Наукові спрямування

Філософське осмислення наукових досягнень та архітектури як в історичному аспекті, так в сьогоденні.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат історичних наук, доцент

Гребінник
Тетяна
Олексіївна

Дисципліни

Логіка

Наукознавство

Соціологія

Політологія

Філософія архітектури

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В708 (сьомий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-69, вн. 4-69

E-mail

grebinnyk.tetyana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З 1999 року – аспірантка Дніпропетровського національного університету (науковий керівник д.т.н., професор В.С.Савчук). У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію в Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України (м.Київ) з спеціальності 07.00.07 – історія науки і техніки. У 2009 р. отримала Supplement to diploma: Second academic degree “Doctor of Scieces” (міжнародний диплом «доктор філософії»). З 2011 р. – присвоєння вченого звання доцента МОН України.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Закінчила у 1976 році Східний державний університет (м. Владивосток), де одержала кваліфікацію за фахом «історик, викладач історії та суспільствознавства». Після закінчення ВНЗ переїхала в Україну до Дніпропетровська. Спочатку виконувала обов’язки старшого наукового співробітника в історико-краєзнавчому музеї. С 1987 року почала викладати філософію та основи економічної теорії у медичному училищі (с 1989р.- викладач вищої кваліфікаційної категорії). Наукові інтереси привели у 1999році до аспірантури, після якої викладала спочатку у МАУП, Таможеній академії, а з 2002 року працювала у Інституті безперервної фахової освіти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури на посаді доцента. На базі ІБФО очолювала екстернатну форму навчання ПДАБА та працювала в приймальній комісії. У 2008 р отримала другу освіту за спеціальністю «Фінанси», це було обумовлено необхідністю при розробці курсів «Історія економічних вчень» та страхування, крім того працювала за сумісництвом в практичному маркетингу. С 2014 переведена на кафедру філософії ПДАБА в зв’язку з реорганізацією Інституту.

Публікації

1. Гребенник Т.А., Наджафов И.Н. Налог на прибыль и финансовая независимость местных органов власти Украины. Сб. наук. праць: Економічний простір – Збірник наукових праць.№66 –  Дніпропетровськ. ПДАБА 2012,с.300-309.

2. Гребінник Т.О. Гендерные роли в информационном обществе. – Сб.статей: “Гендер: сучасний стан та перспективи розвитку в українському суспільстві” – Херсон, ХДУ,2014. – 0,3 др. арк.

3. Гребінник Т.О. Свобода як антропологічна проблема у філософії Григорія Сковороди. Cб. Матеріали IV Міжнародної конференції. – Нежинський державний університет ім. М. Гоголя, 2014.- 0,2др.арк.

4. Обласний музей ім. О.М.Поля і проблема створення сільськогосподарського музею у Катеринославі. Сб. наук. праць: Музей і місто. – Дн-ськ, 2015, с. 49-55. – 0,5 др.арк.

5. Гребінник Т.О. Філософсько-світоглядні витоки архітектури. – Сб. наук. праць: «Антропологічні виміри філософських досліджень». – Дн-ськ, 2016, с. 11-14. – 0,5 др. арк.

6. Гребінник Т.О. Роль гуманітарної освіти в інформаційному суспільстві. – Сб. наук. праць: Проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. . – Дн-ськ, ДНУ, 2016, ч.1, с. 40-44. – 0,2 др.арк.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх