Наукові спрямування

Новітні технології ремонту і реконструкції несучих та огороджувальних конструкцій житлових та промислових будівель з урахуванням експлуатаційних потреб будівель. Технологія виготовлення конструкцій з корозійностійкого армополімрбетону на фуранових смолах

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Німецька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Мартиш
Олександра
Потапівна

Дисципліни

Технологія будівельного виробництва

Технологія монтажних та заготівельних робіт

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 313
(третій поверх, головний корпус)

Телефон:

внутр. 4-76

E-mail

martysh.oleksandra@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Виконання держбюджетної тематики кафедри ″ Технологія виготовлення конструкцій з корозією стійкого армополімербетону на фуранових смолах ″. Участь у дослідженнях по замовленню будівельних фірм з укладанням угод на фінансування.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1977 році закінчила Дніпропетровський інженерно-буівельний інститут, факультет ПЦБ. З 1977 по 1980 рік працювала інженером технічного нагляду в відділі капітального будівництва Всесоюзного піонерського табору «Артек». У 1980році зарахована в аспірантуру ДІСІ з відривом від виробництва, яку закінчила в 1983році. З 1983 по 1991рік працювала в Галузевій лаборатоії монтажних робіт Мінмонтажспецбуду УРСР при кафедрі Технології будівельного виробництва ДІСІ на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника. З 1991року затверджена асистентом кафедри ТБВ як обрана по конкурсу. У 1994 році захистила дисертацію по спеціальності 23.05.08 «Технологія і організація будівництва» на тему: «Обгрунтування раціональних методів організації монтажних робіт при реконструкції одноповерхових промбудівель» і в 1995 році присвоєне наукове звання доцента. З 1995 року по теперішній час працюю на кафедрі Технології будівельного виробництва на посаді доцента.

Публікації

1. Мартиш О.П. Технологія будівельного виробництва: конспект лекцій для студентів франко-українського проекту (французькою мовою) / А.М. Березюк, О.П. Мартиш, К.Б. Дікарев, Скокова А.О., Кузьменко О.М; під заг. ред. А.М. Березюка. – Д.: ППФ «Тотем», 2015. – 118 с. – Текст: фр. (рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», протокол №11 від 09.07.2013 р.).

2. Мартиш О.П. Особенности разрушения полимербетона под действием агрессивной среды ∕ Березюк А.М., Ганник М. І., Огданський І.Ф., Мартиш О.П., Гайдар А.М., ст . Каменев А. //Theoretical Foundations of Civil Engineering, Polish-Ukrainian Transaktions Vol 21, Warsaw, may 2013

3. Мартиш О.П. Исследование ползучести полимербетона в воде при повышенных температурах ∕ Березюк А.М., Ганник М. І., Мартиш О.П., Гайдар А.М // Theoretical Foundations of Civil Engineering, Polish-Ukrainian Transaktions Vol 21, Warsaw, may 2013

4. Мартиш О П. Технологія виготовлення конструкцій з корозійностійкого армополімрбетону на фуранових смолах / А.М. Березюк., М.І.Ганник, О.П. Мартиш, Т.О. Ценацевич, Н.И. Аят // Theoretical Foundations of Civil Engineering : Polish- Ukrainian Transactions, 2014 – №22

5. Мартиш О.П. О совершенствовании технологии ремонта линий электропередач , выполненных в виде решетчатых металлических мачт. / И.С.Дмитренко, А.П. Мартыш, Т.А.Ценацевич, Н.И.Хливенко // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. тр. ПГАСА. – Днепропетровск, 2014. – Вып. 74. – С. 150 – 155.

6. Мартиш О.П. Влияние дисперсности наполнителя на характеристики компонентов связующих полимербетонов./ А.Н.Березюк, Н.И.Ганник, П.И.Несевря, И.Ф.Огданский, А.П.Мартыш, И.С.Дмитренко, Д.С.Луценко // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. тр. ПГАСА. – Днепропетровск, 2014. – Вып. 75. – С. 166–171.

7. Мартиш О.П. Технологія виготовлення конструкцій з корозією стійкого армополімербетону на фуранових смолах ∕ Березюк А.М., Ганник М. І., Огданський І.Ф., Мартиш О.П. // Theoretical Foundations s Vol 22, Part 2 Dnipropetrovsk, December 2014

8. Мартиш О.П. Вплив агресивних середовищ на кінетику руйнування фуранових полімербетонів ∕ Березюк А.М., Ганник М. І., Мартиш О.П., Гайдар А.М. // 4й Международный научно-практический семинар. Строительство, материаловедение, машиностроение. 2015

9. Мартиш О.П Влияние диффузионной проницаемости на коррозионную стойкость полимербетонов  ∕ Ганник М.І., Несевря П.І., Папірник Р.Б, Мартиш О.П.  // 2я международная научно-практическая конференция современных научных достижений, том 7, г. Одесса, 2017.

10. Мартиш О.П. / Березюк А.М., Папірник Р.Б., Ганник М.І., Мартиш О.П., Огданский І.Ф., Гайдар А.М. // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : зб. наук. пр. ПДАБА. – Днипро, 2018. – Вип. 104. – С. 54–58.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх