Наукові спрямування

Технології зведення енергоефективних будівель; технологічні рішення з відновлення та підвищення енергоощадних властивостей будинків.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Французька моварівень В2

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Куценко
Альона
Олексіївна

Дисципліни

Технологія будівельного виробництва

Зведення і монтаж будівель і споруд

Проектування, монтаж і реконструкція будівель та споруд в особливих умовах

Управління проектами організаційних перетворень

Зведення і монтаж будівель і споруд

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 311
(третій поверх, головний корпус)

Телефон:

відсутній

E-mail

skokova.pgasa@gmail.com

Наукова діяльність

У 2013 році захистила дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.08 - технологія та організація промислового та цивільного будівництва у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Тема дисертації: «Розвиток технології робіт із відновлення властивостей фасадної теплоізоляції будинків з опорядженням тонкошаровими штукатурками». Науковий керівник: д.т.н., проф. Шаленний В.Т. У співавторстві опублікувала 54 наукові праці, серед яких 23 патенти на корисні моделі. Зайняла 3 місце на міському конкурсі науково-практичних робіт «Інтелект-Творчість-Успіх 2011» від спілки роботодавців м. Дніпропетровська. У 2016р. отримала грамоту Президії Національної академії наук України за серію робіт «Удосконалення енергоефективних технологій в будівництві».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2007 році здобула диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». З 01 серпня 2007 року – асистент кафедри ТБВ. Приймає участь у науково – дослідницькій діяльності та методичному забезпеченні учбового процесу. Зокрема, була задіяна у написанні конспекту лекцій та методичних вказівок до практичних занять для студентів факультету ПЦБ, архітектурного факультету та економічного факультету з дисципліни «Технології будівельного виробництва».

Публікації

1. Ресурсозбереження в технології влаштування та відновлення властивостей зовнішніх стін цивільних будівель / Шаленний В.Т., Березюк А.М., Огданський І.Ф., Дікарев К.Б., Скокова А. О. // Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2014. – 264 с. – № ISBN 978-617-7109-19-7

2. Розрахунок товщини теплоізоляційного шару стінового огородження при застосуванні системи утеплення штукатурного типу / Скокова А. О. // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2016.– Вып.75. – C. 236 – 240.

3. Оцінка витрат на виконання робіт із оцінки технічного стану фасадної теплоізоляції цивільних будинків / Скокова А. О. // Строительство и техногенная безопасность. Сб. науч. трудов. – Симферополь: НАПКС, 2014. – Вып. 49. – C. 88 – 94.

4. Технологія будівельного виробництва: конспект лекцій для студентів франко-українського проекту (французькою мовою) / Березюк А.М., Мартиш О.П., Дікарев К.Б., Скокова А.О., Кузьменко О.М. // Дніпропетровськ: ППФ «Тотем», 2015. – 118 с.

5. Ремонт фасадної теплоізоляції будинків із опорядженням тонкошаровою штукатуркою: стан питання в будівельному виробництві України / Скокова А. О. // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наукових праць. – Рівне. – 2015. – Вип. 30. – С. 417 – 424.

6. Конструктивно-технологічні рішення щодо усунення містків холоду в огороджувальних конструкціях цивільних будинків / А. Березюк, К. Дікарев, А. Скокова, О. Кузьменко, Д. Лісняк // Theoretical foundations of civil engineering. – Dnipropetrovsk: PSACEA, 2015. – Vol. 23, p.II. – P. 43 – 48.

7. Experimental and numerical thermal analysis of joint connection«floor slab – balcony slabe» with integrated thermal break/ Dikarev, A. Berezyuk, O. Kuzmenko, A. Skokova // Energy Procedia, 2016. – № 85. – P. 184 – 192. – Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1876610215029902.

8. Результати хронометражних досліджень виробничих процесів влаштування додаткової теплоізоляції житлових будинків / А. М. Березюк, К. Б. Дікарев, А. О. Скокова, О. М. Кузьменко // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2016.– Вып. 90. – C. 48 – 54.

9. Estimation of indoor temperature on condition that building envelope is damaged / V. Petrenko, K. Dikarev, A. Skokova, O. Kuzmenko // Revista Română de Inginerie Civilă, Volumul 8 (2017). – № 1. – 36 – 44.

10. Исследование влияния возможных конструктивно-технологических решений теплоизоляции балконов на конечные технико-экономические показатели их устройства / А.Н. Березюк, А.О. Скокова, К.Б. Дікарев, А.Н. Кузьменко, Д.Ю. Лисняк // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 96 – Дн-вск., ПГАСА, 2017.- С.31-36.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх