Наукові спрямування

Новітні технології зведення і реконструкції енергоефективних будівель; розробка інженерно-технічних рішень для забезпечення експлуатаційних потреб будівель на основі полімерних матеріалів і відходів виробництва; проектування конструктивно-технологічних рішень для забезпечення стійкості промислових споруд в агресивному середовищі.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька мова рівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Ганник
Микола
Іванович

Дисципліни

Технологія будівельного виробництва

Новітні технології будівельного виробництва

Сучасні напрямки розвитку будівельної галузі та інженерного забезпечення, формування проектів забудови територій

Зведення і монтаж будівель і споруд, технологія будівництва доріг

Проектування, монтаж і реконструкція будівель та споруд в особливих умовах.

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 313 (третій поверх)

Телефон:

вн. 4-76

E-mail

gannyk.mykola@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1989 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали і вироби у «Дніпропетровському і - будівельному інституті». Тема дисертації: «Вогнетривкі бетони на основі відходів виробництва». Науковий керівник: к.т.н., доц. Шпірько Н.В. У співробітництві опублікував 313 наукових праць, серед яких 4 авторські свідоцтва на корисні моделі.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

09.67 – 05.68р навчався в ПТУ №37, м.Кривий Ріг 05.68 – 05.69р електромонтажник в НСУ-458, м.Нікополь 05.69 – 05.71р Служив в рядах РА, Білоруських В.О. 05.71 – 10.72р к-н «1 травня», Кіровоградська обл.-інструктор по спорту. 11.71 – 06.73р підготовче відділення ДІБІ, м.Дніпропетровськ 03.73 – 04.78р студент ДІБІ, м.Дніпропетровськ 07.78 – 11.82р Дніпропетровський ОК ЛКСМУ-зав.відділом. 11.82 – 11.85р аспірантура ДІБІ, м.Дніпропетровськ 11.85 – 09.90р науковий співробітник ДІБІ, м.Дніпропетровськ-завідувач науково- дослідної лабораторії міністерства західного будівництва СРСР. 09.90 – по т.ч. к.т.н. доцент каф. ТПБ ДВНЗ ПДБА, м.Дніпро

Публікації

1. Березюк А.М., Ганник М.І., Огданський І.Ф., Мартиш О.П., Гайдар А.М., ст. Каменев А. «Особенности разрушения полимербетона под действием агрессивно среды. Theoretical Foundations of Civil Engineering, Polish-Ukrainian Transaktion Vol 21, Warsaw, may 2013».

2. Березюк А.М., Ганник М.І., Мартиш О.П., Гайдар А.М. «Исследование ползучести полимербетона в воде при повышенных температурах». Theoretical Foundations of Civil Engineering, Polish-Ukrainian Transaktion Vol 21, Warsaw, may 2013.

3. Березюк А.М., Ганник М.І., Огданський І.Ф., Мартиш О.П. «Технологія виготовлення конструкцій з корозією стійкого армополімербетону на фуранових смолах». Theoretical Foundations s Vol 22, Part 2 Dnipropetrovsk, December 2014.

4. Березюк А.М., Ганник М.І., Мартиш О.П., Гайдар А.М., «Вплив агресивних середовищ на кінетику руйнування фуранових полімербетонів». 4й Международный научно-практический семинар. Строительство, материаловедение, машиностроение. 2015.

5. Ганник М.І., Несевря П.І., Папірник Р.Б. «Дослідження процесу корозії арматури в полімербетонах» Збірник наукових праць, випуск 32, Рівне 2016. Ресурсоекономні матеріали, конструкцій, будівлі і споруди.

6. Ганник М.І., Несевря П.І., Папірник Р.Б., Мартиш О.П. «Влияние диффузионной проницаемости на коррозионную стойкость полимербетонов». 2я международная научно-практическая конференция современных научных достижений, том 7, г. Одесса, 2017.

7. Березнюк А.М., Ганник М.І., Папірник Р.Б., Мартиш О.П., Гайдар А.М «Внутрішні напруги в фуранових композітах і шляхи їх релаксації», XXVIII міжнародна науково-технічна конференція «Стародубовські читання», Дніпро, 2018р.

8. Березюк А.М., Ганник М.І., Папірник Р.Б., Мартиш О.П., Гайдар А.М «Вплив відходів хімічних виробництв на особливості полімер бетонів» Вісник ДВНЗ ОДАБА, 2018р.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх