Захист кандидатської дисертації Оскоми Олени Володимирівни

19 липня 2018 року о 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації у спецiалiзованій вченій раді К 08.085.04 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Оскоми Олени Володимирівни на тему: “Планування діяльності будівельного підприємства на основі контролінгу”, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник –  д.е.н., проф. Іванов С.В. (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»).

Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Офіційні опоненти:

д.е.н., доц. Могилова А.Ю. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);

– к.е.н., доц. Бєлєнкова О.Ю. (Київський національний університет будівництва і архітектури).

З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/

;

Дата проведення: 2018-07-19;

Час проведення: 11-00;

Місце проведення: Зала засідань Вченої ради.

?>
вверх