?>

Наукові спрямування

Системний аналіз стану внутрішнього середовища приміщень і захист людини від шкідливих чинників. Прогнозування якості повітряного середовища і екологічного ризику, обумовленої забрудненням атмосфери. Дослідження екологічності технологій життєзабезпечення і систем опалювання, вентиляції, кондиціонування.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, асистент

Каспийцева
Вікторія
Юріївна

Дисципліни

Аеродинаміка вентиляціїпереглянути

Санітарно-гігієнічні основи спеціальностіпереглянути

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Вентиляція промислових будівельпереглянути

Інженерне обладнання будівель і споруд; переглянути

Удосконалення систем забезпечення мікрокліматупереглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1208 (дванадцятий поверх, висотний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-92, внутр. 4-86

E-mail

ov@mail.pgsasa.dp.ua

Наукова діяльність

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «екологічна безпека».

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

Закінчила Дніпропетровський державний університет за фахом «гідроаеродинаміка». Працює асистентом на кафедрі опалювання, вентиляції і якості повітряного середовища з 2008 року. Має більше 110 наукових публікацій, в т.ч. у співавторстві 4 навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «екологічна безпека». Заступник декана факультету цивільної інженерії та екології з наукової роботи.

Публікації

1. Полищук С.З., Каспийцева В.Ю. Подсистема моделей экологического мониторинга для оценки состояния атмосферного воздуха // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Дніпро, 2017. – № 2 (68). – С.16 – 24.

2. Сравнительная характеристика способов утилизации теплоты выбросов / С.З. Полищук, В.Ю. Каспийцева, А.И. Дядькина, О.А. Левченко // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр. – Днепр, ПГАСА. – 2017. – Вып. 98.– С. 127–131.

3. Исследование динамики охлаждения внутренней поверхности ограждений при аварийно-дефицитных ситуациях в системах теплоснабжения с учетом солнечной радиации и ветра / И.Л. Ветвицкий, В.Ю. Каспийцева, И.А. Колесник, Б.А. Мартиненко // Доклады международного научного симпозиума «Неделя эколога – 2015», 13–16 апреля 2015 г. – Днепродзержинск: ДГТУ. –2015. – С.226–228.

4. Каспийцева В.Ю. Оценка защищенности территорий от атмосферных загрязнений при планировании и застройке // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. – Днепропетровск, ПГАСА. – – Вып. 76. – С. 143 – 147.

5. Теплофизические и энергетические аспекты при реконструкции (санации) ограждений зданий / И.Л. Ветвицкий, И.А. Колесник, В.Ю. Каспийцева, А.А. Шевченко // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр. – Днепропетровск, ПГАСА. – 2013. – Вып.70. – С.70–78.

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх