Наукові спрямування

Організація комплексної реконструкції житлової забудови.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мова рівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кравчуновська
Тетяна
Сергіївна

Дисципліни

Обґрунтування прийняття ефективних рішень в будівництві та цивільній інженерії

Організація реконструкції та відновлення інженерних мереж та споруд

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. в-809
(восьмий поверх висотного корпуса)

Телефон:

вн. 3-92, міськ. 756-33-66

E-mail

kravchunovska.tetiana@pdaba.edu.ua
pov@pgasa.dp.ua
kravchunovska.tetiana@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 2004 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та розвиток виробництва на тему «Системний підхід до обґрунтування доцільності використання техногенних відходів у будівництві». В 2006 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри планування і організації виробництва. В 2011 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва на тему «Розвиток наукових основ організаційно-технологічного проектування комплексної реконструкції житлової забудови». В 2013 р. присвоєно вчене звання професора кафедри планування і організації виробництва. Підготовлено 1 кандидата технічних наук та 1 доктора технічних наук. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 08.085.01 при Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями: 05.23.02 – основи і фундаменти; 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби; 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.056.01 при Харківському національному університеті будівництва та архітектури із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями: 05.23.03 – вентиляція, освітлення та теплогазопостачання; 05.23.04 – водопостачання, каналізація; 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва. Член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури». Дійсний член Академії будівництва України. Член-кореспондент Міжнародної інженерної академії. Лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М.С. Буднікова за розробку та впровадження у виробництво системно-комплексних моделей проектування і управління проектами і програмами нових технологій виробництва будівельних матеріалів (2007 р.). Лауреат премії Придніпровського центру Міжнародної інженерної академії імені К.Ф. Стародубова за наукові досягнення (2016 р.). Призначено іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених (2013 р., 2015 р.).
Нагороджена: Почесною Грамотою Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2012 р.), Подякою Фонду вчених (2012 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2015 р.), Почесною Грамотою Дніпропетровської обласної ради (2015 р., 2016 р.).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 2001 р. закінчила з відзнакою Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (ПДАБА). Після закінчення ПДАБА працювала у НВК «Віструм» на посаді інженера по постановці задач. З 2001 по 2004 рр. – аспірант кафедри планування і організації виробництва ПДАБА. 2003-2004 рр. – асистент кафедри планування і організації виробництва. 2004-2006 рр. – доцент кафедри планування і організації виробництва. 2006-2009 рр. – докторант кафедри планування і організації виробництва. 2009-2012 рр. – доцент кафедри планування і організації виробництва. 2012-2014 рр. – професор кафедри планування і організації виробництва. З 2014 р. по теперішній час – завідувач кафедри планування і організації виробництва. Також член Вченої ради академії, член Вченої ради факультету промислового і цивільного будівництва, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 08.085.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями 05.23.02 – основи і фундаменти, 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби, 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва.

Публікації

Опубліковано 185 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

1. Планирование строительства доступного жилья в генеральных планах крупных городов (на примере г. Киева) / В.И. Большаков, Т.С. Кравчуновская, С.П. Броневицкий; под ред. В.И. Большакова. – Днепропетровск: ПГАСА, 2015. – 146 с.

2. Концептуальные основы региональной политики развития комплексной реконструкции объектов жилой недвижимости с максимальным использованием существующих зданий и инфраструктуры городских территорий: Монография / [В.М. Кирнос, Е.П. Уваров, Т.С. Кравчуновская и др.]. – Днепропетровск: Наука и образование, 2010. – 121 с.

3. Кравчуновська Т.С. Комплексна реконструкція житлової забудови: організаційно-технологічні аспекти: Монографія / Т.С. Кравчуновська. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2010. – 230 с.

4. ДБН В.3.2-2-2009. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 23 с.

5. Кравчуновская Т.С. Системный подход к организации и управлению реконструкцией жилой комплексной застройки / Т.С. Кравчуновская, А.В. Дадиверина // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ГВУЗ «ПГАСА», 2013. – Вып. 67. – С. 175-178.

6. Кравчуновська Т.С. Дослідження впливу організаційно-технологічних факторів на тривалість і вартість реалізації енергозберігаючих проектів комплексної реконструкції житлової забудови / Т.С. Кравчуновська, Є.Л. Юрченко, Д.С. Нечепуренко // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2014. – Вып. 74. – С. 120-126.

7. Кравчуновська Т.С. Розвиток будівництва доступного житла з урахуванням концепції стійкого розвитку міст / Т.С. Кравчуновська, С.П. Броневицький // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ГВУЗ «ПГАСА», 2015. – Вып. 82. – С. 104-110.

8. Аналіз ресурсів для потенційної вторинної забудови та комплексної реконструкції міських територій / Кравчуновська Т.С., Броневицький С.П., Разумова О.В., Ковальов В.В. // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. – Днепропетровск: ГВУЗ «ПГАСА», 2016. – Вып. 91. – С. 70-76.

9. Кравчуновская Т.С. Особенности применения инъекционных строительных материалов Arcan Waterproof при выполнении ремонтно-реконструктивных работ / Т.С. Кравчуновская, И.А. Михайлова, В.А. Столяров // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Стародубовские чтения. – Днепр: ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры», 2017. – Вып. 96. – С. 90-94.

10. Кравчуновська Т.С. Особливості реконструкції промислових підприємств із урахуванням містобудівної цінності території / Т.С. Кравчуновська, С.П. Броневицький, В.В. Ковальов, Є.І. Заяць // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. – Днепр: ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры», 2017. – Вып. 99. – С. 101-106.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх