Факультет заснований в 1958 р. у період, коли в нашій країні інтенсивно проводилася індустріалізація будівництва й була гостра необхідність у різних спеціальностях будівельного напряму.

Передувало відкриттю факультету набір на нову спеціальність «Виробництво бетонних і залізобетонних виробів і деталей для збірного будівництва» в 1956 році й у зв’язку зі збільшенням контингенту студентів по даній спеціальності в 1958 році був організований будівельно-технологічний факультет, на якім надалі велася робота зі студентами по цій спеціальності.

В 1965 р. на факультеті була відкрита спеціальність «Теплогазопостачання й вентиляція». Її відкриття було пов’язане з більшим дефіцитом фахівців з вищою освітою за фахом «Теплогазопостачання й вентиляція» і специфікою регіону, яка характеризувалася великою концентрацією підприємств металургійного, машинобудівного, гірничодобувного, хімічного й оборонного комплексів, інтенсивним машинобудівним розвитком житлового будівництва й великого сільськогосподарського виробництва, а також пов’язаних із цим систем газопостачання, теплопостачання, вентиляції й кондиціювання.

В 1992 р. на факультеті здійснений перший набір за спеціальністю «Водопостачання і водовідведення». Це була третя спеціальність на факультеті, але не остання, уже в 1998 р. з архітектурного факультету була передана спеціальність «Екологія», оскільки спрямованість підготовки по спеціальностях факультету тісно була пов’язана з розв’язком екологічних завдань.

Першим деканом факультету з 1958 р. по 1961 р. був к.т.н., доц. М.В. Афанасьєв. Потім на цьому посту його змінила к.т.н., доц. кафедри хімії Наталя Петрівна Писаржевська. Вона очолювала факультет з 1961 р. по 1962 р. Довгий час деканом будівельно-технологічного факультету був к.т.н., проф. Анатолій Петрович Чехов, завідувач кафедри будівельних матеріалів (1963-1974 р.р.). Він двічі очолював факультет у період з 1962 по 1973 р.р. і з 1976 по 1986 р.р. У період з 1973 р. по 1976 р. факультетом керував д.т.н., проф. кафедри будівельних матеріалів Аврор Михайлович Сергєєв. Потім естафету керівника будівельно-технологічного факультету з 1986 р. по 2003 р. прийняв к.т.н., проф. кафедри опалення й вентиляції Леонтій Георгійович Чесанов. Після відкриття Інституту екології й безпеки життєдіяльності в будівництві в 2003 році будівельно-технологічний факультет був реорганізований і перейменований у факультет технологій життєзабезпечення і його очолив д.т.н., проф. Віктор Миколайович Дерев‘янко з 2003 р. по 2008 р. У період з 2008 р. по 2019 р. деканат очолює к.т.н., доцент кафедри опалення, вентиляції і якості повітряного середовища Віктор Олегович Петренко. В 2016 р. факультет перейменовано на «Факультет цивільної інженерії та екології». Після реорганізації структури Академії в 2019 р, Інститут екології й безпеки життєдіяльності в будівництві припиняє свою діяльність, а факультет цивільної інженерії та екології переходить в пряме підпорядкування Академії. З 2019 р. деканом стає к.т.н., доц. кафедри опалення, вентиляції і якості повітряного середовища Анатолій Олегович Петренко.

М.В. Афанасьєв
к.т.н., доцент
(1958 – 1961 р.р.)
Писаржевська Наталя Петрівна к.т.н., доцент (1961 – 1962 р.р.)
Чехов Анатолій Петрович к.т.н., професор (1962 – 1973 р.р., 1976 – 1986 р.р.)
Сергєєв
Аврор Михайлович
д.т.н., професор
(1973 – 1976 р.р.)
Чесанов
Леонтій Георгійович
к.т.н., професор
(1986 – 2003 р.р.)
Деревянко
Віктор Миколайович
д.т.н., професор
(2003 – 2008 р.р.)
Петренко
Віктор Олегович
к.т.н., доцент
(2008 – 2019 р.р.)

На сьогоднішній день факультет, має назву факультет цивільної інженерії та екології і є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Навчальний процес на факультеті здійснюють кафедри безпеки життєдіяльності; водопостачання, водовідведення й гідравліки; екології й охорони навколишнього середовища; опалення, вентиляції і якості повітряного середовища; автомобільних доріг, геодезії та землеустрою. Зберігаючи кращі освітні традиції, науково-педагогічні співробітники кафедр ураховують багаті традиції розвитку будівельної, енергетичної індустрії й проблеми екології, системи їх керування, а також існуючі потреби ринку праці Придніпровського регіону й України в цілому, забезпечують високу якість навчання майбутніх фахівців.

Великий внесок в організацію роботи на факультеті здійснюють заступники декана з навчальної і виховної роботи. У різні роки заступниками декана були Ірина Євгенівна Ружина, Ігор Леонідович Вєтвицький, Віктор Володимирович Шарков, Володимир Олександрович Мартиненко, Валентин Петрович Данішевський. Сьогодні цю роботу забезпечують Володимир Іванович Мосьпан і Владислав Миколайович Волошко.

Відповідність вимогам підприємств у кваліфікованих фахівцях завжди була завданням, яке успішно виконувалося випускаючими кафедрами факультету. У цьому напряму постійно відбувається вдосконалювання змісту навчальних програм, впровадження сучасних технологій навчання, розвиваючи в студентах патріотичність, відповідальність, духовність, моральні устої, естетичну й соціальну культуру. Кафедри й деканат постійно ведуть пошуки в розвитку співробітництва із закордонними партнерами в питаннях науки й навчання. На сьогоднішній день це тісні зв’язки з фірмами «Herz-Аrmaturen» (Австрія), «Vaillant» (Німеччина), «KAN» (Німеччина), «Danfoss» (Данія) і інші країни. Яскравим прикладом такої співпраці є дві відкриті лабораторії на кафедрі опалення, вентиляції і якості повітряного середовища з обладнанням фірм «Herz-Аrmaturen» (Австрія), «Vaillant» (Німеччина).

На факультеті безупинно ведеться робота по підготовці молодих науково-педагогічних кадрів кафедр. За останні п‘ять років були захищені одна докторська і 14 кандидатських дисертацій. Молоді науковці гідно переймають досвід своїх більш старших колег для розв’язку навчальних, педагогічних і наукових питань.

 

?>
вверх