Підручники та навчальні посібники

Альбом технічних рішень «Принципові технічні рішення при виконанні демонтажних робіт будівель та споруд» / В.О. Наумов, І.С. Поваляєв, А.І. Белоконь, П.І. Несевря

Альбом технічних рішень «Принципові технічні рішення при виконанні демонтажних робіт будівель та споруд» / В.О. Наумов, І.С. Поваляєв, А.І. Белоконь, П.І. Несевря

Читати далі
X
Альбом технічних рішень «Принципові технічні рішення при виконанні демонтажних робіт будівель та споруд» / В.О. Наумов, І.С. Поваляєв, А.І. Белоконь, П.І. Несевря – Дніпро ВНЗ «ПДАБА» , ТОВ «БК«ОЛЬВІЯ», 2023. –  28 с.
Дослідження, присвячене принциповим технічним рішенням при демонтажі будівель та споруд, надзвичайно актуальне в сучасному світі. За останні десятиліття спостерігається зростаючий попит на демонтаж об’єктів з метою їх реконструкції, відновлення довкілля та ефективного використання ресурсів.
Науковий посібник створений з метою надати інженерам, будівельникам та всім зацікавленим особам інструмент для ефективного та безпечного демонтажу будівельних об’єктів різного типу та складності. У цьому альбомі представлені технологічні схеми, які включають в себе важливі кроки, рекомендації та інноваційні підходи до процесу демонтажу.
Завдяки зібраним матеріалам, читачі отримають можливість краще розуміти складності та виклики, які виникають під час демонтажу будівель та споруд, і знати, як з ними впоратися. Альбом надає чіткі інструкції та рекомендації, що допоможуть підвищити безпеку та ефективність процесу демонтажу, а також заощадити час та ресурси.
Ця робота є цінним ресурсом для фахівців у галузі будівництва, інженерії та безпечного виконання робіт. Альбом також корисний для студентів та аспірантів, які вивчають будівельну інженерію та пов’язані з нею дисципліни. Він допоможе розширити розуміння процесу демонтажу та сприятиме розвитку інновацій у галузі будівництва та відновлення довкілля.
Управління зацікавленими сторонами в оточенні проєкту / А. І. Белоконь, Л. В. Кислиця, П. І. Несевря

Управління зацікавленими сторонами в оточенні проєкту / А. І. Белоконь, Л. В. Кислиця, П. І. Несевря

Читати далі
X
Управління зацікавленими сторонами в оточенні проєкту / А. І. Белоконь, Л. В. Кислиця, П. І. Несевря. – Дніпро: ПГАСА, 2023. – 143 с.
Колективна монографія присвячена актуальним питанням управління зовнішніми та внутрішніми силами в оточенні проектів.
Комплексну реконструкцію житлових територій, включаючи вторинну забудову, слід розглядати як закономірний процес оновлення і вдосконалення планування і забудови міст, підвищення якості середовища проживання і систем життєзабезпечення людини, ефективності використання територій і житлового фонду. Саме такі питання набувають особливої актуальності в період відновлення будівельного сектору України в післявоєнний період.
Відомо, що кращих результатів досягають ті проекти та організації, які максимально повно враховують вплив зацікавлених осіб та компетентно вибудовують свої взаємини з усіма зацікавленими сторонами, чим створюється цінність для всіх сторін, а не лише для власників проектів.
Матеріали, викладені у роботі, разом становлять накопичений досвід щодо управління важливими діючими (дійовими) особами серед (в оточенні) проектів. Головна мета – узагальнити та систематизувати комплекс знань управління групами осіб в оточенні проекту, представити весь процес управління взаємовідносинами цілком та показати можливості підвищення керованості зацікавленими сторонами як у структурному плані, так і щодо розвитку процесу. Безліч інтересів і цілей різних зацікавлених груп осіб, і унікальність розташування і забудови тієї чи іншої території зумовлює концептуальне рішення і можливі альтернативи проєкту девелопменту.
На основі запропонованої систематизації весь комплекс завдань управління зацікавленими сторонами представляється у вигляді єдиного процесу послідовних пов’язаних дій, що дозволяє менеджеру бачити та контролювати весь процес загалом.
Все це в результаті дає можливість підвищити ефективність управління взаємовідносинами та звільнити час для виконання розкладу основних робіт за проектом.
Книга призначена для широкого кола спеціалістів, керівників виробництв, представників бізнесу, викладачів навчальних закладів, аспірантів та студентів.
Технологія будівельного виробництва : конспект лекцій для студентів франко-укр. проекту (французькою мовою) , 2015

Технологія будівельного виробництва : конспект лекцій для студентів франко-укр. проекту (французькою мовою) , 2015

Читати далі
X

Технологія будівельного виробництва : конспект лекцій для студентів франко-укр. проекту (французькою мовою) / А.М. Березюк, О.П. Мартиш, К.Б. Дікарев [та ін.] ; під заг. ред. А.М. Березюка. –  Д.: ППФ «Тотем», 2015. – 118 с. – Текст: фр.

Конспект лекцій містить основні відомості щодо організації будівельного виробництва та технології виконання підготовчих, транспортних, земляних, бурових та пальових робіт. Зміст конспекту лекцій відповідає першій частині курсу «Технології будівельного виробництва» для студентів франко-українського проекту факультету ПЦБ ДВНЗ «ПДАБА».

Ресурсозбереження в технології влаштування та відновлення властивостей зовнішніх стін цивільних будівель : навчальний посібник, 2014

Ресурсозбереження в технології влаштування та відновлення властивостей зовнішніх стін цивільних будівель : навчальний посібник, 2014

Читати далі
X

Ресурсозбереження в технології влаштування та відновлення властивостей зовнішніх стін цивільних будівель : навчальний посібник / В. Т. Шаленний, А. М. Березюк, І. Ф. Огданський, К. Б. Дікарев, А. О. Скокова. – Дніпропетровськ : «Роял Принт», 2014. – 264 с.

Наразі з’являються нові конструкції і матеріали, іде позитивний процес заміни матеріалів і комплектувальних елементів закордонного виробництва на аналогічні вітчизняних виробників, розвивається будівельна техніка і обладнання, що необхідні для безпечної організації робіт на висоті. Продовжується удосконалення українських нормативних документів з гармонізацією і узгодженням їх із європейськими стандартами. Автори цього навчального посібника зробили спробу врахувати більшість перерахованих змін. І таким чином концентровано викласти мінімально необхідні аспекти будівельної фізики, конструкцій, архітектури, технології, організації, механізації і економіки спорудження та експлуатації із відновленням сучасних, найбільш поширених в Україні та перспективних систем зовнішнього утеплення з опорядженням стін цивільних будівель. Наведена інформація буде корисна як при підготовці бакалаврів напрямку підготовки «будівництво», так і спеціалістів та магістрів за фахом «промислове та цивільне будівництво» при вивченні відповідних спеціальних курсів на випускних кафедрах. Окремі розділи цього посібника стануть у нагоді також аспірантам та інженерно-технічним працівникам при їх перепідготовці як сформованих фахівців-будівельників.

Технологичность разборно-переставных опалубочных систем: монография, 2015

Технологичность разборно-переставных опалубочных систем: монография, 2015

Читати далі
X

Капшук О. А. Технологичность разборно-переставных опалубочных систем: монография / В. Т. Шаленный, О. А. Капшук. – Saarbrucken, Deutschland : OmniScriptum GmbH&Co.KG, 2015. – 202 p.

Монолитное и сборно-монолитное строительство остаются самыми распространенными видами гражданского строительства в настоящее время и на ближайшую перспективу. Проблемы повышения технического уровня, снижения удельных затрат материальных, энергетических и трудовых ресурсов, а также сокращения сроков строительства обьектов из монолитного и сборно-монолитного железобетона остаются достаточно актуальными. Базируясь на принципиальных системо-технических подходах оценки технологичности строительных проектов, в работе впервые представлено теоретическое обобщение и практическое применение этих принципов к технологии строительства с использованием наиболее распространенных индустриальных разборно-переставных опалубочных систем ведущих мировых производителей, конкурирующих на украинском и мировом рынке строительного оборудования и оснастки. Показаны пути совершенствования конструктивно-технологических решений разборно-переставных опалубочных систем, а также конкретные примеры их эффективного применения при организационно-технологическом проектировании, строительстве и реконструкции гражданских объектов в г.Днепропетровске и  Николаеве.

Воздушный, санитарный,климактический баланс региона: Учебное пособие, 2016

Воздушный, санитарный,климактический баланс региона: Учебное пособие, 2016

Читати далі
X

Петренко В.О., Петренко А.О., Дикарев К.Б., Брунто К., Воздушный, санитарный,климактический баланс региона: Учебное пособие. – Днепр: ФЛП Близнюк, 2016. – 120 с.

В книге рассматриваются проблемы воздушного,санитарного,климатического баланса региона как одной из составляющих жизнедеятельности человека. рассмотрены проблемы загрязнения и очистки воздушной среды региона. Уделено внимание анализу роли зелёных насаждений в формировании внешней среды. Показано,что одними из основных направлений по улучшению микроклимата среды является озеленение,которое способствует оздоровлению воздушной среды и нормальной жизнедеятельности человека. Рассмотрены вопросы технологии зелёного строительства зелёных насаждений на об`ектах озеленения.

Реконструкція промислових та цивільних будівель. Навчальний посібник, 2010

Реконструкція промислових та цивільних будівель. Навчальний посібник, 2010

Читати далі
X

Реконструкція промислових та цивільних будівель. Навчальний посібник / А.М.Березюк, В.Т.Шаленний, К.Б.Дікарев, О.О.Кириченко. – ПДАБА,2010. – м.Дніпропетровськ,ТОВ «ЕНЕМ», 2010. – 184с.

Матеріал цього посібника рекомендується для засвоєння студентами, що вже отримали ступінь бакалавра будівельного напрямку підготовки і здобувають вищу освіту з метою отримання наступного освітнього рівня переважно за фахом «промислове та цивільне будівництво» при вивченні відповідних спеціальних курсів на випускаючих кафедрах. Окремі розділи цього навчального  посібника стануть у нагоді як при перепідготовці вже сформованих фахівців-будівельників на виконання заходів із реконструкції існуючих будівельних об`єктів, так і в їх подальшій практичній діяльності.

Технология строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений в зимних условиях, 1992

Технология строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений в зимних условиях, 1992

Читати далі
X

Технология строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений в зимних условиях ( Березюк А.Н., Максимов Г.М., Днепропетровск, 1992 г., стр.).

В книге описаны рациональные методы производства земляных, свайных, бетонных, монтажных, кровельных, отделочных и гидроизоляционных работ при отрицательных температурах, а также опыт выполнения этих видов строительно-монтажных работ в зимнее время различными строительными организациями.

Возведение сельскохозяйственных зданий из местных строительных материалов. 1993

Возведение сельскохозяйственных зданий из местных строительных материалов. 1993

Читати далі
X

Возведение сельскохозяйственных зданий из местных строительных материалов. (Березюк А.Н., Максимов Г.М., Шимон Н.И. Днепропетровск. 1993 г., стр. 160)

В книге содержатся основные сведения о местных строительных материалах и конструкциях сельских зданий из этих материалов.

Книга предназначена для студентов средних и высших учебных заведений специальности «Сельскохозяйственное строительство», а также может быть использована работниками организаций,занимающихся проектированием и возведением сельских зданий из местных строительных материалов.

Диагностика и оценка технического состояния строительных конструкций и оснований зданий и соружений , 1992

Диагностика и оценка технического состояния строительных конструкций и оснований зданий и соружений , 1992

Читати далі
X

Диагностика и оценка технического состояния строительных конструкций и оснований зданий и соружений ( А.Н.Березюк, Н.В.Савицкий, Н.И.Шимон, Е.А.Гузеев, К.В.Баташева).- Днепропетровск, 1996.- 176 с.

Приведены основные данные о методах и средствах диагностики строительных конструкций и оснований зданий и сооружений. Рассмотрены требования нормативно-технической документации по обеспечению безотказной работы конструкций. Изложены методы оценки технического состояния.

Методические рекомендации предназначены для студентов ВУЗов строительных специальностей, работников служб технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений.

Монтаж конструкций жилых и промышленных зданий из сборного железобетона: Учебное пособие, 1989

Монтаж конструкций жилых и промышленных зданий из сборного железобетона: Учебное пособие, 1989

Читати далі
X

Монтаж конструкций жилых и промышленных зданий из сборного железобетона: Учебное пособие / А.Н. Березюк. – К.: УМК ВО. 1989. – 192 с.

Основная цель учебного пособия – помочь студентам овладеть знаниями теоретических основ строительного производства и накопленным опытом технологии монтажа конструкций жилых и промышленных зданий,что позволит комплексно решать вопросы повышения эффективности технологии изготовления конструкций с учётом требований к ним,предъявляемым процессами транспортирования,складирования и монтажа.

Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Спецкурс зі зведення будівель і споруд»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Спецкурс зі зведення будівель і споруд»

Читати далі
X
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Спецкурс зі зведення будівель і споруд» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Дікарев К. Б., Мартиш О. П., Куценко А. О., Долотій М. А. – Дніпро: ПДАБА, 2021. – 26 с.
Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам у виконанні ними курсової роботи з розробки технологічної карти по влаштуванню опускного колодязя.
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Проєктування, монтаж і реконструкція будівель та споруд в особливих умовах»

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Проєктування, монтаж і реконструкція будівель та споруд в особливих умовах»

Читати далі
X
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Проєктування, монтаж і реконструкція будівель та споруд в особливих умовах» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форми навчання / Укладачі: Дікарев К. Б., Куценко А. О., Долотій М. А. – Дніпро: ПДАБА, 2021. – 43 с.
Методичні вказівки містять вимоги до проєктування технологічної карти на влаштування штукатурної системи зовнішньої теплоізоляції будинку «Ceresit».
Технологічні розрахунки при зведенні цегляних будівель, 2018

Технологічні розрахунки при зведенні цегляних будівель, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту за темою «Технологічні розрахунки при зведенні цегляних будівель» з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Березюк А. М., Кислиця Л. В. – Дніпро, 2018. – 46 с.

В методичних вказівках наведено методику розрахунку обсягів робіт при зведенні будівель із цегли, показано послідовність виконання технологічних розрахунків при складанні технологічної карти.
Вказівки призначені для надання методичної допомоги студентам будівельних спеціальностей при виконанні курсових / дипломних проектів (при самостійному виконанні навчальних завдань), де потрібно виконати розрахунок технологічної карти з сумісним виробництвом кам’яних і монтажних робіт.

Управління проектами та якістю в будівництві та цивільній інженерії, 2018

Управління проектами та якістю в будівництві та цивільній інженерії, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Управління проектами та якістю в будівництві та цивільній інженерії» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» заочної форми навчання / Укладачі: Тріфонов І. В., Кислиця Л. В., Папірник Р. Б., Федіна В. Г. – Дніпро, 2018. – 16 с.

Управління проектами та якістю у будівництві та цивільній інженерії – це діяльність, що спрямована на реалізацію проектів з максимально можливою ефективністю при заданих обмеженнях за часом, ресурсами, а також якістю кінцевих результатів проекту.

Управління проектами, 2018

Управління проектами, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу «Управління проектами» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Березюк А. М., Тріфонов І. В., Кислиця Л. В., Папірник Р. Б. – Дніпро, 2018. – 7 с.

Управління проектом є методологію організації, планування, керівництва, координації людських і матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу проекту, що спрямована на ефективне досягнення мети за складом, обсягом робіт, вартості, часу, якістю.

Управління проектами та якістю в будівництві та цивільній інженерії, 2018

Управління проектами та якістю в будівництві та цивільній інженерії, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу та самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами та якістю в будівництві та цивільній інженерії» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Тріфонов І. В., Кислиця Л. В., Папірник Р. Б. – Дніпро, 2018. – 7 с.

Управління проектом та якістю є методологію організації, планування, керівництва, координації людських і матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу проекту, що спрямована на ефективне досягнення мети за складом, обсягом робіт, вартості, часу, якістю.

Управління проектами, 2018

Управління проектами, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Березюк А. М., Тріфонов І. В., Кислиця Л. В., Папірник Р. Б. – Дніпро, 2018. – 16 с.

Управління проектом – це діяльність, що спрямована на реалізацію проекту з максимально можливою ефективністю при заданих обмеженнях за часом, ресурсами, а також якістю кінцевих результатів проекту.

Управління проектами та якістю в будівництві та цивільній інженерії, 2018

Управління проектами та якістю в будівництві та цивільній інженерії, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами та якістю в будівництві та цивільній інженерії» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання / Укладачі: Тріфонов І. В., Кислиця Л. В., Папірник Р. Б., Федіна В. Г. – Дніпро, 2018. – 21 с.

 

Управління проектами та якістю у будівництві та цивільній інженерії – це діяльність, що спрямована на реалізацію проектів з максимально можливою ефективністю при заданих обмеженнях за часом, ресурсами, а також якістю кінцевих результатів проекту.

Производство земляных работ, 2018

Производство земляных работ, 2018

Читати далі
X

Методические указания по выполнению курсовой работы «Производство земляных работ» по дисциплине «Технология строительного производства» для инностранных студентов степени бакалавра специальности 192 «Строительство и гражданская инженерия» дневной формы обучения. Guide pratique de la réalisation du projet de cours «Exécution des travaux de terrassement» de la discipline «Тechnologie de la production de construction» pour les étudiants étrangéres de niveau bachelier de la spécialité 192 «Construction et génie civile» à l’éducation diurne / Составители: Березюк А. Н., Дикарев К. Б., Куценко А. А., Кислица Л. В., Кузьменко А. Н. – Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2018. – 47 с.

Методические указания разработаны для инностранных студентов факультета ПГС и представляют собой пособие по выполнению курсовой работы по проектированию производства земляных работ. В методические указания включен пример выполнения расчетов на русском и французском языках.

Методичні вказівки до розробки технологічної карти з влаштування підлог з ламінату, 2014

Методичні вказівки до розробки технологічної карти з влаштування підлог з ламінату, 2014

Читати далі
X

Методичні вказівки до розробки технологічної карти з влаштування підлог з ламінату (до виконання розділу в дипломному проекті) для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Тріфонов І. В., Папірник Р. Б., Дзюбан О. В., Кислиця Л. В., Мартиш О. П. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014.– 33 с.

Методичні вказівки містять вимоги до виконання технологічної карти з влаштування підлог з ламінату при виконанні розділу ТБВ при виконанні дипломного проекту. Технологічна карта регламентує засоби технологічного забезпечення, правила виконання технологічних процесів влаштуванню підлоги з ламінату. Передбачає прив’язку технології і організації робіт до конкретних матеріалів і умов виробництва робіт.

Розробки технологічної карти з улаштування штукатурної системи, 2015

Розробки технологічної карти з улаштування штукатурної системи, 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до розробки технологічної карти з улаштування штукатурної системи зовнішньої теплоізоляції будинку для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної форми навчання / Укладачі: Дзюбан О. В., Дікарев К. Б., Скокова А. О., Кислиця Л.В., Кузьменко О. М. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015.– 42 с.

Методичні вказівки містять вимоги до проектування технологічної карти на влаштування штукатурної системи зовнішньої теплоізоляції будинку «Ceresit».

Спецкурс із технології будівельного виробництва, 2014

Спецкурс із технології будівельного виробництва, 2014

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Спецкурс із технології будівельного виробництва» для студентів спеціальності 7, 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Березюк А. М., Папірник Р. Б., Огданський І. Ф., Дзюбан О. В., Дікарев К. Б., Скокова А. О., Кислиця Л. В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014. – 32 с.

 

Методичні вказівки містять вимоги до виконання курсової роботи за спецкурсом із технології будівельного виробництва, до складу якої входять: календарний план, будівельний генеральний план та технологічна карта на зведення надземної або підземної частини будинку.

У методичних вказівках наведено деякі нормативні та довідкові дані, необхідні для виконання курсової роботи.

Технологічні розрахунки при зведенні цегляних будівель, 2011

Технологічні розрахунки при зведенні цегляних будівель, 2011

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи  „Технологічні розрахунки при зведенні цегляних будівель” з дисципліни „Технологія будівництва”(для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.060102 „Архітектура”) / Укладачі: Тріфонов І.В., Федіна В.Г., Ричкова Н.К., Гайдар А.М., Замєсова К.О. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – 40с.

Методичні вказівки призначені для виконання курсової роботі студентами, що навчаються за напрямом підготовки 6.060102 „Архітектура”.

Курсова робота є одним із етапів навчального процесу, протягом якого студент одержує практичні навички в прийнятті організаційно-технологічних рішень при виробництві будівельних робіт.

В результаті виконання курсової роботи студент повинен вміти: використовувати одержані знання для рішення інженерних завдань; розробляти технологічні карти будівельних процесів; користуватись нормативною та довідковою  літературою.

В методичних вказівках наведено методику розрахунку потоку при зведенні будівель із цегли, показано послідовність виконання курсової роботи.

Слід звернути увагу на те, що методичні вказівки не можуть замінити підручників, навчальних посібників та нормативних документів, передбачених навчальною програмою, з якими студент зобов’язаний ознайомитися самостійно.

Збірники наукових праць

?>
вверх