Захист кандидатської дисертації Мамонтова Олександра Вікторовича

29 листопада 2018 року об 1100 годині відбудеться захист кандидатських дисертацій у спецiалiзованій вченій раді Д 08.085.01 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Мамонтова Олександра Вікторовича на тему: “Зниження шуму та вібрації від компресорних установок на робочих місцях підприємств будівельної індустрії”, спеціальність 05.26.01 – охорона праці.
Науковий керівник – д.т.н., професор Бєліков Анатолій Серафимович (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури).

Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Офіційні опоненти:

– д.т.н., доц. Глива Валентин Анатолійович (Національний авіаційний університет);

– к.т.н. Козодой Дмитро Сергійович (Український державний університет залізничного транспорту).

З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці академії та на сайті http://pgasa.dp.ua/

;

Дата проведення: 2018-11-29;

Час проведення: 11-00;

Місце проведення: Зала засідань Вченої ради.

?>
вверх