Наукові спрямування

Дослідження у сфері створення ресурсо- та енергозберігаючих систем життєзабезпечення будівель і споруд. Прогнозування якості повітряного середовища і екологічного ризику, обумовленої забрудненням атмосфери. Вплив параметрів мікроклімату на стан людини.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Каспійцева
Вікторія
Юріївна

Дисципліни

Аеродинаміка вентиляції

Iнженерне обладнання будiвель

Насоснi та повiтродувнi станцii

Енергоресурсозбереження та енергоаудит

Моніторинг довкілля та інші методи охорони біосфери

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1208 (дванадцятий поверх, висотний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-92, внутр. 4-86

E-mail

kaspiitseva.viktoriia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Дослідження у сфері створення ресурсо- та енергозберігаючих систем життєзабезпечення будівель і споруд. Дослідження технологій життєзабезпечення та обґрунтування критеріальних показників енергоефективності і екологічності систем опалення, вентиляції та кондиціонування. Керівництво магістерськими дипломними роботами у рамках спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Закінчила Дніпропетровський державний університет за фахом «гідроаеродинаміка». На кафедрі опалювання, вентиляції і якості повітряного середовища працює з 2008 року. Має більше 120 наукових публікацій, в т.ч. у співавторстві 4 навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «екологічна безпека». Заступник декана факультету цивільної інженерії та екології з наукової роботи.

Публікації

1. Повышение энергоэффективности систем микроклимата / М.М. Ляховецька-Токарева, В.Ю. Каспійцева, Є.Л. Юрченко, О.О. Коваль // RS Global Sp. z O.O. – Варшава, 2019. – С. 24–26.

2. Енергетика, екологія, комп’ютерні технології, безпека життєдіяльності в будівництві: колективна монографія. / Під загальною редакцією д.т.н., проф.. М.В. Савицького. – Дніпро: Нова ідеологія, 2018.- 129 с.

3. Полищук С.З., Каспийцева В.Ю. Подсистема моделей экологического мониторинга для оценки состояния атмосферного воздуха // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Дніпро, 2017. – № 2 (68). – С.16 – 24.

4. Сравнительная характеристика способов утилизации теплоты выбросов / С.З. Полищук, В.Ю. Каспийцева, А.И. Дядькина, О.А. Левченко // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр. – Днепр, ПГАСА. – 2017. – Вып. 98.– С. 127–131.

5. Каспийцева В.Ю. Оценка защищенности территорий от атмосферных загрязнений при планировании и застройке // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. – Днепропетровск, ПГАСА. –2015. – Вып. 76. – С. 143 – 147.

6. Исследование динамики охлаждения внутренней поверхности ограждений при аварийно-дефицитных ситуациях в системах теплоснабжения с учетом солнечной радиации и ветра / И.Л. Ветвицкий, В.Ю. Каспийцева, И.А. Колесник, Б.А. Мартиненко // Доклады международного научного симпозиума «Неделя эколога – 2015», 13–16 апреля 2015 г. – Днепродзержинск: ДГТУ. –2015. – С.226–228.

7. Теплофизические и энергетические аспекты при реконструкции (санации) ограждений зданий / И.Л. Ветвицкий, И.А. Колесник, В.Ю. Каспийцева, А.А. Шевченко // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр. – Днепропетровск, ПГАСА. – 2013. – Вып.70. – С.70–78.

8. Влияние солнечной радиации и ветра на параметры микроклимата помещений в Днепропетровском регионе / И.Л. Ветвицкий, И.А. Колесник, В.Ю. Каспійцева, Б.А. Мартиненко // Збірник праць міжнар.  наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки 2015». – Дніпродзержинськ, 2015.- С. 119.-122.

9. Прогноз распространения загрязнений  в  атмосфере от мощных точечных источников /  С.З. Поліщук, В.Ю. Каспійцева // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб.науч.трудов. – Дн-вск, ПГАСА, 2015.- Вып. 49. – С. 218–223.

10. Оценка и прогноз качества атмосферного воздуха на региональном уровне / С.З. Поліщук, В.Ю. Каспійцева // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Днепропетровск, 2016. – № 8 (221).- С. 65-71.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх