Наукові спрямування

Процеси управління трудовими ресурсами в проектних організаціях будівельного комплексу. Управління проектами та якість в будівництві.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доцент, учений секретар вченої ради

Гайдар
Анастасія
Миколаївна

Дисципліни

Технологія будівельного виробництва

Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи

Управління проектами та якістю в будівництві та ЦІ

Управління проектами організаційних перетворень

Зведення і монтаж будівель і споруд

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 324
(третій поверх, головний корпус)

Телефон:

моб. +38 (096) 367 70 57; внутр. 2-87

E-mail

nastuel_gaidar@ukr.net

Наукова діяльність

У 2017р закінчила аспірантуру. Тема дисертаційної роботи «Оптимальне проектування сталевих стиржневих конструкцій із фрикційними демпферами за допомогою методів колективного інтелекту» за спеціальністю 05.23.01- «Будівельні конструкції будівлі та споруди». Науковий керівник – д.т.н., проф. Данішевський В.В.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2007 році здобула диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». З 01 серпня 2007 року – асистент кафедри ТБВ. З 01 вересня 2017р. – старший викладач кафедри ТБВ та секретар Конкурсної комісії. На теперішній час отримує другу вищу освіту за спеціальністю « Проектний менеджмент». Приймає активну участь у науково – дослідницькій діяльності та методичному забезпеченні учбового процесу. Зокрема, була задіяна у написанні конспектів лекцій та методичних вказівок до практичних занять для студентів факультету ПЦБ, архітектурного факультету та економічного факультету з дисципліни «Технології будівельного виробництва». За сумлінну працездатність 1 лютого 2019р Наказом ректора , професора М.В. Савицького Гайдар А.М. було призначено на посаду Ученого секретаря вченої ради академії.

Публікації

1. Гайдар А.М. Оценка и развитие компетенций организации как основа эффективной работы проектного офиса/ Тріфонов І.В., Гайдар А.М. // Сб. научн. трудов: Строительство, материаловедение, машиностроение. Вып.48, ч.2.– Днепропетровск: ПГАСА, 2009. С.196-200.

2. Гайдар А.М. Особенности полимербетонов на основе фенолформальдегидных смол/ Березюк А.М., Ганник М.І.,Мартиш О.П., Ценацевич Т.О., Гайдар А.М.// Сб. научн. трудов: Строительство, материаловедение, машиностроение. Вып.48, ч.2.– Днепропетровск: ПГАСА, 2009. С.105-108.

3. Гайдар А.М. К вопросу о повышении надежности и долговечности работы конструкций в агрессивных средах/ Березюк А.М.,Ганник М.І.,Гайдар А.М., Ценацевич Т.О. // Строительство, материаловедение, машиностроение:Сб. научн. трудов. Вып.49.- Днепропетровск: ПГАСА, 2009.

4. Гайдар А.М. Влияние пластификаторов на основе торфа на морозоустойчивость бетонов / Березюк А.М.,Ганник М.І.,Гавриш О.В.,Мартиш О.П.,Гайдар А.М.,Ценацевич Т.О. // Збірник наукових праць «Теоретичні основи будівництва» ПДАБА та Варшавського технічного університету. №17 – WARSAW, SEPTEMBER 2009. – С. 531-534.

5. Гайдар А.М. The bases of the project portfolio management at an enterprise / Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. / Тріфонов І.В.,Лазуренко Л.А.,Гайдар А.М. // Дніпропетровськ: ПДАБтаА. – 2009 – №6-7.

6. Гайдар А.М. Проектный офис как элемент стратегического планирования деятельности организации. / Тріфонов І.В., Гайдар А.М., Письменний А.О. // Стародубовские чтения. Проблемы современного материаловедения – Днепропетровск: ПГАСА. – 2010.

7. Гайдар А.М. Построение работы проектного офиса на основе компетентностного подхода / Трифонов И.В., Гайдар А.Н. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – №3. – С. 28 – 31.

8. Гайдар А.М. Влияние добавок поверхностно-активных веществ на химическую стойкость полимербетонов / Березюк А.Н., Ганник Н.И., Гавриш А.В., Мартыш А.П., Гайдар А.Н. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – №3. – С. 38 – 46.

9. Гайдар А.М. Использование двупараметрического распределения Вейбула-Гнеденко для процессов управления трудовыми ресурсами проекта / Трифонов И.В., Гайдар А.Н., Антоненко С.В. // «Теория и практика металлургии». Спецвыпуск «Инновационные и ресурсосберегающие технологии в машиностроении и металлургии». – Днепропетровск: НМАУ, 2011. №5-6. – Ч.1 (82-83).

10. Гайдар А.М. Исследование ползучести полимербетонов в воде при повышенных температурах / Березюк А.Н., Ганник Н.И., Гавриш А.В., Мартыш А.П., Гайдар А.Н. // Зб. наукових праць: Теоретичні основи будівництва. Вип. 19. – Варшава: Офіційне видавництво Варшавської Політехніки, 2011. – С. 335-338.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх