Наукові спрямування

Забезпечення параметрів мікроклімату у приміщеннях житлових будівель і промислових споруд при аварійно-дефіцитних ситуаціях в системах теплогазопостачання. Розробка й удосконалення систем життєзабезпечення мікроклімату приміщень з використанням відновлювальних джерел енергії.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Німецька моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Колесник
Інна
Олександрівна

Дисципліни

Будівельна теплофізика

Інженерні мережі

Наукові основи теплового, повітряного та вологого режимів будівель

Удосконалення систем забезпечення мікроклімату

Сучасне обладнання систем опалення, вентиляції та кондиціювання

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1208 (дванадцятий поверх, висотний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-92, внутр. 4-92

E-mail

kolesnik.inna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Дослідження, прогнозування параметрів мікроклімату та їх вплив на стан людини; удосконалення систем життєзабезпечення громадських будинків та промислових споруд під час їх експлуатації; дослідження теплотривкості будівель при аварійно-дефіцитних ситуаціях в системах теплогазопостачання. Керівництво магістерськими дипломними роботами у рамках спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація теплогазопостачання, вентиляція і кондиціонування).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З відзнакою закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, кваліфікація: інженер-будівельник; спеціальність: теплогазопостачання та вентиляція. Закінчила денну форму аспірантури і в 2015 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеню за фахом 05.26.01 - Охорона праці. До 2016 року працювала асистентом кафедри опалення, вентиляції і якості повітряного середовища; у 2016 р. – обрана на посаду доцента кафедри опалення, вентиляції і якості повітряного середовища. Приймала участь у виконанні держбюджетних науково-дослідницьких тем Міністерства освіти і науки України: "Розробка і дослідження методів і пристроїв удосконалення мікроклімату з метою зниження енергоспоживання" (№ держреєстрації 0106U005344), 2006–2010 рр.; "Системний аналіз енергозберігаючих та еколого орієнтованих систем і технологій життєзабезпечення з метою захисту людини від шкідливих факторів" (№ держреєстрації 0111U006479), 2011–2015 рр. Заступник декана з профорієнтаційної роботи факультету цивільної інженерії та екології.

Публікації

1. Теплоустойчивость зданий в экосистеме «окружающая среда – здание – человек» (аварийно-дефицитные тепловые режимы, гелио- и ветровые аспекты) / М.П. Данилов, И.Л. Ветвицкий, Л.Г. Чесанов, И.А.Колесник // Днепропетровск: Поліграфіст, 2004. – 264 с.

2. Ветвицкий И.Л., Колесник И.А., Каспийцева В.Ю., Шевченко А.А. Исследование влияния теплопроводных включений на параметры микроклимата помещений при отключении системы отопления // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Дн-ск: ГВУЗ «ПГАСА», 2013. – Вып.70. – С. 65-69.

3. Ветвицкий И.Л., Колесник И.А., Каспийцева В.Ю., Шевченко А.А. Теплофизические и энергетические аспекты при реконструкции (санации) ограждений зданий // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Дн-ск: ГВУЗ «ПГАСА», 2013. – Вып.70. – С. 70-78.

4. Дікарєв К.Б., Вєтвицький І.Л., Колесник І.О. , Кузьменко О.М.  Покращення параметрів мікроклімату внаслідок використання новітніх конструктивно-технологічних рішень // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Дн-ск: ГВУЗ «ПГАСА», 2014. – Вып.76. – С.106-110.

5. Беликов А.С.,Колесник И.А. Теоретические исследования по разработке и применению датчиков с кольцевым нагревателем для определения теплотехнических свойств ограждающих конструкций // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2015. – № 4. – С.20-25.

6. Колесник И.А., Петренко В.О., Ветвицкий И.Л., Ветвицкая Д.А. Анализ влияния теплотехнических характеристик оконных блоков на состояние микроклимата помещений в отопительный период //Сб. научн. тр. «Строительство, материаловедение, машиностроение». – Дн-ск: ПГАСА, 2016. – Вып.92. – С. 67-73.

7. Колесник И.А., Петренко В.О., Ветвицкий И.Л., Ветвицкая Д.А., Вовк Д.В. Анализ влажностного режима помещений в отопительный период при реконструкции оконных блоков //Сб. научн. тр. «Строительство, материаловедение, машиностроение». – Дн-ск: ПГАСА, 2017. – Вып.98. – С. 97-103.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх