?>

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/template/pdaba-e-docunents.php on line 18

Положення про присвоєння почесних звань ДВНЗ ПДАБА

(протокол №10 від 23.04.2019 р.)


Концепція освітньої діяльності.

(протокол №2 від 25.09.2017 р.)


Положення про організацію освітнього процесу

(Наказ №326 від 26.09.2018)


Положення про організацію практичної підготовки студентів

(Протокол №12 від 28.03.2017)


Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

(Протокол №7від 19.12.2017)


Положенння про моніторінг якості освіти

(Протокол №7 від 19.12.2017)


Положення про дистанційне навчання

(Протокол № 5 від 24.12.2013)


Норми часу для планування й обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників ДВНЗ ПДАБА

(Протокол №215 від 02.07.2018)


Положення про підвищення кваліфікації та стажування підагогічних і науково-педагогічних працівників

(Протокол № 51 від 29.08.2018)


Положення про рейтингову оцінку знань студентів

(Наказ №8 від 05.10.2017)


Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

(Наказ №237 від 17.09.2015)


Положення про порядок вибору навчальних дисциплін студентами

(Протокол №3 від 25.10.2018)


Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

(Наказ №10 від 26.05.2015)


Примірне положення про факультет ДВНЗ ПДАБА

(Наказ №193 від 07.06.2018)


Положення про студентські гуртожитки

(Наказ №51 від 25.02.2015)


Положення про раду професорів

(Наказ №112 від 28.02.2019)


ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

()


?>
вверх