Захист кандидатської дисертації Ткач Таїсії Вячеславівни

3 липня 2018 року відбудуться захисти кандидатських дисертацій у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.01 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»:

о 1300 годині Ткач Таїсії Вячеславівни на тему: “Удосконалення методів оцінки управлінської реалізованості календарних планів зведення об’єктів будівництва”, спеціальність 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва.

Науковий керівник – д.т.н., професор Млодецький Віктор Ростиславович (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури).

Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Офіційні опоненти:

– д.т.н., проф. Поколенко Вадим Олегович (Київський національний університет будівництва і архітектури);

– к.т.н. Доненко Ірина Володимирівна (Запорізький національний технічний університет). 

З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/.

;

Дата проведення: 2018-07-03;

Час проведення: 13-00;

Місце проведення: Зала засідань Вченої ради.

?>
вверх