Наукові спрямування

Новітні технології зведення і реконструкції енергоефективних будівель та споруд, впровадження сучасних будівельних матеріалів та технологій опоряджувальних робіт.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Дзюбан
Олександр
Васильович

Дисципліни

Технологія будівельного виробництва

Зведення і монтаж будівель і споруд.

Спецкурс для магістрів зведення, монтаж будівель, споруд та об’єктів цивільної інженерії.

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 240
(другий поверх, головний корпус)

Телефон:

вн. 2-07; міс. 056-746-11-95

E-mail

ohdanskyi.ivan@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

В 1996 році захистив кандидатську дисертацію за фахом 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби» на тему «Контроль якості бетону на заводах товарного залізобетону». Виконавець наукової роботи кафедри на тему «розробка теоретичних основ комплексної оцінки при удосконаленні організаційної структури підприємств будівельного комплексу (2016 – 2020 рр.).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Трудову діяльність розпочав в серпні 1975 р. учнем електрика на шахті «Красноармійська». Після служби в пограничних військах (1975 – 1978 рр.) навчання в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті, який закінчив з відзнакою в 1983 році. З 1983 року по теперішній час робота в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури на різноманітних посадах: асистент, доцент, начальник навчально-виробничого відділу.

Публікації

1. Дзюбан А. В. Опыт производства жаростійких в’яжучих и бетонов на основе отходов производств / Приходько А. П., Шпирько Н. В.,  Дзюбан А. В., Сыщенко А. А., Коваленко В. О., Лозаренко И. В., Маляр Д. О. // Строительство. Материаловедение. Машиностроение : Сб. научн. тр. ГВУЗ ПГАСА. – Дн-вск, 2013. – Вып. 67. – С. 71-76.

2. Дзюбан А. В. Теплоизоляционные материалы на основе гидросиликатов кальция для промышленной изоляции / Шпирько Н. В., Дзюбан А. В., Сыщенко А. А., Коваленко В. О, Лозаренко И. В., Ткачук А. С. // Теоретичні основі будівництва: Зб. Наукових праць.– Варшава, Офіційне видавництво Варшавської Політехніки. – Вип. 21. – С. 469 – 476.

3. Дзюбан О. В. Стінова кераміка низькотемпературного випалу / Дзюбан О. В., СторчайНС. // Моделювання та оптимізація будівельних композитів: матеріали Міжнародного науково-технічного семінару 27 – 28 жовтня 2016 р. – Одеса, 2016. – С. 131 –134.

4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Спецкурс із технології будівельного виробництва» для студентів спеціальності 7, 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Березюк А. М., ПапірникР. Б., Огданський І. Ф., Дзюбан О. В., Дікарев К. Б., Скокова А. О., Кислиця Л. В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014. – 32 с.

5. Методичні вказівки до розробки технологічної карти з влаштування підлог з ламінату (до виконання розділу в дипломному проекті) для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Тріфонов І. В., Папірник Р. Б., Дзюбан О. В., Кислиця Л. В., Мартиш О. П. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014.– 33 с.

6. Методичні вказівки до практичних занять за темою «Розрахунок технологічної карти на зведення несної «стіни в ґрунті» з монолітного залізобетону» з дисципліни «Зведення будівель, споруд та об’єктів цивільної інженерії з урахуванням охорони праці та пожежної безпеки» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання / Укладачі: Березюк А. М., Дзюбан О. В., Дікарев К. Б., Кислиця Л. В., Кузьменко О. М. – Дніпро, 2017. – 30 с.

7. Методичні вказівки до розробки технологічної карти з улаштування монолітної залізобетонної фундаментної плити (до виконання розділу в курсовому та дипломному проектуванні) для студентів спеціальності 6.060101 «Будівництво» та спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Березюк А. М., Тріфонов І. В., Дзюбан О. В., Папірник Р. Б., Скокова А. О., Капшук О. А., Зайцев С. О. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015.– 25 с.

8. Методичні вказівки до розробки технологічної карти з улаштування монолітних залізобетонних конструкцій типового поверху будинку (до виконання розділу в курсовому та дипломному проектуванні) для студентів спеціальності 6.060101 «Будівництво» та спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Березюк А. М., Тріфонов І. В., Дзюбан О. В., Папірник Р. Б., Скокова А. О., Капшук О. А., Ольховікова А. О. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015.– 25 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх