Наукові спрямування

Науково-навчальне та методичне забезпечення навчального процесу з дисциплін металеві конструкції, дерев’яні конструкції, інженерна і комп’ютерна графіка, та ін., призначені для допомоги студентам будівельного спрямування в навчанні та підготовки спеціалістів до професійної діяльності в області проектування будівельних конструкцій

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Асистент

Марченко
Олена
Іванівна

Дисципліни

Будівельні конструкції (МК)

Дерев'яні конструкції

Металеві конструкції

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, Інститут післядипломної освіти, вул. Паторжинського, 11а, каб. 209

Телефон:

міс. (0562) 47-08-44

E-mail

macagonmarch@ mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

НДР проводиться в рамках проведення системного аналізу та уніфікації з’єднань легких металевих конструкцій, згідно планам кафедри «Реконструкція та управління в будівництві» загальної кафедральної наукової теми «Розвиток та уніфікація процесів виготовлення будівельних виробів, з’єднання та розбирання конструкцій, перепланування та зносу будівель, управління взаємовідносинами в будівництві».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 1988 році поступила на перший курс факультету будівельні конструкції Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (ДІБІ) і закінчила його у 1994 році, отримавши диплом про присвоєння кваліфікації інженера-будівельника. В 2001 році поступила на роботу в Інститут безперервної фахової освіти (директор проф. Шабанов П.П.), який був підрозділом Придніпровської держаної академії будівництва та архітектури на посаду старшого лаборанта технічної кафедри (завідуючий доц. Шатов С.В). Одночасно стала на посаді секретаря ДЕК з прийому державних екзаменів та захисту дипломних проектів. З 2004 року почала викладати, працювала за сумісництвом асистентом кафедри «Будівництво і архітектура» того ж інституту. В 2008 році перейшла в штат кафедри «Будівництво і архітектура» асистентом, з 2011 року кафедра перейменована - «Реконструкція і управління в будівництві». З початку викладацької діяльності та по теперішній час з керівниками-лекторами Бабич В.В., Недодатко С.О. було створено понад 15 методичних вказівок для виконання самостійної роботи, для виконання контрольних та курсових робіт, для вивчення дисципліни. З 2017 року старший лаборант, за сумісництвом асистент кафедри «Реконструкція і управління в будівництві».

Публікації

1. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Металеві конструкції» за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» для студентів заочної форми навчання (зміни у зв‘язку з введенням в дію нових ДБН В.2.6-1.6.3 Конструкції будинків і споруд сталеві) / Укладачі: Бабич В.В., Марченко О.І.- Дніпропетровськ: ПДАБА ІБФО, 2013.– 29 с.

2. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Металеві конструкції» за напрямом підготовки 6.060101, 7.06010101 для студентів заочної форми навчання/ Укладачі: В.В. Бабич, О.І.Марченко – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2012.-24 с.

3. Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Технология изготовления металлических конструкций» на тему: «Технология изготовления негабаритных емкостей» направления подготовки 6.060101 «Строительство» специальности «Промышленное и гражданское строительство» для студентов заочной и дневной формы обучения/ Составители: В.В. Бабич, Е.И. Марченко.- Днепропетровск: ДВУЗ ПГАСА, 2012.- 38 с.

4. Методические указания по дисциплине «Технология изготовления металлических конструкций» для выполнения контрольной работы и раздела дипломного проекта на тему: «Монтаж негабаритных резервуаров» направления подготовки 6.060101- «Строительство» для студентов заочной и дневной формы обучения / Составители: Бабич В.В., Марченко Е.И. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2013.- 31 с.

5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Легкі металеві конструкції швидкомонтованих будівель» та розділу дипломного проекту для студентів спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» заочної форми навчання/ Укладачі: Бабич В.В., Марченко О.І. – Дніпропетровськ: ІБФО ПДАБА, 2014. – 21 с.

6. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Легкі металеві конструкції швидкомонтованих будівель» для студентів спеціальності 06010101 «Промислове і цивільне будівництво» заочної форми навчання/ Укладачі: Бабич В.В., Марченко О.І. – Дніпропетровськ: ІБФО ПДАБА, 2014. – 44с.

7. Методичні вказівки з дисципліни «Спецкурс з основних дисциплін дипломування. Металеві конструкції» до виконання контрольної роботи та розділу дипломного проекту за темою «Конструкції великопрогонових просторових стрижневих систем» для студентів спеціальності 06010101 «Промислове і цивільне будівництво» заочної форми навчання./ Укладачі: Бабич В. В., Марченко О. І. – Дніпропетровськ: ІБФО ПДАБА, 2015. – 23 с.

8. Методичні вказівки з дисципліни «Спецкурс з основних дисциплін дипломування. Металеві конструкції» до виконання контрольної роботи та розділу дипломного проекту за темою «Конструкції великопрогонових покриттів висячого типу» для студентів спеціальності 06010101 «Промислове і цивільне будівництво» заочної форми навчання / Укладачі: Бабич В. В., Марченко О. І. – Дніпропетровськ: ІБФО ПДАБА, 2015. – 30 с.

9. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та розділу дипломного проекту за темою «Арочні системи покриттів» з дисципліни «Спецкурс з основних дисциплін дипломування. Металеві конструкції» для студентів спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» заочної форми навчання/ Укладачі: Бабич В. В., Марченко О. І. – Дніпропетровськ: ІБФО ПДАБА, 2016. – 19 с.

10. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та розділу дипломного проекту за темою «Балочні та рамні системи покриттів» з дисципліни «Спецкурс з основних дисциплін дипломування. Металеві конструкції» для студентів спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» заочної форми навчання/ Укладачі: Бабич В. В., Марченко О. І. – Дніпро: НН ІБФО ПДАБА, 2017. – 34 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх