?>

Наукові спрямування

Розвиток екзогенних геологічних процесів на території України

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Грабовець
Оксана
Миколаївна

Дисципліни

Основи і фундаменти (курсовий проект)more

Бурова справаmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Інженерні вишукуванняmore

Основи геології та геоморфологіїmore

Інженерна геологіяmore

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. В902 (дев'ятий поверх висотного корпусу)

Phone:

моб. (067) 563-73-16, вн. 4-43

E-mail

oif@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2007 році захистила дисертаційну роботу, у 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри основ і фундаментів.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

Закінчила Дніпропетровський державний університет, захистила диплом з відзнакою, отримала кваліфікацію гідрогеолог, інженер-геолог. З 2000 по 2003 навчалася в аспірантурі Дніпропетровського національного університету. З 2003 року працювала асистентом кафедри гідрогеології і інженерної геології, з 2005 року – асистент кафедри основ і фундаментів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, з 2008 і по сьогоднішній день працює доцентом кафедри. Керує курсовим проектуванням студентів, а також бере активну участь у науково-дослідній роботі кафедри основ і фундаментів та методичному забезпеченні навчального процесу.

Публікації

1. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 2 з дисципліни «Бурова справа» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної форми навчання / Укладачі: Грабовець О. М., Ульянов В. Ю. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015. – 24 с.

2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (тестові завдання) з дисципліни «Бурова справа» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної форми навчання / Укладачі: Грабовець О. М., Ульянов В. Ю. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015. – 23 с.

3. Сєдін В. Л., Грабовець О. М., Трященко А. Ю. Поширення небезпечних геологічних процесів у Дніпропетровській області // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2015, № 6 – С. 60 – 67.

4. Сєдін В. Л., Грабовець О. М., Трященко А. Ю. О причинах аварий в глубоких котлованах // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов. Вып. 90 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В. И. Большакова – Днепропетровск, 2016. – 200 с. : ил. – С. 171 – 176.

5. Грабовець О. М. Дослідження розвитку зсувів на території України // Будівельні конструкції: Міжвідомчий  науково-технічний збірник наукових праць (будівництво) / Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Вип. 83: В 2-х кн.: Книга 1. – Київ, ДП НДІБК, 2016 – 548 с. – С. 292 – 298.

6. Сєдін В. Л., Грабовець О. М., Трященко А. Ю. Оцінка впливу влаштування котлованів на будівлі в умовах щільної міської забудови // Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції молодих учених і студентів «Проблеми сучасного будівництва», 25 листопада 2016 р. / Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка [та ін.]. – Полтава, 2016 – С. 101 – 104.

7. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (тестові завдання) з дисципліни «Геологія з основами геоморфології» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної форми навчання / Укладачі: Грабовець О. М., Гайдабас І. М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016. – 24 с.

8. Стрельченко В. Грабовець О. Feafures of soils temperature // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції молодих учених. Дніпро, ДВНЗ ПДАБА 31 березня, 2017. – С. 95 – 97.

9. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інженерна геологія» (Частина І. Загальна геологія) для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної та заочної форми навчання / Укладачі: Грабовець О. М., Левченко Г. М. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 50 с.

10. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Інженерна геологія» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної форми навчання / Укладачі: Грабовець О. М., Гайдабас І. М., Ульянов В. Ю. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 16 с.

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх