Наукові спрямування

Забезпечення параметрів мікроклімату в приміщеннях будинку системами життєзабезпечення; вплив параметрів мікроклімату на стан людини; розробка й удосконалення систем життєзабезпечення будинку

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Голякова
Ірина
Віталіївна

Дисципліни

Вентиляція

Опалення

Технологія монтажних та заготівельних робіт

Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання повітря

Ресурсо- та енергозберігаючі технології в системах ТГПВК

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1204 (дванадцятий поверх, висотний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-92, внутр. 4-86

E-mail

holiakova.ira@pdaba.edu.ua

?>
вверх