?>

Наукові спрямування

Стійкість фундаментів на штучній основі при виникненні глибокого зсуву; організація реконструкції промислових підприємств.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Ковальов
Вячеслав
Вікторович

Дисципліни

Основи механіки грунтівmore

Інженерні вишукування в будівництвіmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. В901 (дев'ятий поверх висотного корпусу)

Phone:

моб. (068)906-86-42

E-mail

kovvyach12@gmail.com

Наукова діяльність

В 2009 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.23.02 – основи і фундаменти на тему «Стійкість фундаментів на штучній основі у разі виникнення глибокого зсуву». В 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри проектування і будівництва доріг. З 2017 р. – докторант кафедри основ і фундаментів. Виконавець розділів науково-дослідних робіт: «Удосконалення методів розрахунку основ та фундаментів на слабких водонасичених і просадкових грунтах» (№ держреєстрації 0106U002025, рівень участі – виконавець); «Удосконалення методів обґрунтування тривалості і вартості комплексної реконструкції та вторинної забудови житлових мікрорайонів на основі оптимізації послідовності освоєння об’єктів» (№ держреєстрації 0116U004536, рівень участі – виконавець). Приймає активну участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях з питань: механіки ґрунтів, геотехніки та фундаментобудування; інноваційних технологій життєвого циклу об’єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення; створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

В 1997 р. закінчив Кременчуцький технікум залізничного транспорту. В 1997 р. продовжив навчання в Дніпропетровському державному технічному університеті залізничного транспорту, який закінчив в 2001 р. і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство» та здобув кваліфікацію інженера-будівельника. Після закінчення був направлений в Колієвипробувальну галузеву науково-дослідну лабораторію Дніпропетровського державного технічного університета залізничного транспорту, де працював з 2001 р. по 2005 р. на посадах інженера 2 категорії, інженера 1 категорії. З 2003 р. по 2006 р. працював за сумісництвом асистентом кафедри колії та колійного господарства Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. З 2005 р. по 2008 р. навчався в аспірантурі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБА). З 2006 р. по 2007 р. працював за сумісництвом асистентом кафедри основ і фундаментів ПДАБА. З 2008 р. по 2010 р. – асистент кафедри основ і фундаментів ПДАБА. З 2010 р. по 2011 р. – доцент кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби України. З 2011 р. по 2017 р. – доцент кафедри проектування і будівництва доріг Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. З 2017 р. – докторант кафедри основ і фундаментів Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Публікації

Опубліковано 61 наукову та навчально-методичну працю, зокрема:

1. Ковальов В.В. Дослідження стійкості укосів земляного полотна / В.В.Ковальов, О.С. Чернишова // Будівельні конструкції: Міжвідомчий збірник науково-технічних праці (будівництво). Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. Вип. 83: В 2-х кн.: Книга 1. – Київ, ДП НДІБК, 2016. – С. 298–304.

2. Чернишова О.С. Вибір раціонального значення максимального значення під час проектування високошвидкісних магістралей / О.С. Чернишова, В.В. Ковальов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури № 6. – ПДАБА, 2016. – С. 10-15.

3. Аналіз ресурсів для потенційної вторинної забудови та комплексної реконструкції міських територій / [Кравчуновська Т.С., Броневицький С.П., Разумова О.В., Ковальов В.В.] // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. – Днепропетровск: ГВУЗ «ПГАСА», 2016. – Вып. 91. – С. 70-76.

4. Стан і проблеми розвитку та використання територій промислових і складських підприємств / [Сєдін В.Л., Кравчуновська Т.С., Броневицький С.П., Ковальов В.В.] // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Стародубовские чтения. – Днепр: ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры», 2017. – Вып. 96. – С. 139-144.

8. Особливості реконструкції промислових підприємств із урахуванням містобудівної цінності території / [Кравчуновська Т.С., Броневицький С.П., Ковальов В.В., Заяць Є.І.] // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. – Днепр: ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры», 2017. – Вып. 99. – С. 101-106.

9. Сєдін В.Л. Комплексний підхід до організації реконструкції промислових підприємств в умовах екологізації міського середовища / Сєдін В.Л., Ковальов В.В., Кравчуновська Т.С. // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. – Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2017. – Вып. 101. – С. 198-202.

10. Сєдін В.Л. Розвиток методів оцінки, аналізу, обґрунтування і вибору раціональних організаційно-технологічних рішень реконструкції промислових підприємств / Сєдін В.Л., Ковальов В.В., Кравчуновська Т.С. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – № 2. – С. 49-54.

Ковальов В.В. Обґрунтування доцільності функціонального переосвоєння територій великих міст / В.В. Ковальов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – № 4. – С. 71-76.

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх