.И. Большаков, Ю.Л. Савин, А.П. Приходько, Л.С. Савин, В.Я. Иоффе, М.Т. Загуральски, Н.С. Сторчай, А.В. Дзюбан, В.И. Мосьпан, В.О.Петренко. Монография.- Дніпропетровськ

5. Мосьпан В.И.  Повышение стойкости пены в бетонной смеси  / В.И. Мосьпан // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури .– Дніпропетровськ: ПДАБА 2011. – Випуск 1-2. – С. 74 -77.

6. Мосьпан В.И. Основные характеристики пенообразователей и стабилизаторов для приготовления технической пены / В.М. Дерев’янко, Мосьпан В.І. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.– Дніпропетровськ: ПДАБА 2011. – Випуск 3-4. – С.43 -47.

7. Мосьпан В.И. Теоретические предпосылки повышения эксплуатационных свойств ячеистых бетонов / Мосьпан В.И. //  Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. научных трудов. Вып. 70. – Дн-вск, ГВУЗ ПГАСА, 2013. – С.142-148.

8. Мосьпан В.И. Улучшение эксплуатационных свойств энергосберегающего строительного материала (Фибробетона). / Мосьпан В.И. // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. научных трудов. Вып. 76. – Дн-вск, ГВУЗ ПГАСА, 2014. – С.175-181

9. Мосьпан В.И.     Экологический инжиниринг в градостроительстве   /   А.И. Кораблева, Г.Г. Шматков, В.О. Петренко, В.И. Мосьпан     //  Учебное пособие.- Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2015. – 278с.

10. Мосьпан В.И.    Ячеистый бетон. Направления повышения качества материала : моногр.  /   В.И. Большаков, В.И. Мосьпан, В.А. Мартыненко, Н.А. Котов. – Днипро : Свидлер А.Л., 2017. – 352 с.

11. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Використання відходів в промисловості збірного залізобетону» для студентів спеціальності 7.06010104 « Технологія будівельних конструкцій , виробів та матеріалів» / Спільник Н.В., Савін Ю.Л., Мосьпан В.І., Василенко С.В.//- Дніпропетровськ, 2016.-с.-25.

12. Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для студентів ступеня магістр спеціальності 192 « Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форми навчання / Сторожук М.А., Дехта Т,М. , Мосьпан В.І.//- Дніпро, 2017.-с.-26.

13. Методичні вказівки до проведення науково-дослідної практики для студентів ступеня магістр спеціальності 192 « Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форми навчання / Сторожук М.А., Дехта Т,М. , Мосьпан В.І.//- Дніпро, 2017.-с.-13.

14. Методичні вказівки до проведення комплексної практики для студентів ступеня магістр спеціальності 192 « Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форми навчання / Сторожук М.А., Дехта Т,М. , Мосьпан В.І.//- Дніпро, 2018.-с.-13.

15. Лось А., Долженков Д. (Мосьпан В.І.) Теоретичні передумови підвищення експлуатаційних властивостей ніздрюватих бетонів /Матеріали І науково-практичної конференції студентів ДВНЗ ПДАБА (28 травня 2019 р.) : збірник тез / упорядники В.В. Данішевський, О.А. Тимошенко, Н.А. Ротт: – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2019. С.149

16. Колохов В.В., Адегов О.В., Мосьпан В. І. Вдосконалення теплової обробки багатошарових залізобетонних конструкцій у стендах /Структуроутворення, міцність, та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій: сб. наук. пр. ОДАБА. – Одеса, 2019. – Вип. 80. С. 55-58.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх