Підручники та навчальні посібники

Технологія будівельного виробництва : конспект лекцій для студентів франко-укр. проекту (французькою мовою) , 2015

Технологія будівельного виробництва : конспект лекцій для студентів франко-укр. проекту (французькою мовою) , 2015

Читати далі
X

Технологія будівельного виробництва : конспект лекцій для студентів франко-укр. проекту (французькою мовою) / А.М. Березюк, О.П. Мартиш, К.Б. Дікарев [та ін.] ; під заг. ред. А.М. Березюка. –  Д.: ППФ «Тотем», 2015. – 118 с. – Текст: фр.

Конспект лекцій містить основні відомості щодо організації будівельного виробництва та технології виконання підготовчих, транспортних, земляних, бурових та пальових робіт. Зміст конспекту лекцій відповідає першій частині курсу «Технології будівельного виробництва» для студентів франко-українського проекту факультету ПЦБ ДВНЗ «ПДАБА».

Ресурсозбереження в технології влаштування та відновлення властивостей зовнішніх стін цивільних будівель : навчальний посібник, 2014

Ресурсозбереження в технології влаштування та відновлення властивостей зовнішніх стін цивільних будівель : навчальний посібник, 2014

Читати далі
X

Ресурсозбереження в технології влаштування та відновлення властивостей зовнішніх стін цивільних будівель : навчальний посібник / В. Т. Шаленний, А. М. Березюк, І. Ф. Огданський, К. Б. Дікарев, А. О. Скокова. – Дніпропетровськ : «Роял Принт», 2014. – 264 с.

Наразі з’являються нові конструкції і матеріали, іде позитивний процес заміни матеріалів і комплектувальних елементів закордонного виробництва на аналогічні вітчизняних виробників, розвивається будівельна техніка і обладнання, що необхідні для безпечної організації робіт на висоті. Продовжується удосконалення українських нормативних документів з гармонізацією і узгодженням їх із європейськими стандартами. Автори цього навчального посібника зробили спробу врахувати більшість перерахованих змін. І таким чином концентровано викласти мінімально необхідні аспекти будівельної фізики, конструкцій, архітектури, технології, організації, механізації і економіки спорудження та експлуатації із відновленням сучасних, найбільш поширених в Україні та перспективних систем зовнішнього утеплення з опорядженням стін цивільних будівель. Наведена інформація буде корисна як при підготовці бакалаврів напрямку підготовки «будівництво», так і спеціалістів та магістрів за фахом «промислове та цивільне будівництво» при вивченні відповідних спеціальних курсів на випускних кафедрах. Окремі розділи цього посібника стануть у нагоді також аспірантам та інженерно-технічним працівникам при їх перепідготовці як сформованих фахівців-будівельників.

Технологичность разборно-переставных опалубочных систем: монография, 2015

Технологичность разборно-переставных опалубочных систем: монография, 2015

Читати далі
X

Капшук О. А. Технологичность разборно-переставных опалубочных систем: монография / В. Т. Шаленный, О. А. Капшук. – Saarbrucken, Deutschland : OmniScriptum GmbH&Co.KG, 2015. – 202 p.

Монолитное и сборно-монолитное строительство остаются самыми распространенными видами гражданского строительства в настоящее время и на ближайшую перспективу. Проблемы повышения технического уровня, снижения удельных затрат материальных, энергетических и трудовых ресурсов, а также сокращения сроков строительства обьектов из монолитного и сборно-монолитного железобетона остаются достаточно актуальными. Базируясь на принципиальных системо-технических подходах оценки технологичности строительных проектов, в работе впервые представлено теоретическое обобщение и практическое применение этих принципов к технологии строительства с использованием наиболее распространенных индустриальных разборно-переставных опалубочных систем ведущих мировых производителей, конкурирующих на украинском и мировом рынке строительного оборудования и оснастки. Показаны пути совершенствования конструктивно-технологических решений разборно-переставных опалубочных систем, а также конкретные примеры их эффективного применения при организационно-технологическом проектировании, строительстве и реконструкции гражданских объектов в г.Днепропетровске и  Николаеве.

Воздушный, санитарный,климактический баланс региона: Учебное пособие, 2016

Воздушный, санитарный,климактический баланс региона: Учебное пособие, 2016

Читати далі
X

Петренко В.О., Петренко А.О., Дикарев К.Б., Брунто К., Воздушный, санитарный,климактический баланс региона: Учебное пособие. – Днепр: ФЛП Близнюк, 2016. – 120 с.

В книге рассматриваются проблемы воздушного,санитарного,климатического баланса региона как одной из составляющих жизнедеятельности человека. рассмотрены проблемы загрязнения и очистки воздушной среды региона. Уделено внимание анализу роли зелёных насаждений в формировании внешней среды. Показано,что одними из основных направлений по улучшению микроклимата среды является озеленение,которое способствует оздоровлению воздушной среды и нормальной жизнедеятельности человека. Рассмотрены вопросы технологии зелёного строительства зелёных насаждений на об`ектах озеленения.

Реконструкція промислових та цивільних будівель. Навчальний посібник, 2010

Реконструкція промислових та цивільних будівель. Навчальний посібник, 2010

Читати далі
X

Реконструкція промислових та цивільних будівель. Навчальний посібник / А.М.Березюк, В.Т.Шаленний, К.Б.Дікарев, О.О.Кириченко. – ПДАБА,2010. – м.Дніпропетровськ,ТОВ «ЕНЕМ», 2010. – 184с.

Матеріал цього посібника рекомендується для засвоєння студентами, що вже отримали ступінь бакалавра будівельного напрямку підготовки і здобувають вищу освіту з метою отримання наступного освітнього рівня переважно за фахом «промислове та цивільне будівництво» при вивченні відповідних спеціальних курсів на випускаючих кафедрах. Окремі розділи цього навчального  посібника стануть у нагоді як при перепідготовці вже сформованих фахівців-будівельників на виконання заходів із реконструкції існуючих будівельних об`єктів, так і в їх подальшій практичній діяльності.

Технология строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений в зимних условиях, 1992

Технология строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений в зимних условиях, 1992

Читати далі
X

Технология строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений в зимних условиях ( Березюк А.Н., Максимов Г.М., Днепропетровск, 1992 г., стр.).

В книге описаны рациональные методы производства земляных, свайных, бетонных, монтажных, кровельных, отделочных и гидроизоляционных работ при отрицательных температурах, а также опыт выполнения этих видов строительно-монтажных работ в зимнее время различными строительными организациями.

Возведение сельскохозяйственных зданий из местных строительных материалов. 1993

Возведение сельскохозяйственных зданий из местных строительных материалов. 1993

Читати далі
X

Возведение сельскохозяйственных зданий из местных строительных материалов. (Березюк А.Н., Максимов Г.М., Шимон Н.И. Днепропетровск. 1993 г., стр. 160)

В книге содержатся основные сведения о местных строительных материалах и конструкциях сельских зданий из этих материалов.

Книга предназначена для студентов средних и высших учебных заведений специальности «Сельскохозяйственное строительство», а также может быть использована работниками организаций,занимающихся проектированием и возведением сельских зданий из местных строительных материалов.

Диагностика и оценка технического состояния строительных конструкций и оснований зданий и соружений , 1992

Диагностика и оценка технического состояния строительных конструкций и оснований зданий и соружений , 1992

Читати далі
X

Диагностика и оценка технического состояния строительных конструкций и оснований зданий и соружений ( А.Н.Березюк, Н.В.Савицкий, Н.И.Шимон, Е.А.Гузеев, К.В.Баташева).- Днепропетровск, 1996.- 176 с.

Приведены основные данные о методах и средствах диагностики строительных конструкций и оснований зданий и сооружений. Рассмотрены требования нормативно-технической документации по обеспечению безотказной работы конструкций. Изложены методы оценки технического состояния.

Методические рекомендации предназначены для студентов ВУЗов строительных специальностей, работников служб технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений.

Монтаж конструкций жилых и промышленных зданий из сборного железобетона: Учебное пособие, 1989

Монтаж конструкций жилых и промышленных зданий из сборного железобетона: Учебное пособие, 1989

Читати далі
X

Монтаж конструкций жилых и промышленных зданий из сборного железобетона: Учебное пособие / А.Н. Березюк. – К.: УМК ВО. 1989. – 192 с.

Основная цель учебного пособия – помочь студентам овладеть знаниями теоретических основ строительного производства и накопленным опытом технологии монтажа конструкций жилых и промышленных зданий,что позволит комплексно решать вопросы повышения эффективности технологии изготовления конструкций с учётом требований к ним,предъявляемым процессами транспортирования,складирования и монтажа.

Методичні вказівки

Збірники наукових праць

?>
вверх