Наукові спрямування

Забезпечення параметрів мікроклімату в приміщеннях будинку системами життєзабезпечення; вплив параметрів мікроклімату на стан людини; розробка й удосконалення систем життєзабезпечення будинку

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Голякова
Ірина
Віталіївна

Дисципліни

Вентиляція

Опалення

Технологія монтажних та заготівельних робіт

Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання повітря

Ресурсо- та енергозберігаючі технології в системах ТГПВК

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1204 (дванадцятий поверх, висотний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-92, внутр. 4-86

E-mail

holiakova.ira@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Дослідження, прогнозування параметрів мікроклімату та їх вплив на стан людини, розробка й удосконалення систем життєзабезпечення будинку. Керівництво магістерськими кваліфікаційними роботами у рамках спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія освітня програма Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 16/10/2020


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

"Умови ефективного впровадження принципів академічної доброчесності у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури", (30 годин: 1 кредит ЄКТС)


foto_qualification

Дата проходження: 15/09/2020


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Навчання на курсах за програмою "Використання додатків хмарного сервісу MS Office 365 у дистайційному навчанні", (30 годин: 1 кредит ЄКТС)


foto_qualification

Дата проходження: 05/06/2019


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Формування ризикоорієнтованного мислення на сучасних підприємствах


Трудова діяльність

У 2000 р. закінчила Синельниківську середню школу №3, Синельниківський район Дніпропетровської області. 2000 – 2005 роки навчання в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Закінчила з відзнакою; кваліфікація: магістр-будівельник; Спеціальність: теплогазопостачання і вентиляція. 2005 р. – слюсар по експлуатації та ремонту газового обладнання по 4 розряду Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Дніпрогаз». 2005 – 2014 р.р. – асистент кафедри опалення, вентиляції та якості повітряного середовища ПДАБА. 2014 р. – захист дисертації на вчений ступінь кандидата технічних наук за фахом 05.26.01 – Охорона праці. 2014 р. – обрана на посаду доцента по кафедрі опалення, вентиляції та якості повітряного середовища ДВНЗ ПДАБА. 2018 р. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії по Факультету цивільна інженерія та екологія ДВНЗ ПДАБА. 2020 р. – призначена в. о. завідувача кафедри опалення, вентиляції та якості повітряного середовища ДВНЗ ПДАБА. Приймала участь у виконанні держбюджетних науково-дослідницьких тем Міністерства освіти і науки України: «Розробка і дослідження методів і пристроїв удосконалення мікроклімату з метою зниження енергоспоживання» (№ держреєстрації 0106U005344), 2006–2010 рр.; «Системний аналіз енергозберігаючих та еколого орієнтованих систем і технологій життєзабезпечення з метою захисту людини від шкідливих факторів» (№ держреєстрації 0111U006479), 2011–2015 рр.; «Дослідження технологій життєзабезпечення та обґрунтування критеріальних показників енергоефективності і екологічності систем опалення, вентиляції та кондиціонування» (№ держреєстрації 0116U006048), 2016–2020 рр.

Публікації

1. Голякова И. В. Комбинированная система жизнеобеспечения в помещении здания / И. В. Голякова // Матеріали міжнародної науково – практичної конференції 11-12 квітня 2013 року «Енергоефективні технології в міському будівництві та господарстві» – Одеса, 2013. – с. 184-189

2. Голякова И. В. Тепловой баланс тела человека с учетом открытых и покрытых частей тела / И. В. Голякова // Современный научный весник. – Белгород, 2013. – №50 (189). С. 99-105

3. Голякова И. В. Обеспечение комфортного микроклимата в помещениях с локальными выделениями тепла за счет систем жизнеобеспечения / И. В. Голякова // Сб. научн. трудов: Строительство. Материаловедение. Машиностроение; Вып. 76. – Дн-вск: ГВУЗ ПГАСА, 2014. – с. 101-105

4. Голякова И. В. Определение теплообмена человека на рабочем месте с локальным выделением тепла / И. В. Голякова // Сб. научн. трудов: Строительство. Материаловедение. Машиностроение; Вып. 83. – Дн-вск: ГВУЗ ПГАСА, 2015. – с. 95-99

5. Голякова И. В. Обеспечение оптимальных параметров микроклимата в помещениях зданий / И. В. Голякова // Сб. научн. трудов: Строительство. Материаловедение. Машиностроение; Вып. 84. – Дн-вск: ГВУЗ ПГАСА, 2015. – с. 72-77

6. Голякова І. В. Розробка енергоефективної гібридної системи опалення котеджа / А. О. Петренко, В. О. Петренко, І. В. Голякова, І. І. Баличев, Є. В. Патоня // Сб. научн. трудов: Строительство. Материаловедение. Машиностроение; Вып. 84. – Дн-вск: ГВУЗ ПГАСА, 2015. – с. 151-155

7. Голякова И. В. Микроклимат в помещениях с локальными тепловыделениями / И. В. Голякова, В. О. Петренко, С. З. Полищук, А. С. Беликов, А. О. Петренко, Е. Г. Кушнир // Днепропетровск, 2016.-120с

8. Голякова І. В. Розробка системи кондиціонування з рекуперацією видаляємого повітря з метою забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату в приміщеннях будівель / В. О. Петренко, І. В. Голякова, О. В. Родькіна // Сб. научн. трудов: Строительство. Материаловедение. Машиностроение; Вып. 92. – Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2016. – с. 99-103

9. Голякова И. В. Факторы, влияющие на микроклимат в помещении, которое имеет дефекты ограждающих конструкций и систем ОВК / В. О. Петренко, А. О. Петренко, И. В. Голякова // Сб. научн. трудов: Строительство. Материаловедение. Машиностроение; Вып. 93. – Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2016. – с. 286-291

10. Голякова І. В. Прогнозування температури внутрішнього повітря в приміщеннях з дефектами зовнішніх огороджувальних конструкцій / В. О. Петренко, А. О. Петренко, І. В. Голякова, В. В. Петренко // Колективна монографія Енергетика, екологія, комп’ютерні технології, безпека життєдіяльності в будівництві. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – с. 130 (с.70-78)

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх