Наукові спрямування

Організаційно-технологічна надійність будівництва.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мова рівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Мартиш
Олександр
Олександрович

Дисципліни

Організаційно-технологічна надійність в будівництві та цивільній інженерії

Організація будівельного виробництва при реконструкції діючих підприємств

Організація будівництва

Організація виробництва

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. в-808
(восьмий поверх висотного корпуса)

Телефон:

вн. 3-66, міськ. 756-33-66

E-mail

pov@pgasa.dp.ua
martysh.oleksandr@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2013 закінчив навчання в аспірантурі і захистив дисертаційну роботу на тему «Удосконалення методів планування та управління, що забезпечують заданий рівень організаційно-технологічної надійності будівництва». В 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва». В нинішній час продовжує розробляти тему організаційно-технологічної надійності в будівництві.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 2003 році закінчив школу-гімназію № 66 в місті Дніпропетровськ. В 2008 закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». Почав працювати на кафедрі планування і організації виробництва в 2008 році на посаді асистента. У 2013 закінчив навчання в аспірантурі і з 2014 року переведений на посаду доцента кафедри планування і організації виробництва.

Публікації

1. Мартыш А.А. Организационно-технологическая и экономическая надежность в строительстве: монография / В.Р. Млодецкий, Р.Б. Тян, В.В. Попова, А.А. Мартыш. – Днепропетровск: Наука и образование, 2013. – 194 с.

2. Врахування ймовірності при визначенні тривалості робіт календарного плану / Т. В. Ткач, В. Р. Млодецький, О. О. Мартиш // «Строительство, материаловедение, машиностроение». Збірник наукових праць. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2016. – Вип. 94. – с. 168 – 173.

3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи організації, планування та управління будівельним виробництвом» для студентів напряму підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» денної форми навчання / Укладачі: Дьяченко Л. Ю., Маркєлова Т. В., Мартиш О. О., Щеглова В. Д. – Дніпро, ПДАБА, 2017. – 26 с.

4. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація будівництва» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» заочної форми навчання / Укладачі: Ніжніковський Г. С., Мартиш О. О. – Дніпро, ПДАБА, 2017. – 26 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх