Наукові спрямування

Функціональні, композиційні та конструктивні аспекти в архітектурних типах невеликих громадських будівель, взаємозв’язок параметрів і властивостей. Методика викладання професійно-орієнтованого архітектурного проектування житлових та громадських будівель. Методика викладання професійно-орієнтованої архітектурної графіки. Методика дистанційного та змішаного навчання архітектурної графіки. Методика навчання архітектурної композиції.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Словацька моварівень А2

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач, тимчасово виконуюча обовязки завідувача кафедри

Куліченко
Наталія
Вікторівна

Дисципліни

Архітектурне проектування

Архітектурна графіка

Архітектурна композиція

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 5001, 520 (п'ятий поверх старого корпусу)

Телефон:

вн. 3-61; міс. (056) 756-33-61

E-mail

n.kulichenko@ukr.net

Наукова діяльність

Із 1999 року на викладацькій роботі на посаді асистента кафедри «Історії, теорії архітектури та архітектурної графіки» архітектурного факультету Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, а пізніше – на посаді асистента кафедри Основ архітектури. Веде практичні заняття на 1 та 2 курсах із студентами архітектурного факультету з дисциплін «Архітектурне проектування», «Об'ємно-просторова композиція», «Архітектурна графіка», «Теорія архітектурного формоутворення», «Архітектурна композиція». Підготувала навчально-методичні посібники: «Ортогональне моделювання та графічна презентація архітектурних об’єктів»[1], «Лінійна архітектурна графіка» [2] в співавторстві. Розроблені методичні зразки для оформлення аудиторії ПДАБА (№520) як методичного кабінету для проведення занять з архітектурного проектування, архітектурної графіки та архітектурної композиції.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

По закінченні архітектурного факультету в 1998 році Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» працювала архітектором протягом десяти років в державному проектному інституті «Дніпродіпротранс». Займалась розробкою архітектурної частини проектів об’єктів нового будівництва і реконструкції громадських та житлових будівель. Зокрема: житлового комплексу «Айсберг» по вул. Леніна, м. Дніпро (1998р.); комплекту обмірних креслень житлового будинку - пам’ятки архітектури по вул. Леніна, м. Дніпро (1999р.); комплекту обмірних креслень фасадів будинку Управління МВС Дніпропетровської області (2000р.); реконструкції фасадів Управління МВС Дніпропетровської області (2000р.); варіантів будівель лінійних диспетчерських станцій Придніпровської залізничної дороги (2002р.); архітектурного проекту багаторазового застосування будівлі лінійної диспетчерської станції для перегону Дніпропетровськ-Київ(2002р.); архітектурного проекту багаторазового застосування будівлі лінійної диспетчерської станції для перегону Дніпропетровськ-Севастополь(2002р.); екстер’єрів нової будівлі пасажирського залізничного вокзалу в м. Дебальцево, інтер’єрів головних приміщень управління станції (2004р.); архітектурного проекту реконструкції будівлі трапезної Тихвінського жіночого монастиря в м. Дніпро (2000р.); дизайн-проекту титульного знаку для «ЗАО Дніпродіпротранс» (2006р.) та інші. В подальшому і по теперішній час приватна проектна практика. На протязі двадцяти років спочатку за сумісництвом, а з 2006 року по теперішній час основний вид діяльності – викладацька на кафедрі Основ архітектури Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Заступник декана архітектурного факультету з профорієнтації (3 роки). Робота за сумісництвом на архітектурному відділені інституту безперервної фахової освіти (ІБФО ПДАБА) – 4 роки. Приватний підприємець (2000-2015). У 2000 році заснувала школу-студію дитячої художньої творчості в Будинку архітектора під егідою Національної спілки архітекторів України Дніпропетровської області. Деякі випускники школи-студії стали студентами архітектурного факультету ПДАБА, Інституту архітектури (Національного університету Львівська Політехніка), архітектурного відділення монтажного технікуму, дніпропетровського театрально-художнього коледжу та Університету Гете ( Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main). Керівник дипломних проектів, що були відзначені дипломами на Всеукраїнських оглядах-конкурсах дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України: XIV огляд-конкурс дипломних проектів архітектурних шкіл України, 10.2006р., м. Київ. КНУБА / Реконструкція корпусів ІБФО.ПДАБА. м. Дніпропетровськ. – Диплом І ступеню з відзнакою.- Дипломник бакалавр Чістякова Т.В., керівники ст. викл. Гонтаренко С. Є., ас. Куліченко Н. В. Нагороди: Грамота Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей за книгу «Ортогональне моделювання та графічна презентація архітектурних об’єктів», яка посіла І місце у номінації «Навчально-методичні посібники Х Обласного міжвузівського Конкурсу – 2014 «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання» (2014) Грамота Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей за книгу «Лінійна архітектурна графіка», яка посіла І місце у номінації «Навчально-методичні посібники ХІ Обласного міжвузівського Конкурсу – 2015 «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання» (2015)

Публікації

1. Навчально-методичний посібник «Ортогональне моделювання та графічна презентація архітектурних об’єктів»/С.Є. Гонтаренко, Н.В. Куліченко/ м.Дніпропетровськ, вид-во ПДАБА, 2014р., – 125 с.:ілюстр. з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура».

2. Навчально-методичний посібник «Лінійна архітектурна графіка»/С.Є. Гонтаренко, Н.В. Куліченко, О.Б.Суворов/ м. Дніпропетровськ, вид-во ЛІРА, 2015р., – 284 с.:ілюстр. з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура».

3. The New Methods of Light-shade Modeling of Architectural Forms/ S.E. Gontarenko, N.V. Kulichenko // Збірник наукових праць «Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури». – Дніпропетровськ, 2008. – №4-5 квітень-травень.

4. Some Peculiarities of Existence and Arrangement of a Tripol Dwelling/S.E. Gontarenko, N.V. Kulichenko// Збірник тез доповідей міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених «Наука і техніка: перспективи ХХІ століття (11 березня 2010 року)»

5. Методичні вказівки для самостійного виконання завдання    «Будинок       майстра» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура»/Укладачі: Гонтаренко С.Є.  Куліченко Н.В.– Дніпропетровськ ДВНЗ ПДАБА, 2013р.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх