Наукові спрямування

Вивчаю взаємний вплив фундаментів на деформації їхніх основ в умовах щільної забудови.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Горлач
Сергій
Миколайович

Дисципліни

Основи механіки грунтів

Основи і фундаменти

Комплексні інженерно-будівельні вишукування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В901 (дев'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-43, вн. 3-43

E-mail

Serg.gorlach@ukr.net

Наукова діяльність

Доцент Горлач Сергій Миколайович у 2004 році захистив дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.02 – підвалини та фундаменти у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Тема дисертації: «Взаємний вплив фундаментів на деформації їхніх основ у шаруватих ґрунтах» (керівник – професор Швець В.Б.). У 2007 р. отримав вчене звання доцент. З 2012 р. член Всеукраїнської організації «Українське товариство механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування». У співавторстві та самостійно опублікував 27 наукових праць.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Доцент Горлач Сергій Миколайович у 1995 р. закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (ПДАБтаА), спеціальність „Промислове та цивільне будівництво”. З 1996 -1999 прийнятий науковим співробітником ГНДЛ АЕС НДК кафедри основ та фундаментів. З 1999-по 2002 навчався у аспірантурі ПДАБта А У 2002 р. прийнятий на роботу за направленням після закінчення аспірантури науковим співробітником науково-дослідної частини ГНДЛ АЕС кафедри основ і фундаментів (підрозділ ТК -7.1). Приймав участь у обстеженнях, будівель та споруд Запоріжської АЕС, Калінінської АЕС, Хмельницької АЕС, Південноукраїнської АЕС, Трипільської ГРЭС. Основна частина роботи була пов’язана з виконанням високоточних геодезичних спостережень за деформаціями будівель та споруд. - 2003 р. по 2004 р. – кафедра основ і фундаментів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБтаА), асистент (за сумісництвом); - з 01.09.2004 р. по 10.07.2005 р. - кафедра основ і фундаментів ПДАБтаА, асистент; - з 11.07.2005 р. по теперішній час - кафедра основ і фундаментів ПДАБтаА, доцент. За наявності х/д. робіт приймаю участь у обстеженнях по визначенню технічного стану конструкцій будівель та споруд.

Публікації

1. С. Н. Горлач. Изгибающийся поперечный удар груза по железобетонной плите перекрытия / В.Б. Запорожець, О.В. Запорожець, С.Н. Горлач // Теоретичні основи будівництва. – Дніпропетровськ: ПДАБтаА. 2008. № 16 –С.531-536.

2. Горлач С.Н. Некоторые оценки влияния учета ортотропного строения железобетонных плит на их напряженно-деформированное состояние при поперечном ударе / В.Б. Запорожець, О.В. Запорожець, С.Н. Горлач // Теоретичні основи будівництва. – Варшава.- 2010.- № 18. –С.415-420

3. Горлач С.Н. Поведение круглых пластин, расположенных на неоднородном основании. Інформаційні технології в освіті, науці та управлінні / В.Б. Запорожець, О.В. Запорожець, С.Н. Горлач // Матеріали науково-практичного семінару: Дніпропетровськ, 13 січня 2012 р. – Дніпропетровськ: ПДАБА , 2012. . – с.148-150.

4. Горлач С.Н. Аналіз ринку програмного забезпечення для розрахунківта проектування будівельних конструкцій. Інформаційні технології в освіті, науці та управлінні / В.Б. Запорожець, О.В. Запорожець, С.Н. Горлач // Матеріали науково-практичного семінару: Дніпропетровськ, 13 січня 2012 р. – Дніпропетровськ: ПДАБА , 2012. – с.151-153.

5. С. Н. Горлач. Алгоритм определения осесимметричного НДС тонких составных оболочек при односторонней связи между ними и упругим основаним / В.Б. Запорожець, С.Н. Горлач, О.В. Запорожець // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов. Вып. 78. – Д.: ГВУЗ ПГАСА, 2014. – с. 108-112

6. Голач С.М. Моделирование поведения конических оболочек, расположенных на однородных и неоднородных основаниях, с помощью пакета MathLab Інформаційні технології в освіті, науці та управлінні / В.Б. Запорожець, О.В. Запорожець, С.Н. Ю. Явтушенко, С.М. Горлач /// Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: вид-во «Свідлер А.Л.» , 2013. – с. 50-54.

7. Горлач С.М. Изгибающий поперечный удар груза по железобетонной плите / В.Б. Запорожець, О.В. Запорожець, С.Н. Горлач // Теоретичні основи будівництваю // Сб. научн. трудов. – Варшава. – 2013.- № 21. – Р.217 – 222.

8. Горлач С. Алгоритм визначення НДС тонкої конічної оболонки при однобічній в’язі між нею та пружною основою./ В.Б. Запорожець, О.В. Запорожець, С.Н. Горлач // Сборник научных трудов международной конференции «Развитие информационно-ресурсного обеспечения образования и науки в горно-металлургической отрасли и на транспорте» – Д.: НГУ, 2014. – С. 301 – 306.

9. Горлач С. Алгоритм определения осесимметричного НДС тонких составных оболочек при односторонней связи между ними и упругим основанием / В.Б. Запорожець, О.В. Запорожець, С.Н. Горлач // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов. Вып. 78. – Д.: ГВУЗ ПГАСА, 2014. – С. 108-112.

10. С.Н. Горлач. Исследование динамических характеристик зданий в дальнем поле источника колебаний. / С.І. Головко., А.С.Головко., С.Н. Горлач., Ю.Г. Креймер., В.Ю. Ульянов // Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. Вип. 1(43).-2015 ПолтНТУ – С.202-207

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх