Наукові спрямування

Новітні технології ремонту і реконструкції несучих та огороджувальних конструкцій житлових та промислових будівель з урахуванням експлуатаційних потреб будівель. Технологія виготовлення конструкцій з корозійностійкого армополімрбетону на фуранових смолах

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Мартиш
Олександра
Потапівна

Дисципліни

Технологія будівельного виробництва

Технологія монтажних та заготівельних робіт

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 313
(третій поверх, головний корпус)

Телефон:

внутр. 4-76

E-mail

martysh.oleksandra@pdaba.edu.ua

?>
вверх