Наукові спрямування

Новітні технології зведення і реконструкції енергоефективних будівель; Вдосконалення технології та організації ремонту покрівель житлових та цивільних будинків масових серій.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Долотій
Марина
Анатоліївна

Дисципліни

Технологія будівельного виробництва

Новітні технології будівельного виробництва

Сучасні напрямки розвитку будівельної галузі та інженерного забезпечення, формування проектів забудови територій

Зведення і монтаж будівель і споруд

Модернізація, реконструкція та ремонтно – відновлювальні роботи в будівництві та ЦІ

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 313
(третій поверх, головний корпус)

Телефон:

внутр. 4-76

E-mail

dolotij.marina@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Вдосконалення технології та організації ремонту житлових та цивільних будинків.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1986 році закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». З серпня 1986 року працювала в ПСБ (проектно кошторисне бюро) треста № 17. З 1992 року працювала в Дніпропетровському інженерному технікумі викладачем основ розрахунку будівельних конструкцій. З 1997року працює на посаді асистента кафедри технології будівельного виробництва. Приймає участь у науково – дослідницькій діяльності та методичному забезпеченні учбового процесу.

Публікації

1. Долотій М.А. Вплив ступеню ушкодження зовнішньої теплоізоляційної системи Ceresit на вартість робіт по її відновленню. / Шаленний В.Т., Скокова А.О., Галич Є.Г., Долотій М.А., Соха В.Г., Карапузов Є.К. // MOTROL. Motoryzacja i energetyka rolnictwa. – Symferopol – Lublin, 2011. Volume 13 C. – Р. 68 – 79.

2. Долотий М.А. Реконструкция фасадов гражданских зданий с использованием старинного кирпича / П.И. Несевря, И. С. Дмитренко, М. А. Долотий // Теоретичні основи будівництва : збірник наукових праць ПБАБА та Варшавського технічного університету, 2017. – Вып. 24. – C. 71– 76.

3. Долотій М. А. Вдосконалення технології ремонтних робіт для продовження житлового циклу експлуатації рулонних покрівель / І. В. Тріфонов, П. І. Несевря, І. С. Дмитренко, М. А. Долотій // Строительство, материаловедение, машиностроение  : сб. научн. тр. ПГАСА. – Днепр. 2017. – Вып. 95. – С.129 – 135.

4. Долотій М.А. Вплив ступеню ушкодження зовнішньої теплоізоляційної системи Ceresit на вартість робіт по її відновленню. / Шаленний В.Т., Скокова А.О., Галич Є.Г., Долотій М.А., Соха В.Г., Карапузов Є.К. // MOTROL. Motoryzacja i energetyka rolnictwa. –  Symferopol – Lublin, 2011. Volume 13 C. – Р. 68 – 79.

5. Пат. 89514Україна, МПК Е 04 В 1/76. Спосіб улаштування теплоізоляцїї / А.М. Березюк, В.Т. Шаленний, П.І. Несевря; К.Б. Дікарев, А.О. Скокова, О.М. Кузьменко, І.С. Дмитренко, М.А. Долотій заявл. 08.11.2013; опубл. 25.04.2014. Бюл. №8.

6. Долотій М. А. Вдосконалення технології ремонтних робіт для продовження житлового циклу експлуатації рулонних покрівель / І. В. Тріфонов, П. І. Несевря, І. С. Дмитренко, М. А. Долотій // Строительство, материаловедение, машиностроение  : сб. научн. тр. ПГАСА. – Днепр. 2017. – Вып. 95. – С.129 – 135.

7. Долотий М.А. Реконструкция фасадов гражданских зданий с использованием старинного кирпича / П.И. Несевря, И. С. Дмитренко, М. А. Долотий // Теоретичні основи будівництва : збірник наукових праць ПБАБА та Варшавського технічного університету, 2017. – Вып. 24. – C. 71 – 76.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх