Наукові спрямування

Історія української літератури ХХ ст., фольклористика, теорія і практика міжкультурної комунікації, практична стилістика української мови, театральна критика та арт-журналістика.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат філологічних наук, доцент

Галацька
Валентина
Леонідівна

Дисципліни

Українська мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, вул. Паторжинського, 11-А, кім. 405.

Телефон:

E-mail

Наукова діяльність

Галацька Валентина Леонідівна – кандидат філологічних наук (1997 р.), доцент кафедри теорії мистецтва (2004 р.). Член Національних спілок театральних діячів (1990 р.) та журналістів (2004 р.) України. Відмінник освіти України (2005 р.). Із 1988-го до 2015-й рр. працювала у Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара на кафедрах української літератури, теорії мистецтва, у НДЛ українського фольклору, народних говорів та літератури Придніпров`я. Нині працює доцентом кафедри філології та перекладу Українського державного університету науки і технологій. Авторка близько 200 наукових праць і понад 250 журналістських статей у періодичній пресі України, теле- та радіопрограм на обласному та всеукраїнському телебаченні та радіо.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1988-му році Валентина Галацька закінчила філологічний факультет Дніпропетровського держуніверситету (ДДУ), аспірантуру кафедри української літератури (1993). Працювала в ДДУ (з 2000-го року – ДНУ) на посадах викладача-стажиста, асистента, старшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії українського фольклору, народних говорів та літератури Нижньої Наддніпрянщини, доцента кафедр української літератури, теорії мистецтва. У 1997-му році у спеціалізованій вченій раді при ДДУ успішно захистила кандидатську дисертацію «Форми вираження авторської свідомості у драматичних поемах та кіноповістях Івана Драча» за спеціальністю 10.01.01 – українська література. У цій науковій праці виявила себе цілком сформованим дослідником з оригінальним баченням розвитку літературного процесу та фольклористичної науки на засадах наукової школи професора Клавдії Павлівни Фролової. У 1998-му та 2000-му рр. В. Галацька пройшла наукові стажування в Інституті порівняльного літературознавства та славістики Віденського університету (Австрія), де досліджувала українсько-австрійські літературні зв`язки, викладала українську мову та літературу для іноземних студентів. З 2015-го по 2018-й рр. В. Галацька була докторантом Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Завершує виконання докторської дисертаційної праці з проблем сучасної театральної критики за спеціальністю «Теорія та історія журналістики». Наукові статті В. Галацької було опубліковано у поважних виданнях в Австрії, Білорусі, Болгарії, Молдові, Німеччині, Польщі, Росії, Сербії, Словаччині, Угорщині та Фінляндії. Цікавим є і той факт, що серед близько 200 наукових публікацій Валентини Галацької чотири російською, шість англійською та одна польською мовами, а всі інші – українською. У царині журналістики серед близько 250 публікацій лише три російською, а інші – українською мовою. Валентина Галацька – лауреат вищої театральної нагороди Придніпров’я «Січеславна – 2014» у номінації «Пропаганда театрального мистецтва». Є членом правління Дніпропетровського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України. Подвижницька праця у царині журналістики (радіожурналістики) була відзначена у 2021-му році Дипломом лауреата обласного творчого конкурсу, проведеного Дніпропетровською обласною організацією Національної спілки журналістів України, в номінації «Вірність професії».

Публікації

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх